Download
slide1 n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Nazwa PowerPoint Presentation

Nazwa

199 Vues Download Presentation
Télécharger la présentation

Nazwa

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

  1. Deklaracja Zgodności Informacje o Producencie Nazwa LG Electronics Inc Adres LG Electronics Inc. 76, Seongsan Dong, Changwon City, GyeongNam, 641-713, Korea Informacje o Produkcie Nazwa Klimatyzator Model S07AHP S63 Znak handlowy LG Obowiązujące Normy 1. Dyrektywa kompatybilności elektromagnetycznej (EMC): 89/336/EEC, 92/31/ECCi 93/68/EEC 2. Normy bezpieczeństwa: 73/23/EEC i 93/68/EEC Informacje Uzupełniające Model S07AHP S63 jest identyczny jak model AS-H0764xy z wyjątkiem symbolu modelu. Oświadczenie Nazwisko Data Oświadczam z pełną odpowiedzialnością, że produkt, do którego odnosi się ten dokument spełnia wszystkie wyżej wymienione normy i dyrektywy. Bum Young Kim (Senior Research Engineer) 06.03.05. Podpis osoby upoważnionej