1 / 27

Barnsexturism 2011 Ecpat November 2011

Barnsexturism 2011 Ecpat November 2011. Stockholm, November 2011. 3. 86% har rest utomlands senaste 5 åren. 3. Jämn fördelning i resandet bland kön och olika åldrar. 2010. (84%). (80%). (87%). (86%). (88%). (78%). (83%).

gudrun
Télécharger la présentation

Barnsexturism 2011 Ecpat November 2011

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


 1. Barnsexturism 2011EcpatNovember 2011 Stockholm, November 2011

 2. 3 86% har rest utomlands senaste 5 åren

 3. 3 Jämn fördelning i resandet bland kön och olika åldrar 2010 (84%) (80%) (87%) (86%) (88%) (78%) (83%) Skillnaden i resandet mellan män och kvinnor minskar och i år reser de lika mycket utomlands.

 4. 8% har sett tecken på barnsexturism – fördubbling sedan 2010 Andel Ja-svar • Sett tecken på barnsexturism • bland dem som rest utanför Europa*: • 2011 12% • 7% • 2009 11% • 2007 10% • *Frågan är ställd på olika sätt och inte helt jämförbar. • 2010 gäller frågan de senaste 5 åren och • 2007 och 2009 de senaste 3 åren. 8% bland dem som rest utomlands de senaste 5 åren har sett tecken på barnsexturism, vilket är en fördubbling sedan 2010. Det är framför allt kvinnorna och de mellan 30 och 44 år som blivit mer uppmärksamma och numera är det alltså så gott som ingen skillnad mellan män och kvinnor. 2010 hade männen sett tecken i större utsträckning än kvinnorna. Ser vi till dem som rest utanför Europa har cirka 12% sett tecken på barnsexturism, jämfört med 7% 2010.

 5. De som rest utomlands – 41% vet inte vad de ska göra – en ökning sedan 2010 2 Fråga 3. Vet du vad du ska göra när du ser tecken på att turister försöker utnyttja barn sexuellt och i så fall vad? Bas: Rest utomlands (n=867) Exempel öppna svar (Alla svar i separat excelfil) 41% av dem som rest utomlands vet inte vad de ska göra jämfört med 32% 2010 Nej (356st) - Nej inte på plats.- nej tyvärr- Nej, tyvärr inte! Anmäla till polis (481st) - anmäla - Anmäla till polis - Kontakta den lokala polisen Ingripa (87st) - Hindra.- Anmäla, stoppa handgripligen - Ingripa. Avbryta. Anmäla till myndighet (38st) - Anmäla till lokala myndigheter - Att informera myndigheterna om det Kontakta resebyrån (31st) - Jag kontaktar researrangören alt. polisen - Jag skulle kontakta reseledaren för råd. • Anmäla till ECPAT (19st) • - Anmäla ECPAT • Kontakta ECPAT • Försöker få kontakt med ECPAT Ta foto (12st) - fota/filma dem - Spela in/fota händelsen Vet ej: 59 st

 6. De som inte rest utomlands – En dryg tredjedel vet inte vad de ska göra 2 Fråga 3. Vet du vad du ska göra när du ser tecken på att turister försöker utnyttja barn sexuellt och i så fall vad? Bas: EJ rest utomlands (n=145) Exempel öppna svar (Alla svar i separat excelfil) Anmäla till polis (53st) - Kontakta polisen - ringa polisen - Anmäla det Nej (57st) - nä, jag vet inte vad man ska göra - Nej det vet jag inte Ingripa (12st) - ev försöka avstyra - Slå ihjäl dom. - Försöka att få dem att förstå att de gör något skadligt. • Kontakta ECPAT (7st) • anmäla till ecpat • - Jag skulle tro att man kontaktar epcat Vet ej: 9 st

 7. Thailand vanligaste landet 2 Fråga 4. I vilket land såg du tecken på att turister försökt utnyttja barn sexuellt? Bas: Såg tecken på att turister försökt utnyttja barn sexuellt (n=221) Exempel öppna svar (Alla svar i separat excelfil) Thailand (129st) Kambodja (15st) Turkiet (10st) Vietnam (10st) Indien (8st) Spanien (8st) Grekland (6st) Vet ej: 1 st Observera att det i årets undersökning gjorts en boost på dem som sett tecken på barnsexturism, för att få en tillräckligt stor grupp att analysera

 8. En dryg tredjedel gjorde inte något när de såg barnsexturism 2011 Anmälde till polisen: 2010: 6% 2009: 9% 2007: ”Några enstaka” 26% 2010: 7% 2009: 4% 2010: 39% 2009: 42% 2007: ”Några” 2010: 51% 2009: 51% 2007: ”Nästan 9 av 10” Observera att det i årets undersökning gjorts en boost på dem som sett tecken på barnsexturism, för att få en tillräckligt stor grupp att analysera. Tidigare år var basen endast cirka 30 personer, jämfört med drygt 200 personer 2011.

 9. 2 Osäkerhet och okunskap bakom passitiviteten - 2011 Fråga 6. Varför gjorde du ingenting? Bas: Gjorde ingenting (n=87) Exempel öppna svar (Alla svar i separat excelfil) Var osäker/bara en misstanke (25st) - var inte säker på att jag hade rätt - Jag var osäker på kvinnan/barnets ålder Visste ej hur man gick tillväga (18st) - därför att jag inte hade en aning om vad jag skulle göra - vad skulle jag göra? • Rädd/feg (6st) • blev själv rädd • jag ville inte råka illa ut själv Förekom ofta/accepterat (10st) - Förekommer överallt - så vanligt där, visste inte vad jag skulle göra • Inte min ensak (3st) • Kände inte att lägga mig i det landet • - det man inte lägger sig i - behöver man inte ta sig ur !!! • Hade ej tid (3st) • hade inte tid • - Hann ej Vet ej: 10 st Observera att det i årets undersökning gjorts en boost på dem som sett tecken på barnsexturism, för att få en tillräckligt stor grupp att analysera. Tidigare år var basen på denna fråga endast 16 personer, jämfört med 87 personer 2011.

 10. Samtliga öppna svar 2 Okunskap och maktlöshet bakom passitiviteten - 2010 Fråga 6. Varför gjorde du ingenting? Bas: Gjorde intenting (n=16) - Det är sådant som förkommer allmänt på stan - Det är överallt, för utspritt - För att det inneburit ett för stort avbrott i den resa som jag gjorde tillsammans med andra vänner. En dålig ursäkt så vi skulle nog kunna sammanfatta det i st som brist på kurage. - jag lägger mig inte i. jag respekterar lokala kulturer, om de accepterar sånt är det inte min sak . - Vet ej att man skulle göra det. Alla vet ju om det även polisen - vet ej, okunskap - Visste inte vad jag skulle göra. - Vågade inte i Tunisien. Visste inte att man kunde göra dt när man kommit hem till Sverige igen • - Det var äldre män som sågs umgås med yngre thailändska killar i 15-20-årsåldern. Det var misstänkt, men de betedde sig normalt, vilket gör det svårt att ingripa. • - För att jag bara misstänkte såg inga direkta bevis för det. Dessutom är det väldigt svårbedömt med ålder i de länderna. De kan ha varit äldre än 18. • - Inte säker på att de var barn dessutom är det allmänt känt att det finns mycket prostitution i Thailand, det fanns poliser på plats och de lät det vara. • - Jag uppfattar inte den thailändska polisen som särskild intresserade, dessutom har väl de också ögon och kan se. • Man såg tecken såtillvida att äldre gubbar i turistvimlet sällskapade med yngre kvinnor (barn?) • - Osäkert om det verkligen var det det handlade om. Ej svar: 2 st

 11. 2 Markering genom tillsägning - 2011 Fråga 7. Vad gjorde du när du markerade att du tyckte det var fel? Bas: Markerade (n=94) Exempel öppna svar (Alla svar i separat excelfil) Sa till/skällde ut personen (60st) - Skällde ut tyska gubbar - Sa till svinet Blängde/tittade (7st) - Blängde - Tittade intensivt på personen så att han blev störd Berättade för turistpersonal (6st) - genom kroppsspråk och tog kontakt med hotellchefen - Jag sa till lokala "tourist police". • Kontaktade polis (4st) • Genom gester och tal • - ringde polisen Observera att det i årets undersökning gjorts en boost på dem som sett tecken på barnsexturism, för att få en tillräckligt stor grupp att analysera. Tidigare år var basen på denna fråga endast 13 personer, jämfört med 94 personer 2011.

 12. 2 Markering mest med blickar - 2010 Fråga 7. Vad gjorde du när du markerade att du tyckte det var fel? Bas: Markerade (n=13) Samtliga öppna svar - gick fram och tog foto till mannens höga protester ville han skulle se att han var observerad - Hindret det - Jag noterade personens utseende och kläder och visade att jag hade iakttagit honom - Jag sa till mannen att det var osmakligt och olagligt. - Jag stod och titta tills jag såg att mannen släppte pojken och inget hade hänt - Påpekade till dom berörda och reseledare - Skaka på huvet - stirrade och försökte visa att de inte var osynliga, folk fanns i närheten - Ställde mig nära och tittade ogillande på honom. - störde uppraggningen. något som bara hjälpte för stunden såklart. men ändå något. - Sände blickar - talade med personerna - uttryckte mitt ogillande

 13. 17% tror att svenskar var inblandade 2010: 13% 2009: 10% 2007: 9% 2010: 32% 2009: 53% 2010: 55% 2009: 37% Observera att det i årets undersökning gjorts en boost på dem som sett tecken på barnsexturism, för att få en tillräckligt stor grupp att analysera. Tidigare år var basen på denna fråga endast cirka 30 personer, jämfört med drygt 200 personer 2011. Frågan ändrades 2010 till ”Tror du”… från 2007 och 2009års formulering ”Såg du”…

 14. Två tredjedelar tror att gärningsmän kan dömas i Sverige Ja: 2009: 59% 2007: 61% Nej: 2009: 28% 2007: 30 Vet ej: 2009: 13% 2007: 8% Frågan är ställd på ett annat sätt 2007 och 2009: ”Tror du att svenskar som utnyttjar barn sexuellt i andra länder kan dömas för detta i Sverige eller tror du inte det?” Svarsalternativ: ”Ja”, ”Nej”, ”Vet ej”.

 15. Äldre tror mer än yngre att man kan dömas i Sverige - 2011 Äldre tror i större utsträckning och är säkrare än yngre att svenskar kan dömas i Sverige för sexuellt utnyttjande av barn utomlands. Män är säkrare på saken än kvinnor. Resultaten är likvärdiga med resultaten för 2010 = signifikant överrepresentation

 16. Äldre tror mer än yngre att man kan dömas i Sverige - 2010 = signifikant överrepresentation

 17. Samma uppfattning bland dem som sett tecken Bland dem som uppger att de sett tecken på barnsexturism syns samma mönster: Äldre tror i större utsträckning än yngre att man kan dömas i Sverige och både män och äldre är mer säkra på saken än kvinnor och yngre = signifikant överrepresentation

 18. 4% har sett KIM-kampanjen 4% har uppmärksammat KIM-kampanjen, de som bor i storstad i större utsträckning än de som bor i övriga Sverige.

 19. 10% av dem som sett tecken har sett KIM-kampanjen Bland dem som sett tecken på barnsexturism har 10% uppmärksammat KIM-kampanjen, alltså något fler än bland samtliga. Män har sett den i större utsträckning än kvinnor och de som är mellan 30 och 44 år i större utsträckning än övriga åldersgrupper (utom de allra äldsta som även de sett den i relativt stor utsträckning).

 20. 30% mer benägna att anmäla i och med KIM-kampanjen Genomsnitt1 (Ingen utsträckning alls) – 5 (i mycket stor utsträckning) 2.83 | 2.11 Mycket/ganska stor utsträckning: 30% | 17% OBS: Låga baser! Ökningen mellan 2010 och 2011 i andelar som blivit mer benägna att anmäla i och med KIM-kampanjen är inte statistiskt säkerställd. Det är mycket låga baser. Dock kan konstateras att de som menar att kampanjen inte påverkar deras benägenhet att anmäla har minskat sedan 2010.

 21. Sammanfattning 1

 22. 1 Sammanfattning Ecpat Barnsexturism • Bland dem som rest utomlands de senaste fem åren har 8% sett tecken på att turister försökt utnyttja barn sexuellt, 12% av dem som rest utanför Europa. Det är en ökning sedan 2010 då 4% av dem som rest utomlands och 7% bland dem som rest utanför Europa sett tecken på barnsexturism. • Länderna man sett tecken på barnsexturism är till största delen utanför Europas gränser, Thailand överlägset vanligast. • En på hundra som rest utanför Europa tror det var svenskar inblandade. • En dryg tredjedel av samtliga intervjuade är osäkra på vad de ska göra om de ser tecken på barnsexturism, vilket är en ökning sedan 2010. Detta gäller både de som rest utomlands och de som inte rest utomlands de senaste 5 åren. • Av dem som sett barnsexturism gör 60% någonting, framför allt markerar att de tycker att det är fel med till exempel blickar eller kommentarer. 5 procent skulle anmäla till ECPAT. • De flesta tror att svenskar kan dömas i Sverige för barnsexbrott gjorda utomlands, framför allt de äldre. • 4% har uppmärksammat KIM-kampanjen och av dem menar 30% att kampanjen påverkat deras benägenhet att anmäla barnsexturism. • Bland dem som sett tecken på barnsexturism är det 10% som uppmärksammat KIM-kampanjen.

 23. