Download
doen als n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Doen als … PowerPoint Presentation
Download Presentation
Doen als …

Doen als …

113 Vues Download Presentation
Télécharger la présentation

Doen als …

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Doen als … 2rootje ‘Dat is uit de kunst’

 2. Terugblik • Vorige les? • kunstwerk bekeken • Jackson Pollock besproken • zelf kunstwerk gemaakt

 3. Groepsopdracht 3 deelopdrachten • info verwerken in PPT • presentatie voor de klas • kunstwerk maken

 4. Opdracht 1: info verwerken in een PowerPoint

 5. Doel opdracht? • bijleren over kunst • samenwerken • PPT maken • presenteren voor de klas

 6. Afspraken • zorg voor het materiaal • zelfstandig werken • extra info mag, maar moet duidelijk zijn! • …

 7. Groepsverdeling • kaartje met kunstwerk • zoek de klasgenoten met hetzelfde kunstwerk • kunstwerk in de klas  werkplaats

 8. Aan het werk! • kunstwerk bekijken • info doornemen • PPT maken • presentatie voorbereiden

 9. Opdracht 2: presentatie voorbereiden

 10. Aandachtspunten • luid en duidelijk spreken • oogcontact • niet aflezen, maar vertellen • interactie met publiek • …

 11. Oefenmoment

 12. Presentaties

 13. Opdracht 3: zelf een kunstwerk maken

 14. Beeldopdracht • fiche per groep • materiaal per groep Hoe ga je te werk? • lees de volledige fiche door • werk daarna stap voor stap

 15. Aan het werk!

 16. Tentoonstelling • Kunstwerken per groep tentoonstellen OPDRACHT • doorloop de tentoonstelling met je groep • per stroming best geslaagde werk • mening formuleren

 17. Bespreking tentoonstelling • Wat vond je van de tentoonstelling? • Welke kunstwerken koos je? • Wat zou je zelf willen doen?

 18. Evaluatie Verslag • leuk/minder leuk • interessant/niet interessant • terugblik thema kunst • mening over kunst • nieuwe leerstof • ervaringen opdracht 3