Download
pro scientia n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Pro Scientia PowerPoint Presentation
Download Presentation
Pro Scientia

Pro Scientia

154 Vues Download Presentation
Télécharger la présentation

Pro Scientia

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Pro Scientia Správa o činnosti združenia od poslednej výročnej konferencie konanej 4. 12. 2007 v SlPK pri SPU v Nitre Eva Strapcová Výročná konferencia - Pro Scientia 15.10.2008

 2. Kolektívni členovia združenia • UK Žilinskej univerzity v Žiline • CVTI SR, Bratislava • UK Trnavskej univerzity v Trnave • SlLK, Bratislava • AK AOS gen. M. R. Štefánika v Liptovskom Mikuláši • UK Prešovskej univerzity v Prešove • SlPK pri SPU v Nitre • Ústredná knižnica VŠVU, Bratislava • UK TU A. Dubčeka v Trenčíne • UK Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre • UK Univerzity Mateja Bella v Banskej Bystrici • Slovenská národná knižnica, Martin • SLDK pri TU vo Zvolene • UK Technickej univerzity v Košiciach • Vysoká škola manažmentua City University v Trenčíne • SEK EU v Bratislave • Ústav VI a knižnica UVL v Košiciach Výročná konferencia - Pro Scientia 15.10.2008

 3. Metodická komisia Zloženie schválené na VK: • M. Cíbiková (Trnavská univerzita), • J. Ilavská (Univerzita Komenského), • K. Karulová (Žilinská univerzita), • J. Kekeňáková (Národné centrum zdravotníckych informácií), • A. Kucianová (SNK), • M. Kusá (VŠVU), • M. Rybarčáková (UK Prešovskej univerzity), • E. Strapcová (SLDK pri TU vo Zvolene), • E.Trajtel (UK Univerzity Konštantína Filozofa), • I. Zmeková (Katolícka univerzita Ružomberok). Výročná konferencia - Pro Scientia 15.10.2008

 4. Metodická komisia • Získavanie kontaktov (e-mail, ICQ, Skype) • Konzultácie • Zvolanie zasadnutia komisie dňa 6.3. 2008 v SNK Martin • Zápisnica – september 2008 • Bližšie informácie zo zasadnutia podá Dr. Kucianová Výročná konferencia - Pro Scientia 15.10.2008

 5. Nový web združenia http://www.proscientia.szm.sk/ Nový web združenia http://www.proscientia.szm.sk/ Výročná konferencia - Pro Scientia 15.10.2008

 6. Nový web združenia http://www.proscientia.szm.sk/ Nový web združenia http://www.proscientia.szm.sk/ Výročná konferencia - Pro Scientia 15.10.2008

 7. Pracovné stretnutia a semináre CREPČ • Prvé stretnutie 29.10. 2007 - zástupcovia AK (členovia) upozorňovali riešiteľov projektu, hlavne MŠ SR na množstvo nedoriešených zásadných podmienok spoločnej DB. Prvé exportné dávky XML. • Druhé stretnutie 2.4. 2008 – kategorizácia umeleckej činnosti, kódovníky pracovísk a pod. • Stretnutie zástupcov umeleckých VVŠ s knihovníkmi, mailové konzultácie.... • Tretie stretnutie 8.-9 .7.2008 – seminár UKF v Nitre - niektoré problémy spracovania EPC objasnené, stále rezonuje absencia metodickej podpory a nevyhnutnosť školení. http://konferencie.ukf.sk/crepc2008/index.php?id=program&lng=sk Výročná konferencia - Pro Scientia 15.10.2008

 8. CREPČ • AK stále nemajú jasno v pravidlách pre spracovanie EPC – množia sa aj otázky smerujúce nám. • Stále ešte nie všetci spracovateľov ovládajú platnú Smernicu č.8/2007-R. • Stále absentuje smernica pre spracovanie umeleckej činnosti. • Nie sú uverejnené žiadne prezentácie a závery zo seminára CREPČ. ? • Snaha riešiteľov projektu CREPČ riešiť problémy konštruktívne v spolupráci s knihovníkmi aj napriek direktívnemu prístupu MŠ SR. Výročná konferencia - Pro Scientia 15.10.2008

 9. CREPČ – čo nás páli? • Autority – percentuálne podiely ???? • Kódovník pracovísk ???? • Ohlasy ???? Výročná konferencia - Pro Scientia 15.10.2008

 10. Ako ďalej Pro Scientia? (ITlib 1/2008) Výročná konferencia - Pro Scientia 15.10.2008

 11. Ďakujem za pozornosť eva@sldk.tuzvo.sk Výročná konferencia - Pro Scientia 15.10.2008