Download
elle ta ima b l nc n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
ELLE TAŞIMA BİLİNCİ PowerPoint Presentation
Download Presentation
ELLE TAŞIMA BİLİNCİ

ELLE TAŞIMA BİLİNCİ

760 Views Download Presentation
Download Presentation

ELLE TAŞIMA BİLİNCİ

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. ELLE TAŞIMA BİLİNCİ ELLE TAŞIMA... DOĞRUSU NEDİR??? DOĞRUSU NASILYAPILMALIDIR???

 2. ELLE TAŞIMA Kaza İstatistikleri Yaralanmaya neden olan kazaların %34’ü Elle Taşımadan kaynaklanır.

 3. ELLE TAŞIMA Sözedilen yaralanmaların herbiri zaman kaybına... Ve dolayısıyla... Gelir Kaybına YOL AÇAR......

 4. Disklerin yerinden oynaması Siyatik Lifli dokunun iltihaplanması Elle taşıma ile ilgili olan diğer yaralanmalar YANLIŞ kaldırmadan kaynaklanır ve bu taşıma teknikleri aşağıdaki yaralanmalara sebep olur: Fıtık Zarar görmüş diz eklemleri İncinmeler & Burkulmalar El & ayak parmaklarının Çatlaması / Ezilmesi ELLE TAŞIMA

 5. Elle taşıma operasyonları yükün: KALDIRILMASI İNDİRİLMESİ YERE KONMASI İTİLMESİ ÇEKİLMESİ TAŞINMASI yada BUNLARIN BİR KOMBİNASYONUDUR ELLE TAŞIMA

 6. ELLE TAŞIMA MAÇO BİR YAKLAŞIMA SAHİPSEN... SAKATLANMALARA HAZIRLIKLI OL!

 7. AMAÇLAR …elle taşıma işleri esnasında olması muhtemel yaralanma riskleri hakkında bilinçlenmeyi sağlamaktır… ELLE TAŞIMA

 8. Elle taşımanın temel kuralı : eğer mümkünse ondan kaçınmaktır. …ama eğer kaçınılamıyorsa; mümkün olduğunca riskleri azaltmaktır. ELLE TAŞIMA

 9. ELLE TAŞIMA MÜMKÜN OLDUĞUNCA KALDIRMA CİHAZLARI KULLANMALI

 10. ELLE TAŞIMA ALTERNATİF OLARAK MEKANİK TAŞIMA YÖNTEMLERİ

 11. RİSK DEĞERLENDİRMESİ AKIŞ DİYAGRAMI

 12. Risk Değerlendirilmesinde; Yapılacak iş Yük özellikleri Çalışılacak ortam ve Kişisel Özellikler göz önünde bulundurulmalıdır. ELLE TAŞIMA

 13. Görev: Gövde ile yük arasındaki mesafe Yetersiz vücut hareketi ya da pozisyonu (bükülme,eğilme, yukarıya uzanma vs.) Çok uzun mesafelere yük taşınması Zorlanarak itme ve çekme Yükün ani beklenmedik hareketi Yükün ne sıklıkla taşınacağı Dinlenme süreleri (kısa , yetersiz) Prosesin gerektirdiği çalışma hızı (örn;bir üretim hattında çalışmak) belirlenmelidir. ELLE TAŞIMA

 14. YÜK: (Karakteristikleri) Çok sıcak ya da çok soğuk mu? Keskin mi? Kaygan yada kavraması zor mu? Dengesiz mi? (örn;sıvı içerebilir) ELLE TAŞIMA

 15. ORTAM: Pozisyon ya da alan kısıtlanması Kötü zemin özellikleri, örn;pürüzlü, eğimli, kaygan (yağ, çamur, vs.) Farklı yükseklikler, örn; zeminden tezgaha, tezgahtan rafa vb.) Sıcaklık derecelerinde ya da nem oranlarındaki aşırılıklar Güçlü hava hareketleri (rüzgar) Kötü aydınlatma ELLE TAŞIMA

