Download
slide1 n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
TÜRKÇE / Ünlüler ve Ses Olayları PowerPoint Presentation
Download Presentation
TÜRKÇE / Ünlüler ve Ses Olayları

TÜRKÇE / Ünlüler ve Ses Olayları

403 Vues Download Presentation
Télécharger la présentation

TÜRKÇE / Ünlüler ve Ses Olayları

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

  1. TÜRKÇE / Ünlüler ve Ses Olayları ÜNLÜLER VE SES OLAYLARI

  2. TÜRKÇE / Ünlüler ve Ses Olayları ÜNLÜLERLE İLGİLİ SES OLAYLARI 1) Kalınlık-İncelik Uyumu 2) Ünlü Daralması 3) Ünlü Türemesi 4) Ünlü Düşmesi 5) Ulama 6) Kaynaşma

  3. TÜRKÇE / Ünlüler ve Ses Olayları Ünlü Türemesi Bazı sözcüklere küçültme veya pekiştirme anlamı kazandırılırken araya bir ünlü konulur.

  4. TÜRKÇE / Ünlüler ve Ses Olayları Örnekler Küçültme Pekiştirme Sap-sağlam : Sapasağlam Bir-cik : Biricik Güp-gündüz : Güpegündüz Dar-cık : Daracık

  5. TÜRKÇE / Ünlüler ve Ses Olayları Ünlü Düşmesi • İkinci hecesinde dar ünlü (ı, i, u, ü ) bulunan bazı sözcüklere, ünlü ile başlayan bir ek getirildiğinde ikinci hecedeki dar ünlü düşer. Ağız - ı : Ağzı Şehir - i : Şehri Örnekler Akıl - ı : Aklı Resim - i : Resmi

  6. TÜRKÇE / Ünlüler ve Ses Olayları • Yapım eki veya yardımcı fiil aldığında ünlü düşmesine uğrayan sözcükler de vardır. Sabır etmek: Sabretmek Sarı-ar : Sararmak Hayır ola: Hayrola Örnekler Ayır - ıl : Ayrılmak Yumurta-la : Yumurtlamak

  7. TÜRKÇE / Ünlüler ve Ses Olayları Bu kurallar dışında ünlü düşmesine uğrayan farklı sözcükler de vardır. Örnekler kahve altı kahvaltı ne asıl nasıl ne için niçin

  8. TÜRKÇE / Ünlüler ve Ses Olayları Ulama Cümlede ünsüz ile biten bir sözcükten sonra ünlü ile başlayan bir sözcük gelince bu iki sözcük birbiriyle birleşikmiş gibi okunur. Örnekler Kapınınaltındanuzat. Benimiçinüzülme.

  9. TÜRKÇE / Ünlüler ve Ses Olayları Kaynaşma Türkçe sözcüklerde iki ünlü yan yana gelmez. Geldiği durumlarda araya “y, ş, s, n” kaynaştırma ünsüzlerinden uygun olanı getirilir. Örnekler Ünlü - ile : Ünlüyle (“i” sesi düşer “y” kaynaştırma ünsüzü gelir.) Altı - ar : Altışar Masa - ı : Masası Kedi - in : Kedinin

  10. TÜRKÇE / Ünlüler ve Ses Olayları ÜNLÜLERLE İLGİLİ SES OLAYLARI • Ünlü Türemesi • Ünlü Düşmesi • Ulama • Kaynaşma