Download
ell ra och magnetism n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Ellära och magnetism PowerPoint Presentation
Download Presentation
Ellära och magnetism

Ellära och magnetism

231 Vues Download Presentation
Télécharger la présentation

Ellära och magnetism

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Ellära och magnetism

 2. A V Symboler för kretsscheman • Ledning • Batteri • Lampa • Strömbrytare • Amperemätare • Voltmätare

 3. Parallellkoppling av batterier • Lampan lyser lika starkt med två batterier som med ett!

 4. Seriekoppling av batterier • Två batterier gör att lampan lyser dubbelt så starkt.

 5. Seriekoppling av lampor • De två lamporna i serie lyser svagare än en ensam lampa.

 6. Parallellkoppling av lampor • De två parallell-kopplade lamporna lyser lika starkt som en ensam lampa.

 7. Jämförelse serie- och parallellkoppling av lampor • Lamporna lyser starkare vid parallellkoppling. • Orsak: det ligger högre spänning över dem • Strömmen kommer lättare fram genom två vägar parallell serie

 8. Spänning • Spänning betecknas U. • Man mäter spänning med en voltmeter. • Enheten för spänning är Volt. • Spänning är energi per laddningsenhet. • Spänningen driver strömmen. • Ett ficklampsbatteri har spänningen 1.5 V • Ett bilbatteri har spänningen 12 V. • Enheten Volt ärar Alessandro Volta.

 9. Alessandro Volta • Alessandro Volta verkade i slutet av 1700-talet. • Han uppfann kondensatorn och den galvaniska cellen. • Upptäckte även metangasen.

 10. Batteriet • Konstant spänning • Ström varierar

 11. Ström • Ström betecknas I. • Man mäter ström med en Amperemeter. • Enheten för ström är Ampere. • Strömmen består av elektroner som rör sig på grund av spänningen.

 12. Resistans • Resistans betecknas R. • Enheten för resistans är Ohm. • Ohm har den grekiska symbolen W. • Resistansen är motståndet för strömmen.

 13. Ohms lag • Om man känner till spänning och ström kan man räkna ut resistansen. • Detta samband kallas Ohms lag. • Ohm var också en vetenskapsman. U=R.I

 14. Ohms lag på andra sätt R=U/I I=U/R U=R.I

 15. Laboration: resistansen i en tråd • Vi körde ström genom en metalltråd • CrNi-legering • 0,4 mm tunn • ca 15 cm lång

 16. Laboration: resistansen i en tråd • Vi använde spänningskuben för att mäta ström och späning.

 17. Laboration: resistansen i en tråd • Vi mätte ström och spänning med flera inställningar på kuben. • Ratten stod i lägena a-i

 18. Laboration: resistansen i en tråd • Vi gjorde en kurva i Excel.

 19. Laboration: resistansen i en tråd • Vi kan beräkna effekten... • …och resistansen • Resistansen är ~ 2,3 Ohm

 20. Effekt • Effekt betecknas med P. • P är förkortning för engelskans power. • Effekt mäts i Watt. • James Watt, ni vet. P=U.I