Download
slide1 n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Temat: PowerPoint Presentation

Temat:

185 Vues Download Presentation
Télécharger la présentation

Temat:

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Temat: Gęstość materii

 2. Definicja: Gęstość (masa właściwa)- jest to stosunek masy pewnej porcji substancji do zajmowanej przez nią objętości.

 3. Wzór: Jeżeli chcemy obliczyć gęstość danego ciała musimy skorzystać ze wzoru: d = m/V gdzie m to masa ciała, V-jego objętość.

 4. Jednostki gęstości. Jednostką gęstości w układzie SI jest kilogram na metr sześcienny: kg/m³. Inną jednostką jest kilogram na na litr: kg/l. My w swojej pracy często wykorzystywaliśmy gram na centymetr sześcienny: g/cm³.

 5. Wyznaczanie gęstości cieczy. Aby wyznaczyć gęstość cieczy musieliśmy przygotować: • wagę, • menzurkę, • ciecz.

 6. Wyznaczanie gęstości cieczy. Przebieg doświadczenia: • Ważymy pustą menzurkę. • Wlewamy do menzurki ciecz i odczytujemy jej objętość. • Ważymy menzurkę z cieczą. • Wyznaczamy masę cieczy (masa menzurki z cieczą minus masa cieczy).

 7. Wyznaczanie gęstości cieczy. W ten sposób uzyskaliśmy wszystkie dane, by móc obliczyć gęstość wybranej przez nas cieczy. Oczywiście stosujemy znany nam wzór: d=m/V i pamiętamy o właściwych jednostkach.

 8. Wyznaczanie gęstości cieczy. Nasza grupa doświadczalnie zbadała gęstości następujących cieczy: • mleko, • napój jabłkowy, • sok „Kubuś”, • zmywacz do paznokci, • olej, • kefir. Największą gęstość z wymienionych ma sok „Kubuś”, a najmniejszą olej.

 9. Wyznaczanie gęstości ciał stałych o regularnym kształcie. Do wyznaczenia gęstości ciała o regularnym kształcie potrzebujemy: • wagę, • linijkę, • ciało w kształcie prostopadłościanu, walca lub kuli.

 10. Wyznaczanie gęstości ciał stałych o regularnym kształcie. Doświadczenie rozpoczynamy od zważenia ciała. Następnie dokonujemy pomiarów ciała – mierzymy te odcinki, które są potrzebne do obliczenia jego objętości.

 11. Wyznaczanie gęstości ciał stałych o regularnym kształcie. Objętość obliczamy korzystając ze wzorów: • objętość prostopadłościanu: V=a·b·c, • objętość kuli o promieniu r: V=4/3πr³, • objętość walca o wysokości h i promieniu r: V=πr²·h. Przy czym przyjmujemy, że w przybliżeniu stała matematyczna π wynosi 3,14.

 12. Nasze zmagania z wyznaczaniem gęstości ciał stałych Ważymy, mierzymy, liczymy… W ten sposób zbadaliśmy gęstość: drewnianego klocka, kredy, układanki (na zdjęciu), świeczki, kredki świecowej, monety, gumowej piłeczki.

 13. Wyznaczanie gęstości ciał stałych o regularnym kształcie. … i znów wykorzystujemy znany nam już dobrze wzór: d=m/V

 14. Wyznaczanie gęstości ciał stałych o nieregularnym kształcie. Aby wyznaczyć gęstość ciała o nieregularnym kształcie potrzebna jest nam: • waga, • menzurka, • przedmiot o dowolnym kształcie (np. kamień).

 15. Wyznaczanie gęstości ciał stałych o nieregularnym kształcie. • Zaczynamy od zważenia wybranego przez nas ciała. • Następnie wyznaczamy objętość za pomocą menzurki. • Wreszcie obliczamy gęstość znów stosując nasz ulubiony wzór…

 16. gęstości ciał z naszego otoczenia • Zainteresowało nas jakie gęstości mają niektóre ciała wokół nas. Podajemy kilka przykładów: • złoto 19,3 g/cm³, • srebro 10,5 g/cm³, • żelazo 7,87 g/cm³, • szkło 2,3 g/cm³, • wosk 0,97 g/cm³, • drewno 0,6 g/cm³,

 17. gęstości ciał z naszego otoczenia • korek 0,27 g/cm³, • rtęć 13,6 g/cm³, • woda 1 g/cm³, • olej 0,92 g/cm³, • benzyna 0,7 g/cm³, • powietrze 0,00129 g/cm³, • wodór 0,00009 g/cm³.

 18. Nasza grupa • Z tematem gęstości zmagali się: • Ewa Budnik • Patrycja Czajka • Tomasz Dziuba • Anna Fonferek • Julia Góra • Jakub Herdzik • Katarzyna Ossowska • Kamila Sioda • Tomasz Szymański • Natalia Ziemichód

 19. Na zakończenie: • Bardzo dziękujemy za uwagę!