Download
generalforsamling 2010 br deskovparken n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Generalforsamling 2010 Brødeskovparken PowerPoint Presentation
Download Presentation
Generalforsamling 2010 Brødeskovparken

Generalforsamling 2010 Brødeskovparken

90 Vues Download Presentation
Télécharger la présentation

Generalforsamling 2010 Brødeskovparken

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Generalforsamling 2010 Brødeskovparken 18. marts 2010

 2. Dagsorden • Valg af dirigent • Godkendelse af bestyrelsens årsberetning for 2009 • Fremlæggelse af det reviderede regnskab med status til godkendelse • Fremlæggelse og godkendelse af budget for 2011 • Fastsættelse af kontingent for 2011 • Valg af bestyrelse, bestyrelsessuppleanter, revisor og revisorsuppleanter • Indkomne forslag • Eventuelt

 3. Dagsorden • Valg af dirigent • Godkendelse af bestyrelsens årsberetning for 2009 • Fremlæggelse af det reviderede regnskab med status til godkendelse • Fremlæggelse og godkendelse af budget for 2011 • Fastsættelse af kontingent for 2011 • Valg af bestyrelse, bestyrelsessuppleanter, revisor og revisorsuppleanter • Indkomne forslag • Eventuelt

 4. Dagsorden • Valg af dirigent • Godkendelse af bestyrelsens årsberetning for 2009 • Fremlæggelse af det reviderede regnskab med status til godkendelse • Fremlæggelse og godkendelse af budget for 2011 • Fastsættelse af kontingent for 2011 • Valg af bestyrelse, bestyrelsessuppleanter, revisor og revisorsuppleanter • Indkomne forslag • Eventuelt

 5. Årsberetning 2009 • Overgang til digitalt TV signal 31/10 • Sommerfest • Årets Brødeskovborger • To havedage • Køb og salg (2009:1, 2008:5)

 6. Økonomiske anliggender • Mulig vej- og stireparation efter vinteren • Antenne – forbedring af driftsstabiliteten • Snerydning • Legeplads – diverse udskiftninger og forbedringer

 7. Økonomiske anliggender

 8. Økonomiske anliggender

 9. Dagsorden • Valg af dirigent • Godkendelse af bestyrelsens årsberetning for 2009 • Fremlæggelse af det reviderede regnskab med status til godkendelse • Fremlæggelse og godkendelse af budget for 2011 • Fastsættelse af kontingent for 2011 • Valg af bestyrelse, bestyrelsessuppleanter, revisor og revisorsuppleanter • Indkomne forslag • Eventuelt

 10. Dagsorden • Valg af dirigent • Godkendelse af bestyrelsens årsberetning for 2009 • Fremlæggelse af det reviderede regnskab med status til godkendelse • Fremlæggelse og godkendelse af budget for 2011 • Fastsættelse af kontingent for 2011 • Valg af bestyrelse, bestyrelsessuppleanter, revisor og revisorsuppleanter • Indkomne forslag • Eventuelt

 11. Dagsorden • Valg af dirigent • Godkendelse af bestyrelsens årsberetning for 2009 • Fremlæggelse af det reviderede regnskab med status til godkendelse • Fremlæggelse og godkendelse af budget for 2011 • Fastsættelse af kontingent for 2011 • Valg af bestyrelse, bestyrelsessuppleanter, revisor og revisorsuppleanter • Indkomne forslag • Eventuelt

 12. Kontingent 2011 Afstemning • Forhøjelse af kontingent pr. husstand til kr. 3000

 13. Dagsorden • Valg af dirigent • Godkendelse af bestyrelsens årsberetning for 2009 • Fremlæggelse af det reviderede regnskab med status til godkendelse • Fremlæggelse og godkendelse af budget for 2011 • Fastsættelse af kontingent for 2011 • Valg af bestyrelse, bestyrelsessuppleanter, revisor og revisorsuppleanter • Indkomne forslag • Eventuelt

 14. Valg af bestyrelse • Bestyrelse • Anders (nr. 55) - genopstiller • Karsten (nr. 57) - genopstiller • Peter (nr. 35) - genopstiller • Kurt (nr. 49) - genopstiller ikke • Andre ? • Revisor & revisorsuppleanter • Mads (nr. 15) - ? • Mette (nr. 77) - ? • Udvalg • Web-master • Karsten (nr. 57) - genopstiller • Festudvalg • Iris (nr. 31) - ? • Jeanette (nr. 51) - ? • Trafikudvalg • Anders (nr. 95) - ? • Kim (nr. 5) - ?

 15. Dagsorden • Valg af dirigent • Godkendelse af bestyrelsens årsberetning for 2009 • Fremlæggelse af det reviderede regnskab med status til godkendelse • Fremlæggelse og godkendelse af budget for 2011 • Fastsættelse af kontingent for 2011 • Valg af bestyrelse, bestyrelsessuppleanter, revisor og revisorsuppleanter • Indkomne forslag • Eventuelt

 16. Indkomne forslag

 17. Dagsorden • Valg af dirigent • Godkendelse af bestyrelsens årsberetning for 2009 • Fremlæggelse af det reviderede regnskab med status til godkendelse • Fremlæggelse og godkendelse af budget for 2011 • Fastsættelse af kontingent for 2011 • Valg af bestyrelse, bestyrelsessuppleanter, revisor og revisorsuppleanter • Indkomne forslag • Eventuelt

 18. Eventuelt