Førsteamanuensis Henning Bang, Psykologisk institutt - PowerPoint PPT Presentation

f rsteamanuensis henning bang psykologisk institutt n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Førsteamanuensis Henning Bang, Psykologisk institutt PowerPoint Presentation
Download Presentation
Førsteamanuensis Henning Bang, Psykologisk institutt

play fullscreen
1 / 34
Førsteamanuensis Henning Bang, Psykologisk institutt
208 Views
Download Presentation
eris
Download Presentation

Førsteamanuensis Henning Bang, Psykologisk institutt

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Førsteamanuensis Henning Bang, Psykologisk institutt Hvordan påvirker grupper prestasjonene våre? Åpen dag på Universitetet i Oslo 10. mars 2011

 2. Vil han spille bedre med publikum til stede enn når han er alene?

 3. Hender det at du yter mindre enn du kunne i et gruppearbeid fordi de andre jobber så hardt?

 4. Ville du greie å la være å reise deg og klappe hvis du synes forestillingen var elendig, når alle andre reiser seg og klapper rundt deg?

 5. To påstander • Grupper kan både få mennesker til å prestere bedre og til å prestere dårligere enn de hadde gjort om de jobbet alene 2. Grupper kan få mennesker til å si og mene noe annet enn de ville gjort om de var alene

 6. 1. Grupper kan både få mennesker til å prestere bedre og dårligere enn de hadde gjort om de jobbet alene

 7. Effekten av at noen ser på oss når vi utfører en oppgave

 8. En studie viser for at proffe biljardspillere gjør det 14% bedre med publikum som ser på, mens amatørspillere gjør det 30% dårligere. Hvorfor?

 9. Når vi blir observert av andre, vil vi prestere bedre hvis vi utfører en enkel oppgave eller en oppgave vi behersker svært godt…

 10. …mens vi presterer dårligere hvis vi utfører en vanskelig oppgave eller en oppgave vi ikkebehersker særlig godt når vi blir observert av andre

 11. Hvorfor er det slik?

 12. Nærvær av andre kan gjøre oss bekymret for hvordan vi blir vurdert og dermed utløseprestasjonsangst, noe som er BRA når vi behersker oppgaven godt og DÅRLIG når vi ikke behersker den. (Cottrell, 1972)

 13. Effekten av at å jobbe sammen med andre i motsetning til å jobbe alene

 14. Ringelmanns eksperiment (1913) Hver enkelt person trakk gjennomsnittlig 63 kg i tautrekking

 15. Ringelmanns eksperiment (1913) Hver enkelt person trakk gjennomsnittlig 63 kg i tautrekking Hvor mange kilo vil en tre-personsgruppe trekke?

 16. Ringelmanns eksperiment (1913) Hver enkelt person trakk gjennomsnittlig 63 kg i tautrekking Hvor mange kilo vil en tre-personsgruppe trekke? Tre-personsgrupper trakk max 159 kg (produktivitetstap på 30 kg eller 16%)

 17. Ringelmanns eksperiment (1913) Hver enkelt person trakk gjennomsnittlig 63 kg i tautrekking Hvor mange kilo vil en tre-personsgruppe trekke? Tre-personsgrupper trakk max 159 kg (et produktivitetstap på 30 kg eller 16%) Hvor mange kilo vil en åtte-personsgruppe trekke?

 18. Ringelmanns eksperiment (1913) Hver enkelt person trakk gjennomsnittlig 63 kg i tautrekking Hvor mange kilo vil en tre-personsgruppe trekke? Tre-personsgrupper trakk max 159 kg (et produktivitetstap på 30 kg eller 16%) Hvor mange kilo vil en åtte-personsgruppe trekke? Åtte-personsgrupper trakk max 248 kg (produktivitetstap på 256 kg eller 51%)

 19. Ringelmann-effekten Mennesker blir mindre produktive når de arbeider sammen med andre, sammenlignet med når de arbeider alene. Jo større gruppen blir, desto mindre produktive blir medlemmene.

 20. Hvorfor oppstår Ringelmanneffekten? 1. Koordineringsproblemer Produktivitetstap som følge av at gruppemedlemmene har problemer med å koordinere handlingene sine

 21. Hvorfor oppstår Ringelmanneffekten? 2. Sosial unnasluntring Produktivitetstap som følge av at medlemmene kjenner seg mindre motiverte til å yte max, og ikke gidder å anstrenge seg så hardt

 22. Hvordan forebygge og forhindre sosial unnasluntring? SMÅ grupper Sett klare og utfordrende mål som medlemmene har LYST til å nå Sørg for at hvert enkelt medlems bidrag blir sett, og at hver får følelsen av at deres bidrag er VIKTIG for målet Øk medlemmenes IDENTIFISERING med gruppen

 23. 2. Grupper kan få mennesker til å si og mene noe annet enn de ville gjort om de var alene

 24. Hvor god er du til å motstå gruppepress? Tør du å si hva du mener, hvis alle de andre i gruppen mener noe annet enn deg? Hva vil gjøre det lettere for oss å motstå gruppepress?

 25. Solomon Aschs eksperimenter om konformitet i grupper Uvitende forsøksperson 7 personer som skal vurdere lengden på ulike linjer i 18 forsøk Asch, 1951, 1956

 26. Oppgaven Alle: ”Linje 3!” 1 2 3 Hvilken av de tre linjene på høyre kort er like lang som linjen på venstre kort?

 27. Oppgaven Alle: ”Linje 3!” 1 2 3 Hvilken av de tre linjene på høyre kort er like lang som linjen på venstre kort?

 28. De fem første: ”Linje 2!” 1 2 3 Hvilken av de tre linjene på høyre kort er like lang som linjen på venstre kort?

 29. Hva svarer forsøkspersonen nå?

 30. 3 av 4 forsøkspersoner lot seg presse til å svare galt minst en gang I gjennomsnitt var hvert tredje svar som forsøkspersonene ga på de kritiske rundene gale (flertallet var på forhånd instruert til å svare feil i 12 av 18 runder) Jo større grupper, jo mer gruppepress, men det holder med 3 mot 1 for å oppnå sterkt gruppepress, og det er ingen økning av gruppepresset utover 5 mot 1

 31. Hvorfor lar vi oss presse av et flertall som åpenbart tar feil?

 32. Vi blir påvirket av andre vi er sammen med fordi vi er avhengige av dem – dels for å finne ut hva som er rett, dels for å få deres anerkjennelse Informasjonspåvirking ”Når det er så mange i gruppen som mener det, må det vel være rett det de sier” Gruppepress ”Jeg vet jeg har rett, men orker ikke ta ubehaget ved å gå imot de andre”

 33. Hva kan man gjøre for å minske gruppepresset? a) Sørg for at det er minst en til som avviker fra flertallet i gruppen Helst en som er enig med deg Men gruppepresset avtar også selv om den andre avvikeren ikke er enig med deg, så lenge svaret avviker fra flertallet b) Sørg for at man slipper å si svaret høyt, og for eksempel kan skrive ned svaret på en lapp c) Gjør det akseptert (statusgivende) å komme med selvstendige meninger

 34. Lykke til med gruppearbeidet!