Download
p r o g r a m n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
P R O G R A M PowerPoint Presentation
Download Presentation
P R O G R A M

P R O G R A M

170 Vues Download Presentation
Télécharger la présentation

P R O G R A M

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. P R O G R A M • Hvorfor uddannelse? • Optagelse og muligheder på EUD • Optagelse og muligheder på gymnasiet • Optagelse på 10. klasse • Forældrestøtte under uddannelse • Økonomi under uddannelse • Vejledning på ungdomsuddannelserne • Web-sider

 2. Hvorfor uddannelse? • 95% af en ungdomsårgang skal gennemføre en ungdomsuddannelse inden år 2015. • Bedre muligheder for job • Højere løn • Personlig udvikling • Mere selvtillid • Status

 3. Uddannelsessystemet

 4. Adgangskrav til EUD • Erhvervsuddannelserne er fællesnavnet for de faglige uddannelser, der kan tages på Handelsskolen (HG), Teknisk Skole, Landbrugsskole og Social – og Sundhedsskole. • Alle der har gennemført 9. klasse kan optages på en erhvervsuddannelse, hvis man er uddannelsesparat.

 5. Uddannelse rettet mod et bestemt job Teori og praksis Varer typisk 3 – 4 år Skole og virksomhed Grundforløb Hovedforløb Uddannelsesaftale Løn under uddannelse Videre uddannelses-muligheder Teknisk skole Handelsskole SOSU-uddannelserne Landbrugsuddannelser Erhvervsuddannelser-EUD

 6. 3 veje til EUD

 7. Personlige kompetencer der ligger til grund for optagelse og gennem-førelse af en erhvervsuddannelse • Du er nysgerrig og interesseret i din omverden • Du kan koble teori og praksis • Du kan tænke og arbejde selvstændigt • Du kan begå dig på en arbejdsplads • Du kan skabe et netværk • Du kan prioritere din tid mellem skole, sport og job • Du møder til tiden • Du har et begrænset fravær

 8. 12 indgangsveje til EUD-uddannelser • Transport og logistik Transport af mennesker og gods og sørger for at de kommer frem til tiden • Merkantil Administration og handel for offentlige og private kunder og virksomheder • Medieproduktion Anvendelse af teknisk udstyr til at designe og fremstille medieprodukter • Mad til mennesker Forarbejdning og fremstilling af fødevarer samt tilberedning, salg og servering af måltider • Sundhed, omsorg og pædagogik Støtte af mennesker i deres udvikling – yde omsorg og pleje • Krop og stil Hjælpe mennesker med at opnå kropslig velvære samt personlig stil og design

 9. 12 indgangsveje til EUD-uddannelser - 2 • Dyr, planter og natur Landbrug, skovbrug, gartneri, pleje af dyr, natur og anlæg • Produktion og udvikling Design, udvikling, konstruktion og fremstilling af håndværks- og industriprodukter • Strøm, styring og it Leverer løsninger, opbygger, installerer og reparerer tekniske installationer og it-systemer inden for byggeri, bolig og erhverv • Bil, fly og andre transportmidler Reparerer og vedligeholder maskiner, biler, lastvogne, motorcykler, fly og andre transportmidler • Bygge og anlæg Designer, bygger, installerer, reparerer og rådgiver om bygninger og anlæg • Bygnings- og brugerservice Servicerer og sikrer faciliteter og events

 10. Indgangsveje SDE – SydDansk Erhvervsskole tilbyder: Bil, fly og andre transportmidler Mekaniker…. Mad og mennesker Bager, butiksslagter, ernæringsassistent, delikatesseassistent…. Strøm, styring og it Datatekniker, IT - supporter, elektriker…. Bygge og anlæg Tømrer, møbelsnedker, maskinsnedker, bygningsmaler, murer…. Produktion og udvikling Klejnsmed, smed, industritekniker….

 11. Indgangsveje HANSENBERG tilbyder: • Produktion og udvikling smed, skibsmekaniker…… • Mad til mennesker gastronom, tjener…… • Dyr, planter og natur dyrepasser, anlægsgartner, veterinærsygeplejerske…… • Bygge og anlæg byggemontagetekniker, vvs-uddannelsen…… • Medieproduktion mediegrafiker, grafisk tekniker…… • Bil, fly og andre transportmidler karrosserismed, mekaniker…… • Krop og stil frisør…… • Sundhed, omsorg og pædagogik tandklinikassistent……

 12. Indgangsveje EUC LILLEBÆLT (Fredericia-Middelfart Tekniske Skole) tilbyder: Transport og logistik lager og logistik, buschauffør…… Produktion og udvikling ædelmetalstøber, montageoperatør……

 13. Handelsuddannelser • Adgangsveje • Hg 1 år + 1 år praktik – butiksmedhjælper • Hg 2 år + 2 år praktik – butiksassistent, dekoratør, blomsterdekoratør • Mesterlære – uddannelsen starter i en butik

 14. Social- og sundhedsuddannelser • Grundforløb • Afsluttet 9. klasse • Skoleundervisning i 10 - 60 uger • Afklaring af personlige og faglige kompetencer • Social- og sundhedshjælper • Skoleundervisning og praktik: Private hjem, plejehjem, dagcentre 1 år 2 måneder Social- og sundhedsassistent • Skoleundervisning og praktik: Sygehuse, psykiatriske institutioner. 1 år 8 måneder • Pædagogisk assistentuddannelse • Skoleundervisning og praktik: Daginstitution, døgninstitution, SFO, 2 år 4½ måneder • Videre uddannelsesmuligheder Sygeplejerske, fysioterapeut, ergoterapeut og bioanalytiker (med supplerende gymnasiale niveauer)

