Download
bloom ve bili sel taksonomi n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Bloom ve Bilişsel Taksonomi PowerPoint Presentation
Download Presentation
Bloom ve Bilişsel Taksonomi

Bloom ve Bilişsel Taksonomi

815 Vues Download Presentation
Télécharger la présentation

Bloom ve Bilişsel Taksonomi

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Bloom ve Bilişsel Taksonomi Benjamin S. Bloom1913-1999

 2. Benjamin Bloom • 1956 yılında Chicago Üniversitesinde eğitim psikolojisti bir grubun başındaydı. • Bu grup öğrenme işlemlerinde önemli olduğu düşünülen düşünme davranışlarının düzeylerinin sınıflandırmasını geliştirdi.

 3. Bilişsel Taksonomi • Taksonomi ( istendik davranışların basitten karmaşığa, kolaydan zora, somuttan soyuta,birbirinin ön koşulu olacak şekilde aşamalı olarak sıralanmasıdır. • Bilişsel alan (cognitive domain) zihinsel öğrenmelerin çoğunlukta olduğu ve zihinsel yetilerin geliştirdiği alandır.

 4. Bloom’un Taksonomisi • Öğrencilerin bilişsel yeteneklerini sınıflandırmada kullanılan en önemli ölçüt Bloom tarafından geliştirilen taksonomidir ve “Bloom Taksonomisi” olarak adlandırılmaktadır.Bloom taksonomisi en basit bilişsel öğrenmeden en derin öğrenmeye doğru altı seviyeden oluşmaktadır.

 5. Değerlendirme Sentez Analiz Uygulama Kavrama Bilgi Bloom’un Taksonomisi

 6. Bilgi bilişsel alandaki en düşük öğrenme düzeyidir. Elde edilen bilginin niçin ve nasıl olduğu önemli değildir. Kısaca öğrencilerin daha önce öğrendikleri bilgileri hatırlaması ve tanıması ile ilgili bir süreçtir. Pisagor teoremi a2 + b2 = c2 Bilgi C 6 8

 7. Bu aşamada öğrencinin bilgi sahibi olduğu konuları kendi cümleleriyle ifade edebilir, örnekleyebilir, açıklar veya sınıflandırabilir. Bir dik üçgenin dik kenarlarının karelerinin toplamının karekökü hipotenüse eşittir.Dik üçgenin açıları eşitse ve dik kenarlarının uzunluğu a ise hipotenüsü 1.4142a’ya eşittir. Kavrama

 8. Bu aşamada öğrenci bilgilerin kavranması sonucunda yöntemleri, ilkeleri, teorileri ve kanunları kullanarak yeni ve somut bir durum için kullanma yeteneğidir. Bir odanın köşegen uzunluğunun bulunması Eğimli bir yerin uzunluğunun bulunması Uygulama

 9. Bu aşamada öğrenci bilgilerin kavranması sonucunda uygulama ile elde ettiği bilimsel bilgileri öğelere ayırır, öğeleri tanımlar, öğeler arasındaki ilişkiyi ve öğelerin bütünle ilişkisini kurar. Pisagor teoremi aşağıda değişik formlarda gösterilmiştir. sin2(x)+ cos2 (x) = 1 Analiz

 10. Bu aşamada öğrenci öğeleri belirli ilişki ve kurallara göre birleştirip yeni bir bütün oluşturma yeteneğidir. Yani öğrenci, bütünü açık olarak görebilir, karşıt önerilerde bulunabilir, kritik yapabilir, yeniden düzenleme yapabilir. Sentez

 11. Değerlendirme bilişsel alanın en üst basamağıdır. Öğrencilerin öğrendikleri bilgileri başka ortamlara taşıyabilmesi ve yeni varsayımlarda bulunabilmesidir. Değerlendirme

 12. Bloom Düzenlenmiş Bloom • Yaratmak • Değerlendirme • Değerlendirmek • Sentez • Analiz etmek • Analiz • Uygulamak • Uygulama • Anlamak • Kavrama • Bilgi • Hatırlamak