Download
jesu bergpreken n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Jesu bergpreken PowerPoint Presentation
Download Presentation
Jesu bergpreken

Jesu bergpreken

183 Vues Download Presentation
Télécharger la présentation

Jesu bergpreken

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Jesu bergpreken Mateus 5,1-16

 2. Som det står skrevet: Det er ikke én rettferdig, nei, ikke én eneste. Det er ikke én som har forstand. Det er ikke én som søker etter Gud. De har alle bøyd av. Alle sammen er de blitt fordervet. Det er ingen som gjør godt, nei, ikke én eneste. Rom. 3, 10-12

 3. Men Gud viser Sin kjærlighet til oss ved at Kristus døde for oss mens vi ennå var syndere. Rom. 5:8

 4. Jesu verdier: Salige er de som . . . er fattige i ånden sørger er ydmyke Motsatte verdier: Salige er de som . . . er selvstendige har selvtillit trives er lykkelige er selvsikre er mektige er innflytelsesrike

 5. Jesu verdier: Salige er de som . . . hungrer og tørster etter rettherdigheten er barmhjertige er rene av hjerte Motsatte verdier: Salige er de som . . . er fornøyde er veltilpasset fordømmer andre er hevngjerrige er fordomsfrie er sofistikerte er verdslige og erfarne

 6. Jesu verdier: Salige er de som . . . skaper fred blir forfulgt for rettferdighetens skyld Motsatte verdier: Salige er de som . . . er konkurrerende er aggressive gjør som alle andre er populære

 7. Deres tale må alltid være vennlig, krydret med salt, slik at dere kan vite hvordan dere bør svare hver enkelt. Kol. 4,6

 8. For Gud som bød lyset å skinne ut fra mørket, Han har latt det skinne i våre hjerter, for å la lyset fra kunnskapen om Guds herlighet i Jesu Kristi åsyn skinne fram. 2 Kor. 4,6

 9. For dere var en gang mørke, men nå er dere lys i Herren. Vandre som lysets barn – for Åndens frukt består i all godhet, rettferdighet og sannhet. Ef. 5,8-9

 10. Dette er det budskapet som ve har hørt av Ham og som vi forkynner dere, at Gud er lys, og i Ham finnes det ikke noe mørke. Hvis vi sier at vi har samfunn med Ham og vandrer i mørket, da lyver vi og gjør ikke sannheten.

 11. Men hvis vi vandrer i lyset, slik Han Selv er i lyset, da har vi samfunn med hverandre, og Jesu Kristi, Hans Sønns blod renser oss fra all synd. 1. Joh. 1, 5-7

 12. Jeg formaner dere derfor, brødre, ved Guds barmhjertighet, at dere framstiller deres legemer som et levende offer, hellig og velbehagelig for Gud. Dette er deres åndelige gudstjeneste.

 13. Og bli ikke dannet lik denne verden, men bli forvandlet ved fornyelsen av deres sinn, så dere kan prøve hva som er den gode og velbehagelige og fullkomne Guds vilje. Rom. 12,1-2