Download
slide1 n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Kvalitet života u vezi sa zdravljem obolelog od RA PowerPoint Presentation
Download Presentation
Kvalitet života u vezi sa zdravljem obolelog od RA

Kvalitet života u vezi sa zdravljem obolelog od RA

206 Vues Download Presentation
Télécharger la présentation

Kvalitet života u vezi sa zdravljem obolelog od RA

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Kvalitet života u vezi sa zdravljem obolelog od RA Prim. dr Mirjana Lapčević Udruženje ORS , 26.5.2009.

 2. Šta je kvalitet života u vezi sa zdravljem? Kvalitet života se definiše kao opažanje pojedinaca o sopstvenom položaju u životu u okviru kulture i sistema vrednosti u kojima žive, kao i prema svojim ciljevima, očekivanjima, standardima i interesovanjima. To je široki koncept koga čine: - fizičko zdravlje pojedinaca, - psihološki status, - materijalna nezavisnost, - fizicka samostalnost, - socijalni odnosi i - njihovi odnosi prema značajnim karakteristikama spoljašnje sredine.

 3. Kontrola bolesti • Koncept kvaliteta života u vezi sa zdravljem - kako bolesnici funkcionišu u svakodnevnom životu i koliko bolest ograničava njihove aktivnosti • Za merenje kvaliteta života u vezi sa zdravljem koriste se zdravstveni upitnici, koji predstavljaju naučne instrumente u kojima su pitanja i opcije odgovora odabrane korišćenjem pažljivo standardizovanih i ustanovljenih psihometrijskih metoda

 4. Zdravstveni upitnici i kvaliteta života u vezi sa zdravljem SF-36 Upitnik koji procenjuje fizičku i mentalnu komponentu kvaliteta života HAQ Upitnik o kvalitetu života

 5. Kvalitet života sa RA je najniži među hroničnim bolestima Lundvist J et al. Eur J Health Econ (2008) 8 (Suppl 2): S33-S106

 6. U tokuprve 2 godine Za 5 godina Za 6 godina Za10 godina Uticaj RA na kvalitet životau vezi sa zdravljem • Radiološki dokazanaoštećenja zglobova • 50% postaju invalidi • 50% ima izraženeradiografske promene • 80% postaju invalidi • Harris ED. N Engl J Med 1990; 322:1277–1289. ; • 2. Pincus T, Callahan LF. J Rheumatol 1986; 13:841–845. • 3. Scott DL, et al. Lancet 1987; 1(8542):1108–1111.

 7. Pitanja bolesnika na početku 21. veka “Da li možete da mi olakšate život” “I da to olakšanje traje” “Ali bez ozbiljnih neželjenih efekata”

 8. Saveti za poboljšanje kvaliteta životau vezi sa zdravljem u RA Kako smanjiti bol i ukočenost zglobova? • Redovno uzimati preporučenu terapiju • Odmarati pri zamoru • Koristiti sva pomagala koja olakšavaju svakodnevni život • Zaštiti zglobove od rizičnih pokreta i tereta • Zaštititi zglobove od velikih temperaturnih razlika • Vežbati • Hraniti se zdravo • Unositi Ca i vit D

 9. Zamor-značajan problem u RA • Do60%bolesnika sa RA se žali na klinički značajan stepenzamora1–4 • Dokazana je povezanost između stepena zamora i aktivnosti RA5 mada se Mehanizmi povezanosti zamora i aktivnosti RA ispituju • Zamor je čvrsto povezan sa bolom i depresijom2 • Psihički poremećaji su češći sa porastom zavisnosti od tuđe pomoći 1. Kirwan JR, Hewlett S. J Rheumatol 2007; 34:1171–1173. 2. Pollard LC, et al. Rheumatology 2006; 45:885–889. 3. Tubach F, et al. J Rheumatol 2007; 34:1188–1193. 4. Wolfe F, et al. J Rheumatol 1996; 23:1407–1417. 5. Weinblatt ME, et al. Arthritis Rheum 2003; 48:35–45.

 10. Kretanje Ustajanje iz postelje, sa stolice Korišćenje toaleta Kupanje Otvaranje slavina Zakopčavanje odeće i obuće (dugmići, rajsfešlus, pertle…) Ceđenje veša Ljušćenje povrća i voća Koriščenje pribora za ishranu (sečenje mesa, hleba…) Otvaranje zatvarača (flaše, tegle…) Otključavanje brava (automobil, stan, radni sto…) Vožnja automobila Pisanje Sta je sve problem?

 11. Bolesnici sa RA ne traže puno – oni samo žele da žive normalno