Download
slide1 n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
P R O G R A M PowerPoint Presentation
Download Presentation
P R O G R A M

P R O G R A M

96 Vues Download Presentation
Télécharger la présentation

P R O G R A M

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. P R O G R A M Evropské hlavní město kultury P L Z E Ň 2 0 1 5 P Ř Í P R A V A P R O G R A M U P R O R O K 2 0 1 5 M g A. Š á r k a H a v l í č k o v á

 2. R O L E A Ú K O L Y P L Z E Ň 2 0 1 5o.p.s. p ř i p ř í p r a v ě p r o g r a m u

 3. S T R U K T U R A P R O G R A M U HLAVNÍ PROGRAM

 4. S T R U K T U R A P R O G R A M U

 5. S T R U K T U R A P R O G R A M U

 6. S T R U K T U R A P R O G R A M U

 7. S T R U K T U R A P R O G R A M U

 8. S T R U K T U R A P R O G R A M U

 9. S T R U K T U R A P R O G R A M U

 10. S T R U K T U R A P R O G R A M U

 11. S T R U K T U R A P R O G R A M U TÉMATA 4 hlavní programové proudy 1. Umění a technologie 2. Vztahy a city 3. Transit a menšiny 4. Příběhy a prameny

 12. SYSTÉMOVÁ STAVBA PROGRAMU /ve městě i regionu/ H L A V N Í P R O G R A M otevřenévýzvy přímá mezinárodní spolupráce – evropský rozměr přímá spolupráce sociální internetová platforma proindividuální i firemní vstup do programu otevřeno všem, kdo chtějí podpořit svým potenciálem EHMK 2015 otevřené výzvy a spolupráce město region

 13. ROZSAH PROGRAMU 2011 - 2015 kvalifikovaný odhad pro město i region H L A V N Í P R O G R A M 200 projektů 85 projektů 95 projektů 374 projektů 276 projektů 1.030projektů

 14. POROVNÁNÍ ROZSAHU PROGRAMU s jinými Evropskými městy kultury HLAVNÍ PROGRAM CELKOVĚ Graz 2003 108 projektů 6000 akcí Linz 2009 220 projektů 7700 akcí Pécs 2010 320 projektů 1500 akcí Tallin 2011 251 projektů 7000 akcí Turku 2011 155 projektů 5000 akcí PLZEŇ 2015 200 projektů 1030 akcí

 15. FINANCOVÁNÍ /ve městě i regionu/ Zdroje Plzeň 2015 o.p.s. Zajištění programových bloků: asistenční podpora PR a marketing Plzeň 2015 o.p.s. % podílem a nositelé projektů asistenční podpora PR a marketing Nositelé projektů Soukromý sektor Individuální dárcovství Sociální sítě provoz platformy PR a marketing Nositelé projektů PR a marketing Plzeň 2015 o.p.s. % podílem a nositelé projektů asistenční podpora PR a marketing princip více zdrojového financování

 16. KAŽDÝ SE MŮŽE ZAPOJIT DO TVORBY PROGRAMU! KULTURNÍ INSTITUCE VEŘEJNÁ SPRÁVA NEZISKOVÝ SEKTOR SOUKROMÝ SEKTOR JEDNOTLIVCI JAK SE MŮŽETE ZAPOJIT? • PŘÍMÁ SPOLUPRÁCE • OTEVŘENÉ VÝZVY v letech 2012 – 2014 • BANKA KREATIVNÍHO KAPITÁLU • DOPROVODNÝ PROGRAM • PARTICIPACE

 17. DRAMATURGIE PROGRAMU

 18. PŘEDPOKLADY ÚSPĚŠNÉ PŘÍPRAVY PROGRAMU • 1. Kulturní infrastruktura města. • 2. Současná kulturní nabídka města. • 3. Připravenost domácího a tuzemského publika. • Podpora kultury ze strany samosprávy • a veřejné správy.

 19. PLZEŇ 2015 o.p.s. je tu pro vás jako kurátor programu: j e d n a t e l a d v o k á t i n f o r m a č n í s p o j k a K O N T A K T U J T E N Á S V E V Ě C E C H: • Výběru projektů. • Asistenční pomoci projektům a jejich tvůrcům. • Zajištění podmínek realizace programu a jeho kvality.

 20. D Ě K U J Iza pozornost! MgA. Šárka Havlíčkováhlavní programová manažerka havlickova@plzen2015.czwww.plzen2015.cz