Download
slide1 n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Keski-Suomen Pelastuslaitos Jyväskylän paloasema PowerPoint Presentation
Download Presentation
Keski-Suomen Pelastuslaitos Jyväskylän paloasema

Keski-Suomen Pelastuslaitos Jyväskylän paloasema

179 Vues Download Presentation
Télécharger la présentation

Keski-Suomen Pelastuslaitos Jyväskylän paloasema

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

  1. Keski-Suomen Pelastuslaitos Jyväskylän paloasema TOIMENPITEITÄ... • HUOLIMATTOMUUS KIINTEISTÖN KORJAUS- JA TULITÖISSÄ: • Rakennusvalvonnan kanssa on sovittu, että pelastusviranomainen on mukana työmaan aloituspalaverissa. • Remonttimiesten suorittama poraus, lattianhionta on usein kirjattu muut savu tai pöly –syyksi. • MUU SAVU TAI PÖLY: • Siivoojat aiheuttava usein tietämättään (imurointi, pölyhuiska). • WC:ssä käytettävät spray hajusteet. • KOSTEUS TAI VESI: • Erään Hotellin yhden kerroksen palopellit olivat jäänet rakennusvaiheessa kiinni. • Katosta vuotava vesi, Jyväskylässä ongelmana tasakattoiseksi suunnitellut rakennukset ja parkkitalot. 24.3.2009 TUKES palomestari Pentti Karppinen

  2. Keski-Suomen Pelastuslaitos Jyväskylän paloasema TOIMENPITEITÄ... • ILMAISINVIKA: • Pölyyntyminen ioni-ilmaisimissa (kunnossapito-ohjelma ei ole purrut). • Toimenpiteenä irtikytkentä ja ilmaisimen vaihto, on tullut paljon peräkkäisiä hälytyksiä. • PAINEVAIHTELU SPRINKLERIPUTKISTOSSA: • Jyväskylässä ongelmana alakaupungin korkea vesijohtopaine (8 bar). • ILKIVALTAINEN KÄYTTÖ: • Painonappeja vaihdettu valvottuihin paikkoihin esim. kapakoissa siirretty henkilökunnan läheisyyteen. 24.3.2009 TUKES palomestari Pentti Karppinen

  3. Keski-Suomen Pelastuslaitos Jyväskylän paloasema TOIMENPITEITÄ... • RUUAN VALMISTUS: • Urheiluhallissa savuilmaisimet vaihdettu lämpöihin ruuan haudutusaltaiden lähellä. • Palvelutaloissa optinen ilmaisin kiristetty, ei aina ole riittänyt on myös vaihdettu lieden lähelle lämpöilmaisimia. • Vanhuksille tarkoitettuun palvelutaloon on sijoitettu syrjäytyneitä henkilöitä. • MUU SYY TAI SYY TUNTEMATON: • Kiire pois ei selvitetä syytä. • Ei korjata pronton tietoja kun erhelomake on palautunut. 24.3.2009 TUKES palomestari Pentti Karppinen

  4. Keski-Suomen Pelastuslaitos Jyväskylän paloasema ERHE LOMAKKEEN KULKU... • Miksi ERHE-lomaketta ei ole jätetty? • Kiire pois. • Koetaan työlääksi. • Itse kirjoitin vuonna 2008 maaliskuusta lähtien 62 kpl, en jättänyt 1 kpl. • Kohteessa käyty saman työvuoron aikana useamman kerran peräkkäin, toisella kerralla ei jätetty. • Ruuan valmistus aiheuttanut hälytyksen, koetaan ettei ole erheellinen. 24.3.2009 TUKES palomestari Pentti Karppinen

  5. Keski-Suomen Pelastuslaitos Jyväskylän paloasema ERHE LOMAKKEEN KULKU... • Pyritään antamaan lomake paloilmoittimen hoitajalle tai muulle kohteen vastuuhenkilölle käteen. • Ongelmana on ettei se kulkeudu vastuuhenkilölle, joten se ei palaudu. Usein kohteeseen tulee vain vartija. • Paloilmoittimen hoitajana lähes aina on kiinteistöhuoltoliike jolla on paljon kohteita. • Kokemukset erhe lomakkeen palautumisesta takaisin näiltä on huono, kuten myös isoista organisaatioista (sairaalat ja kaupungin kiinteistöt) 24.3.2009 TUKES palomestari Pentti Karppinen

  6. Keski-Suomen Pelastuslaitos Jyväskylän paloasema TOIMENPITEISIIN RYHTYMINEN... • Paras keino olisi laskutus. • Pyritään selvittämään aina syy. • Remontin aikainen irtikytkentä työlästä, koska paloilmoitinhoitajana toimii kiinteistöhuoltoliike (remontissa olevassa kiinteistössä 5 hälytystä v.2008). • Tulityökurssipaketissa on vain kaksi kalvoa paloilmoittimista, paloalan ulkopuolinen kouluttaja ei osaa kertoa erheellisten ilmoitusten välttämisestä. Eräs sairaala * Vaihdettu savuilmaisimia lämpöön. * Parannettu tiedonkulkua remonteissa. * Ulkopuoliset urakoitsijoita ohjeistettu, jaettu opas. 24.3.2009 TUKES palomestari Pentti Karppinen

  7. Keski-Suomen Pelastuslaitos Jyväskylän paloasema TOIMENPITEISIIN RYHTYMINEN... Urheiluhalli 1 * Tammikuussa suoritettiin ylimääräinen palotarkastus. * Tarkastuksessa mukana myös paloilmoitinliike. * Ruuan haudutusaltaiden läheisyyteen vaihdettiin lämpöilmaisimet (9 kpl). Urheiluhalli 2 * Rahoitus optisten linjailmaisimien vaihtamiseksi. * Pelastuslaitos on suosittanut näytteenottoilmaisimia, rahoitus riittää lasertyyppisiin linjailmaisimiin. 24.3.2009 TUKES palomestari Pentti Karppinen

  8. Keski-Suomen Pelastuslaitos Jyväskylän paloasema TOIMENPITEISIIN RYHTYMINEN... Palvelutalot * Vaihdettu lieden lähelle lämpöilmaisimia. Venäläisturistien suosima hotelli * Hälytykset loppuivat kun huoneisiin laitettiin tupakointikielto venäjänkielellä. 24.3.2009 TUKES palomestari Pentti Karppinen