 15. Landbrugsuddannelse Landbrugsskolerne tilbyder: Dyr, planter og natur: faglært landmand Varighed ca. 3½ år Elev på et landbrug Vekseluddannelse Løn under uddannelsen Virksomhedsbesøg og studieture

 16. GYMNASIALE UDDANNELSER STX Alment gymnasium Studieretningsforløb 2½ år Grundforløb ½ år HHX Handelsgymnasium Studieretningsforløb 2½ år Grundforløb ½ år HTX Teknisk gymnasium Studieretningsforløb 2½ år Grundforløb ½ år HF Højere forberedelses- Eksamen Studieforløb 2 år 10. klasse Adgangskrav fra 9. og fra 10 kl. Adgangskrav fra 10.kl

 17. Personlige kompetencer der ligger til grund for optagelse og gennemførelseaf en gymnasial uddannelse • Du kan lide at gå i skole • Du er bogligt begavet, og har en rimelig almen viden • Du er nysgerrig og interesseret i omverdenen • Du har gode arbejdsvaner • Du kan tænke og arbejde selvstændigt • Du kan skabe et netværk • Du kan tage et medansvar for din egen læring • Du tror på dig selv • Du er i stand til at koncentrere dig i længere tid • Du kan prioritere din tid mellem skole, sport og job • Du er indstillet på at lave lektier hver dag • Du møder til tiden • Du har et begrænset fravær

 18. Optagelse på STX – HHX – HTX - HF Efter 9. klasse: • Søgt om optagelse i direkte forlængelse af 9. eller 10. klasse • Folkeskolens obligatoriske afgangsprøver • 5 bundne prøver (dansk mdl., dansk skr., matematik, engelsk, fysik) • 2 prøver til udtræk (engelsk, tysk, biologi, geografi, historie, samfundsfag, kristendomskundskab) • Modtaget prøveforberedende undervisning i tysk • Udfyldt uddannelsesplan med angivelse af uddannelsesønske og studieretning • Er uddannelsesparat Efter 10. klasse: • Samme betingelser som efter 9. kl. samt prøver i dansk, engelsk, matematik (FSA eller FS10) HF: • 10. klasse • FS10 i dansk, matematik og engelsk

 19. Gymnasial uddannelse • ½ år grundforløb • 2 ½ års studieretning • 2-3 fag samlet i en pakke • Forskellige niveauer • Styrkelse af faglighed • Fordybelse Bemærk at mange videregående uddannelser kræver bestemte fag på bestemte niveauer

 20. Studieretninger • STXEksempler på studieretningsfag: • Sproglige Engelsk, fransk, samfundsfag • Naturvidenskabelige Matematik, fysik, kemi • Samfundsvidenskabelige Samfundsfag, matematik, naturgeografi • Kunstneriske/musiskeMusik, engelsk • HHX • Økonomi og psykologi Virksomhedsøkonomi, afsætning, psykologi • Økonomi og matematik Virksomhedsøkonomi, matematik, finansiering • Innovation Virksomhedsøkonomi, afsætning, matematik • Internationale Tysk, spansk, kulturforståelse • Kommunikation Afsætning, IT, design • HTX • Science Fysik, matematik, astronomi • Biotek Matematik, kemi, biologi • Produktudvikling/designTeknologi, design, innovation • Design/beklædningTeknologi, design, materialeteknologi • Digitale medier og kom.Kommunikation/IT, engelsk, design

 21. 10. klasse • Forbedre det faglige niveau • Blive mere moden • Blive mere afklaret • Deltage i brobygning • Få et grundlag for at starte på HF • 10. Klassernes Egen Skole - UCV • 10. klasse på privat skole • 10. Klasse på efterskole • 10. klasse på husholdningsskole • 10. klasse på SDE – TEK 10

 22. E G U • 2 - 3 årig individuel erhvervsgrunduddannelse • Kombination af skole og arbejde • Forberede til job og uddannelse • Op til 40 elever optages • Vejle Produktions – og uddannelsescenter ”Sandagergård” står for optag, men ikke nødvendigvis undervisningen

 23. Støtte under uddannelse • Forældrestøtte • Vise interesse for den unges uddannelse • Deltage i Åbent Hus dage • Følge med i den unges skolegang • Tage med til samtaler • Hjælpe med at organisere tiden

 24. Økonomi under uddannelse • Undervisningen på ungdoms-uddannelserne er gratis • Eleven betaler selv de første 300 kr. om måneden til transport • Udgifter til lommeregner og ordbøger • Evt. udgifter til rejser • SU for unge over 18 år • Elevløn i praktikperioden

 25. Vejledning • Studievejledning • Gennemførelsesvejledning Vejledning i forbindelse med gennemførelse af uddannelse f.eks. i forbindelse med valg af valgfag, praktikplads, omvalg af studieretning, personlige problemer, behov for bedre studieteknik. • Kontaktlærer • Udarbejde uddannelsesplan med mål og sammensætning af uddannelsesforløb. Personlige samtaler. • Ungdommens uddannelsesvejledning • Vejledning af unge 16-24 årige, der ikke er i gang med en ungdomsuddannelse (der stilles specielt skarpt på de 15 – 17 årige) • Mentorordning

 26. Websider • www.ug.dk • www.uuv.vejle.dk • www.ungdomscentervejle.dk • www.uddannelsesbog.net • www.eud-info.dk • www.elevplan.dk • www.praktikpladsen.dk • www.efterskole.dk • www.brugforalleunge.dk