az eg szs g gyi szakk pz ssel kapcsolatos ig nyek a munk ltat r sz r l n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
AZ EGÉSZSÉGÜGYI SZAKKÉPZÉSSEL KAPCSOLATOS IGÉNYEK A MUNKÁLTATÓ RÉSZÉRŐL PowerPoint Presentation
Download Presentation
AZ EGÉSZSÉGÜGYI SZAKKÉPZÉSSEL KAPCSOLATOS IGÉNYEK A MUNKÁLTATÓ RÉSZÉRŐL

play fullscreen
1 / 24

AZ EGÉSZSÉGÜGYI SZAKKÉPZÉSSEL KAPCSOLATOS IGÉNYEK A MUNKÁLTATÓ RÉSZÉRŐL

106 Views Download Presentation
Download Presentation

AZ EGÉSZSÉGÜGYI SZAKKÉPZÉSSEL KAPCSOLATOS IGÉNYEK A MUNKÁLTATÓ RÉSZÉRŐL

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. KÖZÉP-DUNÁNTÚLI RÉGIÓ SZAKKÉPZÉSI KONFERENCIABalatonfüred, 2010. augusztus 25. AZ EGÉSZSÉGÜGYI SZAKKÉPZÉSSEL KAPCSOLATOS IGÉNYEK A MUNKÁLTATÓ RÉSZÉRŐL SZABÓ BAKOS ZOLTÁNNÉ ápolási igazgató Fejér Megyei Szent György Kórház Székesfehérvár

 2. Ápolásvezető: MI? MENNYI? SOK? KEVÉS? KÉPZETTSÉGI SZINT? FEDEZET? MUNKAERŐ PIAC? BELSŐ HIERARCHIA?

 3. Munkáltatói jogszabályi környezet • Jogszabályok: szakképzést szabályozó jogszabályok: 1993. évi LXXVI. tv., 1/2006. (II. 17.) OM rend., 32/2008. (VIII. 14.) EüM rend., 15/2010. (IV. 9.) Eü rend, 20/2008. (XII.17.) SzMM • Minimum rendelet: 60/2003. (X. 20.) ESzCsM rend. • feladatnak megfelelően: • Ágy • Szakorvosi óra • Képzettségi szint

 4. Ápolók képzése ma Magyarországon

 5. Szakképzési struktúra(módosított OKJ szerint) Gyermek aneszteziológiai és intenzív szakápoló Diabetológiai szakápoló Epidemiológiai szakápoló Felnőtt aneszt. és intenzív szakápoló Foglalkozás-egészségügyi szakápoló Geriátriai szakápoló Hospice szakápoló Körzeti közösségi szakápoló Légzőszervi szakápoló Nefrológiai szakápoló Onkológiai szakápoló Pszichiátriai szakápoló Sürgősségi szakápoló 54 723 01 0010 54 02 Csecsemő- és gyermekápoló 54 723 01 0010 54 01 Ápoló 54 723 01 Általános ápoló 54 723 01 0100 52 01 Gyakorló ápoló 54 723 01 0100 33 01 Ápolási asszisztens

 6. Munkáltató munkaerővel szemben támasztott igénye: • szakképzettség • szakmai kompetenciával bíró (licenc) • szociális és társas kompetenciákkal bíró • szakmai gyakorlat • érvényes működési nyilvántartással rendelkezzen

 7. Munkáltató által figyelembe vett szempontok a humánerőforrás biztosítására • korösszetétel • képzettségi szint figyelése • éves képzési tervek • Közmunka program • Uniós pályázatok: • HEFOP 3.2.1. (szakképzőknek) • TÁMOP 2.4.1. (szakképzőknek) 6.2.2. (munkahelyeknek)

 8. Közmunka program Induló létszám: 29 fő Eredmény: 19 gyakorló ápoló 3 ápolási asszisztens

 9. Végzett ápolók országosan 2001-2007. Forrás: Csetneki Júlia: Ápolók kritikus helyzetben (előadás)

 10. Végzett ápolók száma 2001-2007. forrás: Hivatásunk 2008/2.

 11. „Minden nap elhull egy, s mindig a legjobb: meddig lehet így pazarolni? … s az utánpótlást nem látom sehol.” (Márai Sándor)

 12. Szakdolgozók életkori megoszlása

 13. A szakdolgozói létszám szakképzettség szerinti megoszlása kórházunkban

 14. Szakdolgozók szakképzettségeVeszprém Megyei Csolnoky Ferenc Kórház Nonprofit Zrt.

 15. Szakdolgozók szakképzettségeSzent Borbála KórházTatabánya

 16. Pályakezdő ápolók munkába állása 2010-ben • Fejér Megyei Szent György Kórház: 5 fő • Veszprém Megyei Csolnoky Ferenc Kórház Nonprofit Zrt.: 1 fő • Szent Borbála Kórház, Tatabánya: 3 fő

 17. Képzés és piac

 18. Mennyi az annyi?..... Forrás: www.felvi.hu – az adatok levelező képzésre vonatkoznak

 19. Egészségügyi szakképzők Országosan: • 23 szakképző folytat egészségügyi képzést iskolarendszerben • 425 bejegyzett gazdasági társaság végez valamilyen egészségügyi szakképzést (Bt, Kft, Kht, Egyesület, Alapítvány) • TISZK??

 20. Egészségügyi szakképző iskolákkal szembeni elvárás: lépést tartani: • pályaorientáció • technológia és medicina fejlődésével (tankórtermek, oktatók) • munkaerőpiac igényével (kínálat-kereslet) • pályakövetés

 21. Munkáltatói igények, javaslatok 1. - az előzetes tanulás útján szerzett tudás beszámítása, - a munka- és élettapasztalat beszámítása 2. - nagyobb hangsúly a gyakorlatokra, mely a problémamegoldást, kreativitást, módszerek elsajátítását helyezi előtérbe (mentor) 3. elvárás a moduláris képzéstől: személyre szabott - tanulási idő rövidebb, - költségek csökkentése, - munkahelyi távollét csökkentése

 22. Munkáltatói igények, javaslatok 4. - csak hiteles képzési programú szakképzők legyenek az oktatási piacon (18 hónap ápolóképzés!), - akkreditáció szigorítása, - vizsgák rendszeres ellenőrzése 5. - vizsgáztatási rend egyszerűsítése (5 nap!) pl. ápoló: 26, csecsemőápoló: 22, mentőápoló: 22, boncmester: 21 vizsgarész • - a képzési és vizsgáztatási költségek csökkentésére: pályázati lehetőségek, ösztöndíj program a kiváló eredményű tanulók segítésére (2002 óta a képzési díjak ötszörösére emelkedtek!!!) • - felzárkóztató program támogatása (általános és felnőtt szakápolók)

 23. Munkáltatói igények, javaslatok 8. Megfelelő kommunikációs stratégiák kidolgozásával és alkalmazásával növelni kell a pálya vonzását! 9. Ápolók körében új gondolkodásra, szemléletváltásra van szükség! 10. Az ápolók erkölcsi megbecsülését a társadalom értékrendjében történő változásnak is támogatni kellene. Hirdetések, reklámok, kampányok az ápolói hivatás elismerését célozzák, és ne fordítva!

 24. …avagy: a képzés, pályára irányítás kezdete… Köszönöm megtisztelő figyelmüket!