Download
slide1 n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Oferta dzienników regionalnych PowerPoint Presentation
Download Presentation
Oferta dzienników regionalnych

Oferta dzienników regionalnych

124 Vues Download Presentation
Télécharger la présentation

Oferta dzienników regionalnych

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

  1. Oferta dzienników regionalnych Biuro Reklamy Mediów Regionalnych

  2. Pakiet Zdrowie dzienników regionalnych: 9 regionów czytelniczych 12 dzienników regionalnych dodatki lub strony zdrowie Pakiet dostępny wyłącznie dla klientów z branż: zdrowie, uroda, żywność (bez piwa), chemia gospodarstwa domowego. Pakiet ZDROWIE *Dopłata za wybór miejsca 10%

  3. Pakiet ZDROWIE Średnia sprzedaż Prezentacja; Dane: ZKDP, rozpowszechnianie płatne razem, IV-IX.2009; * od 09.04.2009 – czwartek; ** Dziennik Wschodni – dane własne wydawcy

  4. Zapraszamy do współpracy BIURO REKLAMY Mediów Regionalnych Prosta Office Centre ul. Prosta 51 00-838 Warszawa tel.: 0 22 463 07 77 fax: 0 22 463 00 02 reklama@mediaregionalne.pl www.mediaregionalne-reklama.pl