Download
audentese lastekooli rahuloluk sitlus kevad 2012 5 aastased n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Audentese Lastekooli rahuloluküsitlus kevad 2012 (5-aastased) PowerPoint Presentation
Download Presentation
Audentese Lastekooli rahuloluküsitlus kevad 2012 (5-aastased)

Audentese Lastekooli rahuloluküsitlus kevad 2012 (5-aastased)

128 Vues Download Presentation
Télécharger la présentation

Audentese Lastekooli rahuloluküsitlus kevad 2012 (5-aastased)

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

  1. Audentese Lastekooli rahuloluküsitlus kevad 2012 (5-aastased)

  2. Millised olid Teie ootused Audentese lastekoolile õppeaasta alguses? • Et laps tunneks, et õppimineei ole igav. Seda on ta ka tunnetanud, et kuihuvitav on uusiteadmiseidomandada. • Lapse areng, iseseisvuminejasotsialiseerumine • Lapse enesekindlusjahuvikoolieluvastu. • Ootusedolid, et laps saaksaimukoolist, õpiksrohkempüsivust, üheasjagategelemist, saaksaru, et ta on võtnudendalekohustusejajääbeneselekindlaks. Koolileendale - ootusarendada last, õpetadalugemisoskustjahuviõppimise/lugemisevastu, laiendadamaailmapilti. • Ootusedolid, et õpetajasuudablapselekoolipositiivsetpoolttutvustada - see on õpetajalvägahästiõnnestunud.

  3. Kas Audentese lastekool on Teieootusedõppeaastajooksultäitnud? • Niijanaa. Lugema on laps õppinudisegikirjatähti, agajulgust pole kuigipaljujuurdetulnud. • Laps on arenenudrohkemkuioleksinosanudloota. • Jah me teadsimekuhuoma lapse panemejaolemeeelnevaltkooliga ka rahul. Kui see koolvõtaksesimesseklassi ka tasuta, siispaneksimekohekindlastioma lapse sinnakooli.

  4. KasTeieootusedrühmaõpetajale on täitunud? • Olen vägarahuliganädalasearuandegatunnistehtukohtaja ka küsimustele lapse kohtasaialativastuse. Vägaheaoleksolnudveelpersonaalnekokkuvõteõppeaastalõpus, kus lapse tugevused/nõrkusedväljaolekstoodud. • Suuredtänudõpetajale! Kolmapäevanepäev on päev, kuismeielapselsilmadsäravadjateotahe on suur • Hindan rühmaõpetajatvägakõrgelt. • Just sellineõpetajatekitablapselemeeldivaõhkkonnajaarvamusekoolist. • Kindlastijätkame ka järgmiselaastalsamarühmaõpetajajuures. • Õpetaja on olnudvägameeldiv, alatiheatujulinejaabivalmis. • Õpetajal on lapsegaheakontakt, lapseleõpetajameeldib - see on meiepereletähtsaimjaloobsoodsapinnaseõpituomandamiseksjatahtekooliskäimiseks. • Vägaväga tore õpetaja !!! • ÕpetajaKersti on super õpetajaning lapsed armastavadtedaväga. • Õpetaja on vägameeldivjalapselesobib. Alati on aegavastataküsimustele, kommenteerida lapse tegevusi. • Vägameeldivõpetaja. Sellisedõpetajadvõiksid 12-klassini välja olla :)

  5. Kommentaarid • Tunnenvägapuudusttagasisidepuudumisekohtainglisekeeleõpetajalt. Palukssellesosasmidagiettevõtta. Laps õppisterveõppeaasta, agamul pole aimugi, kuidastalläheb. Ka muusikaõpetajaltvõikstagasisidetsaada. • Olen vägarahulAudentesLastekooliõppekorraldusegajasoovinTeilepaljueduedaspidiseks. SuuredtänudõpetajaEevile! • Super kool