Download
temat projektu n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Temat Projektu : PowerPoint Presentation
Download Presentation
Temat Projektu :

Temat Projektu :

141 Vues Download Presentation
Télécharger la présentation

Temat Projektu :

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Temat Projektu : Zainteresowania oraz hobby uczniów klasy VI szkoły podstawowej, I i II gimnazjum, a także sposób ich realizacji .

 2. Skład Grupy : Lider : Widlarz Klaudia Uczestnicy : Adamczyk Julia Bańdura Piotr Jagosz Marlena Kuzia Magdalena Wójcik Klaudia Trela Maciej Liczba ankietowanych: 30

 3. Sport - 34 % uczniów

 4. Sposób Realizacji : uczestnicto w klubie sportowym - 36 % treningi - 26 % poszerzanie zainteresowań poprzez szkołę - 13 %

 5. Muzyka - 26 % ankietowanych

 6. Sposób Realizacji : internet oraz telewizja - 22 % próby zespołu muzycznego lub wokalnego - 16 % książki tematyczne i czasopisma - 17 %

 7. Taniec - 15 % uczniów

 8. Sposób realizacji : warsztaty artystyczne - 17 % szkoła taneczna - 13 % zajęcia dodatkowe w Domu Kultury - 10 %

 9. Podróże - 17 % ankietowanych

 10. Sposób Realizacji : wycieczki i podróże - 24 % wyjazdy - 17 %

 11. Ogólne Wnioski : 93 % uczniów, którzy głosowali w naszej ankiecie ma hobby, pasje lub zainteresowania 7 % z nich odpowiada przecząco na to pytanie

 12. 38 % ankietowanych zajmuje się swoim hobby od 2 - 3 lat oraz od 4 - 5 lat natomiast 24 % rozwija swoje pasje od roku lub krócej

 13. ponad połowa osób (50 %) poświęca się swojemu hobby od 2-5 razy w tygodniu, 33 % - codziennie, 11 % - tylko raz w tygodniu

 14. 33 % - uczniów przyznaje, że trochę opuścili się w nauce, 18 % - nie interesuje się swoimi ocenami i postępami w szkole, 29 % - stara się nie opuścić w nauce, 20 % - ma lepsze oceny

 15. 40 % ankietowanych wiąże swoją przyszłość zawodową ze swoim zainteresowaniem, 20 % - nie wiąże, 30 % - jeszcze nie wie co będzie robić w przyszłości, 10 % - chciałoby pracować w zawodzie, który dotyczy tylko jednego z hobby

 16. 40 % badanych czasami uczestniczy w spotkaniach, zajęciach lub kursach dotyczących ich pasji, 32 % - uczestniczy w nich systematycznie, 28 % - w ogóle nie bierze w nich udziału

 17. 100 % rodziców/opiekunów akceptuje zainteresowania swoich dzieci

 18. 68 % uczniów interesuje się muzyką, ale tylko jej słucha 10 % - gra w zespole muzycznym 12 % - śpiewa 10 % - nie lubi muzyki

 19. 35 % młodzieży lubi taniec, lecz tylko oglądać programy typu „Youcandance - Po prostu tańcz!” 25 % - nie lubi i nie umie tańczyć 20 % - tańczy kilka lat i szaleje na weselach

 20. Podziękowania Za pomoc w realizacji projektu serdecznie dziękujemy pani Alinie Dyrcz – Kowalskiej oraz pani Joannie Bartkowiak.