Download
slide1 n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Vitale en weerbare medewerkers PowerPoint Presentation
Download Presentation
Vitale en weerbare medewerkers

Vitale en weerbare medewerkers

258 Vues Download Presentation
Télécharger la présentation

Vitale en weerbare medewerkers

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

  1. Claudia Zuiderwijk Raad van bestuur Tergooiziekenhuizen 11 november 2008 Vitale en weerbare medewerkers

  2. Inhoudsopgave • De situatie in de zorg: zijn er medewerkers • Vitaliteit en weerbaarheid: grondslagen • Arbeidsmarktbenadering: Vitale branche? • Branche aanpak • Inididuele aanpak; voorbeeld Tergooiziekenhuizen • - huidige situatie • - Individuele oplossing Claudia Zuiderwijk Raad van bestuur

  3. Situatie in de zorg (ziekenhuizen): zijn er medewerkers? • Sinds 2005 • Groei werkgelegenheid • Instroom daalt • Ziekteverzuim licht naar beneden • Vergrijzing • Situatie 2008 • Tekort aan gespecialiseerd personeel (IC, OK, Laboranten …) • Situatie 2011 • Tekort niveau 4 verpleegkundigen: 5.000 • Tekort niveau 3 verpleegkundigen: 23.000 Claudia Zuiderwijk Raad van bestuur

  4. Werkdruk (12.2%) Onvoldoende loopbaanperspectief (11.7%) Onvoldoende ontplooiings-mogelijkheden (11.6%) Werksfeer (11.2%) Ontevreden geboden zorg (10.9%) Besluitvorming/overleg (9.8%) Leidinggevende (8.5%) Te weinig nascholing (7.0%) Vitaliteit en weerbaarheid; Leer- en (loopbaan-) ontwikkelomgeving: 30.3% Cultuur / werkklimaat: Aandacht, Betrokkenheid/ eigen regie / verantwoordelijkheid; 41.7% Van ziekte naar gezondheidsmanagement Vb. Casus buurtzorg (cultuur/regie); Casus Happy Nurse (bijscholing, diversiteit arbeidsvoorwaarden) Vitaliteit en weerbaarheid: grondslag Claudia Zuiderwijk Raad van bestuur

  5. Zorgen voor; kwetsbare medewerker Ziekteverzuim Afdeling P&O eigenaar Gefragmenteerde aanpak Benadrukken eigen verantwoordelijkheid; medewerker is volwassen Gezondheidsmanagement Lijnmanager en medewerker eigenaar Vitaliteit / weerbaarheid: integraal onderdeel van organisatie beleid Vitaliteit en weerbaarheid Claudia Zuiderwijk Raad van bestuur

  6. Arbeidsmarktbenadering: vitale branche? • Gezamenlijk belang: branche aantrekkelijkheid; voldoende instroom op scholen, kwaliteit opleidingsaanbod, verspreiden best practices gezondheidsmanagement • Individueel belang: onderscheidend vermogen / eigen identiteit, uit de schaarste voldoende medewerkers, gezond medewerkersbestand Claudia Zuiderwijk Raad van bestuur

  7. Branche aanpak • Imago campagne NVZ; • Onderwijs campagne? • Imago versterken breed, als tegenwicht op negatieve incidenten beeldvorming ziekenhuizen? • Gezamenlijke aanpak arbeidsvoorwaarden flexibiliseren? • Uitwisselen best practices van Health Management Claudia Zuiderwijk Raad van bestuur

  8. Individuele aanpak; praktijkvoorbeeld Tergooiziekenhuizen • Huidige situatie • Ziekteverzuim < 5% • Integrale aanpak: van ziekteverzuim naar ‘gezondheidsmanagement’ • Cultuurverandering: lijnmanagement verantwoordelijk voor • Consistentie in alle HR instrumenten: beoordelen / belonen, arbeidsmarktbenadering, ziekteverzuimtraject, funktiedifferentiatie -> eigen verantwoordelijkheid en resultaatgericht • Issues: • Paradigma shift; patienten zijn kwetsbaar, wordt onderdeel van identiteit intern (medewerkers zijn kwetsbaar en moet voor gezorgd worden) • Ondersteuning bij implementatie: veel veranderingen tegelijkertijd / focus • Opvallend: groei detacheringsburo’s (flexibele arbeidsvoorwaarden en zeggenschap). Huidige CAO is te beperkend. Claudia Zuiderwijk Raad van bestuur

  9. Praktijkvoorbeeld: aanpak Tergooi Branding; onderscheidend vermogen (arbeidsmarkt als zakelijk), vb sociaal jaarverslag; trek juiste mensen aan die cultuur verkiezen! Identiteit: gericht op ontwikkeling/leren; loopbaanontwikkeling, funktie-differentiatie, TOPS + POPS Ziekteverzuim: resultaat en verantwoordelijkheid Cultuur: in-& extern klant- & service gericht resultaatgericht beoordelen en belonen Medewerkers innovatie fonds ism OR In our company, one needs a cool head and a warm heart Claudia Zuiderwijk Raad van bestuur

  10. Einde