Download
scratch n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
תוכנת Scratch PowerPoint Presentation
Download Presentation
תוכנת Scratch

תוכנת Scratch

218 Vues Download Presentation
Télécharger la présentation

תוכנת Scratch

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. תוכנת Scratch מבוא למדעי מחשב לכיתה ז' – עתודה טכנולוגית

 2. כללי התנהגות • השיעור מתחיל ב 15:05. • אוכלים בהפסקה. • מקשיבים למורה. • מדברים רק בהצבעה. • מבקשים רשות לצאת. • מי שמסיים מטלה, עוזר למי שלא סיים. • אין צורך במחברת.

 3. אז איך מתחילים? לוחצים על אייקון החתול הכתום של סקרטץ'

 4. הפעולות הקיימות בסקרטץ'

 5. התחלת תסריט מתוך החלון השמאלי המציג את אבני הבניין – נבחר סוג אבן בניין 'בקרה' הצבוע בכתום. ע"י לחיצה – יופיעו אבני בניין כתומים בחלון השמאלי. נבחר את הראשון ונגרור אותו לתוך חלון הגדרת התסריט.

 6. הוראות תנועה הוראות המפקחות על תנועת הדמות. נבחר את תפריט תנועה, ושם נגרור את כפתור 'זוז 10 צעדים' כמו פאזל, מתחת ל'כאשר לוחצים על'. נקבל. בשביל להפעיל את התסריט נבחר קודם תצוגת מצגת, על מנת שנקבל מסך מלא, ע"י לחיצה על . בתצוגת מצגת נראה את החתול על מסך מלא, ולמעלה נראה כפתורים . נלחץ על הכפתור הירוק – והוא יריץ לנו את התסריט. נראה שהחתול צעד 10 צעדים ימינה. יש אפשרות ללחוץ עם העכבר על ה-10 ואז לשנות את מספר הצעדים כרצוננו. ואם אני רוצה לזוז אחורה? רושמים 10- במקום 10

 7. המתנה על מנת שהדמות תמתין בין פקודה לפקודה, נשתמש באבן הבניין

 8. סיבוב של דמות תפריט תנועה -> אבן בניין "הסתובב... מעלות" נגרור את אבן הבניין, שוב כמו פאזל, מתחת ל"זוז 10 צעדים". עכשיו התסריט שלנו כולל תזוזה וסיבוב בכיוון השעון.

 9. שמירת הפרוייקט נרצה לשמור את העבודות שלנו כדי שנוכל להמשיך מאיפה שהפסקנו פעם אחרונה. נעשה זאת ע"י בחירת תפריט FILE -> שמירה בשם. יפתח חלון שישאל איפה נרצה לשמור. נשמור ברשת בכונן K -> נפתח תיקיה עם השם של התלמיד ושם נשמור את הפרויקט בשם move10.

 10. תירגול צור תסריט של דמות הצועדת 100 צעדים ימינה ואז מסתובבת ב 90 מעלות עם כיוון השעון. שמור את הפרוייקט בשם move100.

 11. מיקום על הבמה חלונית התצוגה המקדימה, היא בעצם מערכת צירים שאנחנו לא רואים. נקודת ההתחלה של החתול – היא בראשית הצירים. כאשר x=0 ו y=0 וכאשר הוא צועד 10 צעדים, אז ה x הופך מ 0 ל 10. הערה: ניתן להזיז את החתול ידנית באמצעות העכבר, ע"י גרירה.

 12. אתחול נרצה לאתחל את מיקומו ההתחלתי של החתול בכל פעם, לפני שמצבעים את רצף הפקודות. פעולת אתחול היא חשובה ביותר בתחום מדעי המחשב. לצורך כך, נשתמש באבן בניין אותה נגרור מיד אחרי הכפתור הירוק, ורק אז נוסיף פקודות אחרות. נקליד 0 ב-2 המשבצות. בשביל לקבע גם את הכיוון צעידה שלו, (ימינה/שמאלה/למעלה/למטה) נבחר אבן בניין ונקליד 90 במשבצת הריקה.

