Download
lag och avtal n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Lag och avtal PowerPoint Presentation
Download Presentation
Lag och avtal

Lag och avtal

260 Vues Download Presentation
Télécharger la présentation

Lag och avtal

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Lag och avtal Översikt Översikt

 2. PRIVAT AVTAL LAG Översikt

 3. Vad omfattas den anställde av? ARBETARE Fora TJÄNSTEMÄN Collectum Arbetsskada TFA Sjukdom / ålderspension ITP planen Dödsfall TGL (i Alecta eller annat valbart bolag) Sjukdom AGS PRIVAT AVTAL Ålderspension Avtalspension SAF-LO LAG Fora Dödsfall TGL Arbetsskada TFA Arbetsbrist AGB/TSL Arbetsbrist AGE/TRR Föräldrapenningtillägg FPT Översikt

 4. Basbelopp Översikt

 5. Basbelopp - förändring Översikt

 6. Inkomsttak ITP 1 Avtalspension SAF-LO Sjuklön enligt lag och avtal TFA 30 ibb 1 707 000 kr/år ITP 2 10 ibb 569 000 kr/år 10-taggare/Alternativ ITP 10 pbb 444 000 kr/år Föräldrapenning 7,5 ibb 426 750 kr/år Allmän pension 7,5 pbb 333 000 kr/år Sjukpenning/sjukersättning Arbetsskadeförsäkring Tillfällig föräldrapenning Översikt

 7. Arbetsgivaravgift 31,42% Översikt

 8. Arbetsgivaravgift - avvikelse Nystartsjobb/särskilt nystartsjobb - ersättning för arbetsgivaravgift till arbetsgivare www.arbetsformedlingen.se Översikt

 9. Särskild löneskatt 24,26% av pensionskostnadernai företaget Översikt

 10. Premier - arbetare * 0,60% för hängavtalsföretag ** Premien betalas fr o m månaden då arbetare fyller 25 år. Översikt

 11. Premier - ITP 1 * 0,70% för hängavtalsföretag Översikt

 12. Premier - ITP 2 * 0,70% för hängavtalsföretag Översikt

 13. Premier - tjänstemän * Sjuk- och premiebefrielseförsäkring ingår ** 0,70% för hängavtalsföretag Översikt

 14. Maximal kostnad - ITP 2 * tillkommer premie familjepension Översikt

 15. Organisation - arbetare Fora Avtalspension SAF-LO Omställningsstöd AGB TGL AGS TFA FPT Före- taget Förs. bolag AMF TSL AFA Försäkring Omställningsstöd och AGB ingår i omställningsförsäkringen som gäller för företag med kollektivavtal Översikt

 16. Organisation - tjänstemän Fora Collectum Omställ-ningsavtal ITP 2 ITP 1 TGL TFA Ålders- pension Familje- pension Ålders- pension Sjuk- pension Premie- befrielse Risk ITPK Företaget Försäkringsbolag Alecta Alecta Alecta AFA Försäkring TRR Bliwa Folksam LF Movestic SEB Trygg Liv SEB Trygg Liv Fond Skandia Liv Företaget PRI Pensionsgaranti Översikt

 17. ”Frikretsen” Översikt

 18. Vem är ”företagare”? samt i företaget verksammake/a till företagaren Översikt

 19. Skyldighet att teckna försäkring Medlem Svenskt Näringsliv Företag Företag Förbundsavtal t ex t ex MAF - IF Metall MAF - Unionen Hängavtal med t ex IF Metall Hängavtal med t ex Unionen • Försäkringsavtal med Fora skall tecknas för samtliga anställda • AFA-försäkringarna, Omställningsförs och Avtalspension SAF-LO för arbetare • TFA för tjänstemän • Försäkringsavtal skall tecknas församtliga anställda • AFA-försäkringarna, Omställningsförs och Avtalspension SAF-LO för arbetare • ITP -TGL - TFA - TRR för tjänstemän Översikt

 20. Garanti Avtalsförsäkringarna garanterar samtliga anställda som omfattas av ”erkänt” kollektivavtal rätt till ersättning även om arbetsgivaren underlåtit att upprätthålla försäkringsskyddet Retroaktiva premier för arbetsgivaren Översikt

 21. Finansieringssystem Fördelningssystem Inkomstpension Tilläggspension Avgifter Utbetalningar pensionsålder Fonderat system ITP/Avtalspension SAF-LO Premiepension fond fond Avgifter Utbetalningar pensionsålder Översikt

 22. Lönebegrepp -pensioner Översikt

 23. Lönebegrepp - sjukdom Översikt

 24. WWW fora.se afaforsakring.se tsl.se collectum.se alecta.se trr.se finfa.se Översikt

 25. Lag Översikt

 26. Arbetare - avtal Översikt

 27. Tjänstemän - avtal Översikt

 28. Översikt - arbetare Avtalspension SAF-LO (temp / livsvarigt) Allmän pension Premiebestämd Förtida uttag ASL 25 år 65 år 55 år 90 dagars kvalifikationstid AGS Arbetstid samt färd till och från arbetet TFA Nedtrappning 8 tim/vecka TGL 55 år Omställningsstöd Omst. förs. AGB 40 år Minst 12 mån anställning FPT Översikt

 29. När och hur? - arbetare Översikt

 30. Översikt - tjänstemän ITP 1 ITP(temp / livsvarig) Förtida uttag Premiebestämd Sjukförsäkring Allmän pension ITP 1 55 år 65 år 25 år 18 år Arbetstid samt färd till och från arbetet TFA Nedtrappning TGL 70 år 55 år 18 år AGE Omställningsstöd TRR 40 år Översikt

 31. Översikt - tjänstemän ITP 2 ITPK(temp / livsvarig) ITP(temp / livsvarig) Allmän pension Sjukförsäkring Förmåns / premiebestämd ITP 2 62 år 18 år 28 år 55 år 65 år Slut-betalning Förtida uttag ITP ålderspensionITP familjepension > 7,5 ibbITPK Arbetstid samt färd till och från arbetet TFA Nedtrappning TGL 70 år 18 år 55 år AGE Omställningsstöd TRR 40 år Översikt

 32. När och hur? - tjänstemän Översikt