Download
slide1 n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Kompletace PowerPoint Presentation

Kompletace

172 Vues Download Presentation
Télécharger la présentation

Kompletace

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Kompletace Ivan Gros ivan.gros@vscht.cz

 2. Kompletace („vychystávání“) je soubor činností spojených se sestavením zásilky obsahující požadovaná množství jednotlivých položek uvedených na objednávce zákazníka ze zásob dodavatele velmi pracná – pracnost největší z celého toku materiálu skladem časově náročná – z procesu vyřizování objednávky však vlastní kompletace zaujímá jen cca 10 až 30% (nejvíce zabírá doprava) náročná na dobrou organizaci práce

 3. Obecný postup: • zpracování objednávek zákazníků 2. Zásobování kompletačních linek požadovaným sortimentem výrobků 3. Vlastní kompletační manipulace

 4. Zpracování objednávek zákazníků při postupné kompletaci, kdy jsou jednotlivé položky na objednávce vyřizovány za sebou je třeba doplnit údaje o další informace nutné pro identifikaci požadovaných položek ve skladu objednávka Termín vyřízení objednávky 2 dny ! kompletace

 5. v případě, kdy objednávka obsahuje několik skupin výrobků a ty jsou kompletovány zvlášť, je nutno rozdělit objednávku na objednávky dílčí pro jednotlivé kompletační linky při zpracování více objednávek najednou jsou objednávky spojovány podle sortimentu do hromadných interních objednávek Objednávka Objednávka 1 Objednávka 2 Objednávka k Interní objednávka 1 Interní objednávka 2 Interní objednávka 3 Interní objednávka Kompletační linka A Kompletační linka B Kompletační linka C Kompletační linka Kompletace objednávky Rozdělení na dílčí objednávky

 6. Zásobování kompletačních linek požadovaným sortimentem výrobků Jsou-li kompletační linky oddělené od vlastních skladovacích prostor, je třeba doplňovat většinou mobilní kompletační regálové systémy požadovaným zbožím. Zboží může mítpevně určené regály, nebo sezakládání zboží mění podle změn struktury objednávek Doporučuje se vymezovat místa pro skupiny A, B a C podle obratu! Při kompletaci přímo ze skladovacích míst tato operace odpadá

 7. Vlastní kompletační manipulace Výběr a ukládání požadovaného množství zboží do kompletačních obalů (přepravky, kartony) • Jednostupňový v případě individuální kompletace jednotlivých zakázek • Dvoustupňový, v případě kompletace spojených objednávek. Dělení na jednotlivé objednávky se provádí až v expedici Doprava kompletovaných zásilek do expedice • Vlastní doprava • Kontrola úplnosti objednávky • Balení, zpracování dokumentace

 8. Kompletační systémy Systém Použití Přednosti Nevýhody Pro malé odběry ze skladovaného množství (cca do 5 kusů) Pro větší počet položek na objednávce (cca nad 10 položek) Pro vyřizování urgentních objednávek Nejsou třeba mechanizační prostředky Relativně nízké pořizovací náklady Pružná reakce na náhodné výkyvy ve struktuře objednávek Přímá dostupnost jednotlivých položek Statický Pracovník se při kompletaci pohybuje za zbožím, které je pevně lokalizováno Nízká produktivita práce u jednoduchých zakázek Náročnější systém zásobování linek Vysoké výkony, vysoká produktivita práce Optimalizace pracovního procesu Možnost mechanizace, realizace dalších operací Dynamický Zboží se podle požadavku pracovníka posouvá na kompletační místo a po odběru požadovaného množství se vrací zpět do skladu Pro větší počty odebíraných kusů Pro menší počet položek na objednávce Manipulace vyžaduje mechanizaci Vysoký stupeň využití linek Omezený přístup k položkám Vysoké pořizovací náklady Malá adaptabilita na změny požadavků Delší průběžné doby vyřizování objednávek

 9. Cesty zvyšování produktivity kompletačních operací • Co nejrychlejší doprava ! • Využití mechanizačních prostředků • kompletační vozíky, • vysokozdvižné vozíky, • stabilní zakladače. 2. Co nejkratší přepravních vzdálenosti ! Diferencovaná, dynamická lokalizace 3. Eliminace evidence pomocí dokladů ! Klasická evidence je nákladná, zdlouhavá a je zdrojem chyb 4. Využívání dávkového zpracování objednávek ! 5. Využití dynamických kompletačních systémů !

