1 / 31

Torma S ándor Szabolcs XI.B

OLVASSUNK A FELHŐKBŐL!. Torma S ándor Szabolcs XI.B. A FELHŐ. A F öld szine fölött nagyobb magasságban uszó vizhólyagcsák. Keletkezésöket a Föld felszálló légáramlásának köszönhetik, melynek lehülése következtében a benne foglalt vizpárák megsürüsödnek. A FELHÖK OSZTÁLYOZÁSA.

ghazi
Télécharger la présentation

Torma S ándor Szabolcs XI.B

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


 1. OLVASSUNK A FELHŐKBŐL! Torma Sándor Szabolcs XI.B

 2. A FELHŐ AFöld szine fölött nagyobb magasságban uszó vizhólyagcsák. Keletkezésöket aFöld felszálló légáramlásának köszönhetik, melynek lehülése következtében a benne foglalt vizpárák megsürüsödnek.

 3. A FELHÖK OSZTÁLYOZÁSA A legrégibb és ma is legelterjedtebb osztályozás a Howard-féle: e szerint 4 főalak: -Cirrus (fodros) -Stratus (réteges) -Cumulus (gomoly) -Nimbus (esőfelhő) és az ezek összetevéséből származó kombinált mellékalakokat :cirrocumulus,cirrostratus, stratocumulus,nimbostratus,cumulonimbus, altocumulus

 4. A FELHÖK ELHELYEZKEDÉSÜK SZERINTI OSZTÁLYOZÁSA A felhõtípusokat talaj feletti magassága alapján is elkülönithetjük :- magasszintû felhõk, 5 - 13 km- középszintû felhõk, 2 - 6 km- alacsonyszintû felhõk, 0 - 2 km magasan a talajtól.A negyedik csoport függõlegesen fejlett felhõket tartalmaz: olyan felhõk, melyek annyira nagyok, hogy a felhõalap magassága szerint nem lehet õket a fenti csoportokba sorolni.

 5. Magasszintû felhõk Magasszintû felhõk a cirrus, a cirrostratus és a cirrocumulus. Olyan magasan vannak az égen, hogy fõleg milliónyi jégkristályból állnak, kevésbé vízcseppekbõl, utóbbiakat alacsonyabb magasságokban találjuk. Valójában hõmérsékletük kevesebb, mint -40°C!

 6. A cirrus • A cirrus (pehelyfelhok) felhõk göndörösek, tollszerûek,melyek megjelennek a tiszta, kék égen. Alakjuk és mozgásuk jelezheti a nagymagasságú szelek erõsségét, és irányát. • Ilyen felhõkbõl nem származik esõ, vagy hó a felszínen.

 7. Ime egy par:

 8. Cirrocumulus(bárányfelhõ) • Kicsi fehér labdákhoz hasonlít formájuk, melyek különállóak, vagy hosszú sorokba rendezõdnek magasan az égen. Mikor ezek a pamacsok sorokba rendezõdnek, a felhõnek egy hullámzó megjelenést adnak, mely hasonlít egy halpikkelyhez és megkülönbözteti a cirrocumulust a cirrustól, vagy a cirrostratustól. • Alacsony légnyomásról,illetve nyári vihar gyors kőzeledéséről árulkodik pl:

 9. Cirrostratus(fátyolfelhõ) • Ezek közel áttetszõ felhõk 6 km feletti magasságban. Cirrostratus felhõk olyan vékonyak, hogy a Nap és a Hold rajta keresztül tisztán látható. Mikor a Nap és a Hold fénye áthalad a cirrostratus jégkristályain, a fényt eltéríti, olyan módon, hogy Nap-, vagy Holdudvar alakulhat ki.Cirrostratus felhõk gyakran jeleznek közeli csapadékeseményt. • Ime ebből is egy pár:

 10. Középmagas felhõk • Az ilyen "alto" elõtagú felhõket, amelyek felhõalapja 2 és 6 km magasan van, Altostratus és Altocumulusnak nevezünk.

 11. Altostratus (lepelfelhõ) • Az altostratus felhõket vízcseppek és jégkristályok alkotják. Beborítják a teljes eget egy terület fölött, melynek kiterjedése általában több száz négyzetkilométer is lehet. A Napot úgy látjuk, mintha fagyott üveg mögött lenne.Habár az altostratus felhõkbõl nagyon kis csapadékot hullik, gyakran jelzik a növekvõ és valószínû csapadékot. Ime:

 12. Altocumulus (párnafelhõ) • Ezek a felhõk fehérek, szürkék, vagy szürkésfehérek. Dagadt, rojtos buborékokhoz hasonlítanak, amik hosszú sorokban vannak. Alsó részük általában sötét, árnyékban van. Az árnyék nélküli altocumulusokat össze lehet téveszteni a cirrocumulussal (bárányfelhõ).

 13. Alacsonyszintû felhõk • A talaj és 2000 méter között a felhõk leggyakrabban vízcseppekbõl állnak, és stratusnak, stratocumulusnak és nimbostratusnak hívjuk õket.

 14. Stratus(alacsony rétegfelhõ) • A stratus felhõk alacsony réteget alakítanak ki, ami, mint egy takaró befedi az eget. Vízszintesen fejlõdnek, szemben a függõlegesen fejlõdõ cumulus felhõkkel. Néhány méterre a földtõl is képesek kialakulni. Sõt, a talajon lévõ stratus felhõ nem más, mint köd. Ime:

 15. Stratocumulus (alacsony gomolyos rétegfelhõ) • Szürkék, sötét árnyékkal és vastag rétegben terülnek szét. Nem keletkezik belõlük esõ. Gyakran alakulnak ki zivatar után.

 16. Nimbostratus (réteges esõfelhõ) • Az ilyen felhõk sötétszürke, nedves kinézetû réteget alakítanak ki, kapcsolatban vannak hulló esõvel, vagy hóval. Tekinthetjük õket középszintû felhõknek is, mivel vastagságuk 3000 méter is lehet. Teljesen elfedik a Napot. Ime egy pár:

 17. Nimbus (esőfelhő) • Sötét, sürü és alaktalan felhőtömeg, melyből eső vagy hó hull le; hézagaiban gyakran Altostratus réteg látható.Alacsony felhők, 1000-2000 m középmagassággal.

 18. Függõleges kiterjedésû felhõk Cumulus(gomolyfelhõ): A cumulus felhõk olyanok, mint selyemfonálon lévõ vattapamacsok. A felhõket egymástól általában a kék ég választja el, és gyakran mulatságos alakjuk van.Sima alapjuk és fodros tetejük van.

 19. Cumulonimbus(zivatarfelhõ) Az ilyen felhõk esetében a felhõtetõ elérheti a 12 km-t (sokkal magasabb, mint az Everest!), a felhõtetõ pedig rendszerint üllõ alakú. Ritkán a zivatarfelhõ elérheti a 18 km-es magasságot, és behatol a sztratoszférába. Alacsonyabb szintû zivatarfelhõk fõleg vízcseppekbõl állnak, a magasabb rétegekben a jégkristályok dominálnak, mivel a hõmérséklet jóval 0°C alatt van. A felhõn belüli függõleges irányú áramlás elérheti a 100 km/h-t. Ime egy pár:

 20. Itt láthato az üllõ alak, és ahogyan alatta esik

 21. És végul egy zivatarfelhõ az ûrbõl

 22. Könyvészet www.környezetünk.hu www.pikk.hu/marine/felhő www.atmosphere.de www.reputable.com www.whiteplanes.com www.srh.weather.gov

More Related