1 / 13

Zpracovatel: Mgr. Lada K ročková

Kompendium fyziky pro 8. a 9. ročník. Zobrazení zrcadly (8.01). Zpracováno v rámci projektu FM – Education CZ.1.07/1.1.07/11.0162 Statutární město Frýdek -Místek. Zpracovatel: Mgr. Lada K ročková Základní škola národního umělce Petra Bezruče , Frýdek -Místek,

galena
Télécharger la présentation

Zpracovatel: Mgr. Lada K ročková

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


 1. Kompendium fyziky pro 8. a 9. ročník Zobrazení zrcadly (8.01) Zpracováno v rámci projektuFM – EducationCZ.1.07/1.1.07/11.0162Statutární město Frýdek-Místek Zpracovatel: Mgr. Lada Kročková Základní škola národního umělce Petra Bezruče, Frýdek-Místek, tř. T. G. Masaryka 454, Frýdek-Místek 30. 6. 2010 TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY.

 2. ZOBRAZENÍ ZRCADLY 8.01 Učivo: Zobrazení předmětu rovinným zrcadlem

 3. Odraz světla • je jev, který nastane při dopadu světelného paprsku na zrcadlo ( sklo, vyleštěný plech,…) • platí zákon odrazu

 4. Zákon odrazu světla • Úhel odrazu se rovná úhlu dopadu. Odražený paprsek leží v rovině dopadu. • α….úhel dopadu • α´….úhel odrazu

 5. Odraz na zrcadle – svazek rovnoběžných paprsků

 6. Rozptyl světla • vzniká při dopadu světla na vyleštěnou plochu, která je např. zvlněná • platí zákon odrazu • odražené paprsky nejsou rovnoběžné

 7. Zobrazení rovinným zrcadlem Při zobrazení předmětu zrcadlem vzniká obraz, který je: • stejně velký jako předmět • stranově převrácený • zdánlivý ( tzn. není skutečný – nedá se zachytit na stínítku )

 8. Druhy zrcadel duté rovinné vypuklé

 9. Duté zrcadlo • při zobrazování předmětu dutým zrcadlem závisí vlastnosti vzniklého obrazu na vzdálenosti předmětu od zrcadla

 10. Vypuklé zrcadlo • při zobrazování předmětu vypuklým zrcadlem vzniká obraz, který je přímý, zmenšený a zdánlivý • např. zrcadlo na křižovatce

 11. ZOPAKUJ SI: • Kdy nastane odraz světla? • Jak zní zákon odrazu světla? • Jaké používáme typy zrcadel? • Jaké vlastnosti má obraz při zobrazování rovinným zrcadlem? • Jak vysvětlíš a popíšeš odraz světla na dutém a vypuklém zrcadle?

 12. Zdroje informací • Doc. RNDr. Růžena Kolářová, CSc., PaedDr. Jiří Bohuněk. Fyzika pro 7. ročník základní školy. Praha: Prometheus, spol.s r. o., 2002. ISBN 80 – 7196 – 119 – 1. • Odborná skupina pro terminologii Fyzikální pedagogické sekce jednoty československých matematiků a fyziků – kolektiv autorů. Slovník školské fyziky. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1988. 14 – 646 - 88. • Dr. František Běloun, dr. Marta Chytilová, CSc., dr. Růžena Kolářová, CSc., dr. Milan Petera, ing. Jan Vojtík. Tabulky pro základní školu. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1989. 14 – 060 - 89. • www.google.cz

 13. Tento výstup vznikl v rámci projektu FM - Education financovaného z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

More Related