 10. Co nejrychlejší doprava ! Kompletační vozíky • pro kompletace z regálových skladů do maximálně 3 paletových pater • pro kompletace celopaletových, velkých, objemných objednávek • u regálových systémů s širokými manipulačními uličkami, kde může pracovat více operátorů

 11. Co nejrychlejší doprava ! Kompletační mechanizační prostředky pro velké výšky (cca do 10m) Většinou stabilní zakladače nesou kabinu pro operátora a mechanizační prostředky pro manipulaci s paletami • Pro kompletace při větším počtu kompletačních linek • Výhodné v případech, kdy je možný současný horizontální i vertikální pojezd a oboustranná manipulace v uličce • Nevhodné pro objemné zboží a problémem je skutečnost, že v uličce je jen omezený sortiment zboží

 12. Co nejrychlejší doprava ! Kompletační mechanizační prostředky pro velké výšky (cca do 10m)

 13. 2. Co nejkratší přepravních vzdálenosti ! Lokalizace kompletovaných položek podle obrátkovosti Dynamické změny lokalizace podle změn struktury objednávek • Lokalizovat zásoby co nejblíže kompletačním linkám – zejména skupinu A. C B B A Kompletační linka C B A • Stejně tak postupovat při umisťování výrobků skupiny A do regálů od výše kolen do výše očí – přesnější a rychlejší manipulace B,C B,C A A A B,C

 14. 2. Co nejkratší přepravních vzdálenosti ! • Využívat maximálně gravitační regály, snižuje se nutný prostor pro kompletace až o 80%, zkracují se vzdálenosti, poslední přepravka se sklápí pro usnadnění výběru zboží Kompletační vozík Gravitační regály • Využívat dopravníky pro přísun zboží do prostoru kompletace (gravitační, poháněné dopravníky) a dopravu kompletovaných objednávek do balení, expedice

 15. 2. Co nejkratší přepravních vzdálenosti ! • Využívat patrové kompletační systémy, vyšší využití prostor, kratší cesty při doplňování kompletačních zásob

 16. 5. Využití dynamických kompletačních systémů ! krabicové regály automatické zakladače válečkové tratě kompletační místa k expedici

 17. 5. Využití dynamických kompletačních systémů ! k expedici regály válečková trať kompletační místo

 18. Počítačem řízené kompletační systémy • Každý regál má malý displej pro komunikaci operátor – počítač • Svítící signální světlo označuje místo, odkud má operátor vzít zboží a na displeji je uveden počet jednotek • Další rozsvícené světlo vede operátora k dalšímu místu • Po vyjmutí požadovaného počtu stisknutím tlačítka operátor sdělí ukončení operace • Hlavní efekty: • Snížení počtu chybných kompletací až o 90% - vynikající služby zákazníkům ! • Program optimalizuje cestu operátora a zkracuje potřebný čas na kompletaci • Program sleduje počet výdejů a na jeho základě řídí doplňování zásob • Automaticky se vystavují potřebné doklady

 19. UER Kompletace Paletové regály Kompletační vozík Gravitační regály Doplňování zboží vysokozdvižným vozíkem na paletách ze skladovacích míst Doplňování gravitačních regálů z palet prostřednictvím vozíku a manuální obsluhy Příklad uspořádání kompletační linky Vlastní kompletace

 20. 4. Využívání dávkového zpracování objednávek ! • Postup: • spojení více objednávek (např. 10) do jediné • hromadná, většinou automatizovaná kompletace • Jako kompletační linky jsou využívány páternosterové, nebo horizontální skladovací regálové systémy většinou řízené počítačem • manuální dotřídění na dopravníku v expedici Hlavní efekty: až trojnásobné zvýšení produktivity práce Využití zejména pro standardní objednávky, velký počet objednávek – od 5 do 10 tisíc za den !