 16. KİŞİSEL ÖZELLİKLER Yaş Cinsiyet Sağlık Zindelik Dayanıklılık Boy ELLE TAŞIMA

 17. RİSK DEĞERLENDİRMESİ KONTROL LİSTESİ

 18. RİSK DEĞERLENDİRMESİ KONTROL LİSTESİ

 19. ELLE TAŞIMA

 20. 6 TEMEL PRENSİP Sırtın düz tutulması Bacak kaslarını kullanma Yükü vücuda yakın tutma Dirsekleri vücuda yakın tutma El içi ile kavrama Ayakların doğru pozisyon alması ELLE TAŞIMA

 21. S1) “Elle taşıma” nedir? C. Yükün el ya da vücut gücüyle taşınması ya da desteklenmesidir. S2) Elle taşımanın temel kuralı nedir? C. Mümkünse elle taşımamak. S3) Eğer elle taşımaktan kaçınılamıyorsa ne yapmalıdır? C. Risk değerlendirmesi S4) Elle taşımayı tanımlayan 5 hareket hangileridir? C. i) Kaldırma ii) Yere koyma iii) Çekme iv) İtme v) Taşıma ELLE TAŞIMA SORULARI

 22. S5) Elle taşıma operasyonları boyunca vücudun en hassas olduğu bölüm hangisidir? Sırt S6) Omurgadaki özel kemikler nelerdir, bunları ayıran ve aralarında bir yastık görevi gören nedir ve omurga neyi korur? C. Omur, disklerveomurilik. S7)Taşıma mekanik olarak nelerle yapabilir? C. i) Kat vinçi ii) El arabası iii) Forklift iv) Kontrollü silindir v) Kaldırma tablası vi) Silindir konveyörler ELLE TAŞIMA SORULARI

 23. S8) Risk değerlendirmesi yaparken göz önüne alınması gereken 4 ana başlık hangileridir? C) i)Görev ii)Yük iii)Çalışma ortamı iv)Kişisel Kabiliyet S9) Elle taşımayı zorlaştıracak yük karakteristikleri nelerdir? C) i) Çok sıcak ya da çok soğuk mu? ii)Keskin mi? iii)Kaygan ya da kavraması zor mu? iv)Dengesiz mi? (örn;sıvı içeriyor mu) ELLE TAŞIMA SORULARI

 24. S10) Yükün elle taşınmasında kişiye yardımcı olan faktörler nelerdir? C) i) Gövde ile yük arasındaki mesafe ii) Rahatsızlık veren duruş pozisyonları (bükülme, ezilme, yukarıya uzanma etc.) iii) Çok uzun measafelere yük taşınması iv) Zorlanarak itme ve çekme v) Yükün ani ve beklenmedik hareketi vi) Yükün ne sıklıkla taşınacağı vii)Dinlenme süreleri(kısa, yetersiz..) viii) Prosesin gerektirdiği çalışma hızı( örn;bir üretim hattında çalışmak) ELLE TAŞIMA SORULARI

 25. S11) Yaralanmaya neden olabilecek riskleri arttıran ortam özellikleri nelerdir? C) i)Pozisyonun kısıtlanması ii)Kötü zemin özellikleri (örn; pürüzlü,eğimli, kaygan, vb.) iii)Farklı yükseklikler (örn; zeminden tezgaha, tezgahtan rafa vb.) iv)Sıcaklık dereceleri ve nem oranlarındaki aşırılıklar S12) Elle yük taşınmasında kişisel özellikler değerlendirilirken göz önünde bulundurulacak etmenler nelerdir? C) i) Yaş ii) Cinsiyet iii) Sağlık iv) Zindelik v) Dayanıklılık vi) Boy ELLE TAŞIMA SORULARI

 26. S13) Bir yük dinlenmeden en çok kaç metre taşınmalıdır? C)10 metre S14) Yaralanma olasılığını azaltacak elle taşıma teknikleri nelerdir? C) i)Sırtı düz tutmak ii)Güçlü bacak kaslarını kullanmak iii)Yükü vücuda yakın tutmak iv)Dirsekleri vücuda yakın tutmak v)El içi ile kavrama vi)Ayakları doğru pozisyonlama ELLE TAŞIMA SORULARI

 27. ELLE TAŞIMA SORULARI S15) Yerden el ile herhangi bir paketi omuz ya da diz seviyesine kadar güvenli bir şekilde kaldırabilme ağırlığı nedir? C) 5-15 kg arası

 28. SORULARINIZ ???