 13. גלישת דמות נוכל לתת פקודה לדמות החתול לגלוש לנקודה ספציפית במערכת הצירים במשך מספר שניות. נעשה זאת ע"י אבן הבניין: נקליד את מס' השניות ומיקום ה x וה y כרצוננו. למשל אם נגרור ידנית את החתול שבחלון התסריט – לפינה הימנית העליונה, ואז נרשום לו באבן הבניין "גלוש 1 שניות ל: x : 0 ו y : 0 אז החתול ינוע למרכז הבמה במשך שנייה אחת. מה ההבדל בין "קפוץ לגלוש"? ב"גלוש" מוסיפים זמן גלישה

 14. תירגול • כתוב תסריט בו החתול מתחיל מהפינה השמאלית התחתונה של הבמה הגולש במשך שנייה אחת לראשית הצירים, ואז מסתובב ב-90 מעלות עם כיוון השעון. לשמור בשם. • כתוב תסריט בו החתול מסתובב סביב עצמו, בראשית הצירים נגד כיוון השעון, כאשר הוא עושה זאת בשלבי ביניים של 90 מעלות סיבוב כל פעם, ועצירה למשך שנייה אחת. לשמור. • כתוב תסריט בו החתול מתחיל ממרכז הבמה ויוצר צורה של מלבן בתנועה שלו. 100 צעדים ימינה, אח"כ למעלה, שמאלה ולמטה. לשמור

 15. עבודה עם 2 דמויות בדיוק כמו שהמורה יכולה ללמד במקביל כמה תלמידים, ולתת לכל אחד מהם הוראות, כך גם בסקרטץ' – ניתן לתת פקודות לכמה דמויות. איך יוצרים דמות חדשה? בחלון הימיני למטה מופיעים 3 כפתורים נבחר את האמצעי. יפתח לנו חלון עם דמויות המחולקות לפי קטגוריות. נכנס לקטגוריה המבוקשת ונבחר דמות. עכשיו נראה בחלון התחתון מימין 2 דמויות. לחיצה על הדמות תפתח לנו חלון פקודות ריק. לכל דמות יהיה את הפקודות שלה. (הדגמה)

 16. מפגש בין דמויות איך ניתן ל-2 דמויות המתחילות מקצוות שונים של המסך – להיפגש באמצע (בהצבעה!)? נאתחל כל דמות לנקודת התחלה, ניתן לה המתנה של חצי שנייה – ואז קפיצה ל (0,0)

 17. תירגול כתוב תסריט עם 2 דמויות אותם תבחרו כרצונכם. תנו שם לכל דמות. אחת מתחילה מהפינה השמאלית התחתונה, והשנייה – מהפינה הימנית העליונה. על כל אחת מהדמויות להסתובב סביב עצמה, ואז להיפגש אחת עם השנייה במרכז הבמה (0,0). נא לשמור את העבודה בתיקייה שלכם תחת השם turn_meet.

 18. מרדף בין דמויות יש מרחק (מרווח) התחלתי בין הדמויות איך מתחיל מרדף? מה זה אומר לגבי נקודת התחלה של הדמויות? כל דמות מתחילה מנקודת התחלה אחרת איך נגרום לדמות התופסת לא לתפוס את הבורחת? הדמות הבורחת צריכה לרוץ מהר יותר, או לפחות באותה המהירות כמו הדמות הרודפת. איך נשמור מהירות ריצה זהה ל-2 הדמויות? הדמות הבורחת והדמות הרודפת צריכות לעבור אותו מרחוק, באותה יחידת זמן.

 19. תרגול • כתוב תסריט בו 2 הדמויות רודפות אחת אחרי השנייה תוך שמירה על מרווח קבוע (לא תופסת). • כתוב תסריט בו דמות רודפת אחרי דמות, ולבסוף תופסת אותה.