Download
avtalskonferens avtal 2013 sp rvagnshallarna 4 oktober 2012 n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Avtalskonferens Avtal 2013 Spårvagnshallarna 4 oktober 2012 PowerPoint Presentation
Download Presentation
Avtalskonferens Avtal 2013 Spårvagnshallarna 4 oktober 2012

Avtalskonferens Avtal 2013 Spårvagnshallarna 4 oktober 2012

113 Vues Download Presentation
Télécharger la présentation

Avtalskonferens Avtal 2013 Spårvagnshallarna 4 oktober 2012

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. AvtalskonferensAvtal 2013Spårvagnshallarna 4 oktober 2012

 2. Arbetsgivarpolitisk strategi - tioårsplan Arbetsgrupp utsedd av styrelsen • Stefan Forsberg • Mikael Brännvall • Dragan Buvac • Birgitta Englin Uppdrag • Analysera scenkonstens utmaningar kommande tio åren • Lämna förslag på mål- och strategidokument juni 2013 • Ge grund för kommande avtalsförhandlingar och kansliets arbete • Årlig uppdatering

 3. Omvärldsanalys inför Avtal 2013

 4. Pris- och löneuppräkning av statsanslagen • 2011 2012 2013 • 0,5 % 0,9 % 0,6 %

 5. Löneutveckling/Pris- och Löneuppräkning

 6. Utifrån din kunskap om fattade beslut eller signaler från huvudmännen: Hur ändras anslagen 2012?

 7. Ekonomiska prognoser för BNP-tillväxt • 2012 2013 • Regeringen 2,0 % 2,7 % • Konjunkturinstitutet 1,7 % 1,8 % • Svenskt Näringsliv 0,9 % 1,2 %

 8. Avtalsrörelsen 2012 - bakgrund • Industrimärket: 2,6 % (kostnadsram, högre löneökningar) • Högre än BNP-ökningen (0,9-2,0 %) • Lärarnas avtal: 4,2 % (2012) • ”Minst industrimärket” (2013) • Lokal lönebildning (2014-2015) • Uppsägningsbart (2015) • Effekter 2013: Kompensationskrav från andra fack Inflationsdrivande ”följsamhetsklausul” Öppning för lokal lönebildning hos fler?

 9. Avtalsrörelsen 2013 – tidplan • Avtalskonferens: 4 oktober 2012 • Insamling lönestatistik: oktober 2012 • Förhandlingsdelegationer utses: 8 november 2012 • Förhandlingsstart: november 2012 • Industrimärket sätts: 31 mars 2013 • Slutförhandlingar: april 2013 • Utvärderingsperiod: april – maj 2013

 10. Avtal som ska omförhandlas • TF • Institutioner löper ut 31 december 2012 • Privatteatrar löper ut 28 februari 2013 • Symf/SMF löper ut 28 februari 2013 • Unionen löper ut 31 december 2012 • Akademikerförbunden löper ut 31 december 2012 • Ledarna? löper tillsvidare

 11. Våra arbetsgivarpolitiska prioriteringar • Våra avtal ska bidra till verksamhetsutveckling • Dispositiva avtal (lokalt eller individuellt) • Decentraliserad lönebildning • Nytt avgiftsbestämt pensionsavtal

 12. Våra lönepolitiska mål • På lång sikt sifferlösa tillsvidareavtal • På kort sikt fortsatt möjlighet till lokal lönebildning - central stupstock • Kopplingen mellan prestation och lön behöver tydliggöras • Lokal lönepolitik utgångspunkten vid fördelning (individuell lönesättning) • Inga individgarantier

 13. Avtal 2013 • Lokal lönebildning – möjlighet ska vara kvar • Individuell lönesättning • Inga/låga individgarantier • Avtalsperiod: 1 år eventuellt 2 år

 14. Avtal 2011 – övriga avtalsvillkor • Dansarnas anställningsformer • Digitala sändningar • ?

 15. Pensionsfrågan – ett slut på ökenvandringen

 16. Ny lösning i budgetpropositionen för 2013 • Nytt pensionssystem för scenkonstområdet • Det nuvarande pensionssystemet på scenkonstområdet är inte anpassat till att det allmänna pensionssystemet har reformerats och att de fasta anställningarna vid institutionerna har minskat. Systemet är svårförutsägbart för både arbetsgivare och arbetstagare. • Regeringen anser att arbetsmarknadens parter bör ta över ansvaret för att genom kollektivavtal reglera pensionsvillkoren på scenkonstområdet. Beredning av att införa en sådan ordning pågår i Regeringskansliet. Regeringen anser att frågan ska lösas på ett statsfinansiellt ansvarsfullt sätt. Regeringen avser att återkomma till riksdagen i frågan.

 17. Reaktioner på regeringens besked • SVT Nyheter • Utskälld scenpension kan reformeras • Orättvist, omodernt och oförutsägbart - kritiken mot scenkonstens pensionssystem har länge varit hård. Nu kan en lösning vara på gång. • Ulrika Holmgaard, vd Svensk Scenkonst: • ”Det här är ett stort genombrott. Vi har jobbat intensivt med frågan i många år och välkomnar beskedet att ansvaret för framtida pensioner överlämnas till parterna. Vi förutsätter att frågan även hanteras på ett kulturpolitiskt ansvarsfullt sätt.”

 18. Reaktioner på regeringens besked • Anna Carlson, ordförande Teaterförbundet: • ”Det är naturligtvis fantastiskt bra. I förra årets budget talade man om att frågan var avslutad, och det oroade branschen väldigt mycket. Nu ser vi en möjlighet till en lösning.” • Bo Olsson, ordförande Symf: • ”Vi är beredda att anta utmaningen. Vi vill se ett gemensamt system för alla våra yrkeskategorier, med en möjlighet till flexibilitet mellan pensionslösningar och utbildningsinsatser.

 19. Pensionsfrågan – övriga faktorer • Pensionsåldersutredningen 2013 • Väntas föreslå höjda åldersgränser i pensionssystemet • 61 år – rätt att börja ta ut pension • 65 år – rätt till garantipension • 67 år – anställning kan avslutas enligt LAS • SKL har sagt upp sitt pensionsavtal 2013 • Tre försök att omförhandla har gjorts utan resultat • Målet är en helt avgiftsbestämd pension • Lägre pensionsålder för vissa anställda ingår i förhandlingen

 20. Fortsatta arbetet • Direktkontakt med kulturdepartementet/regeringen • Kontaktnät med experter inom KA-pensioner • Analys av alternativa tekniska lösningar • Ekonomiska beräkningar • Arbetsgrupp utsedd av styrelsen • Mikael Brännvall Kjell EnglundLars Nordström Birgitta Svendén Åsa Söderberg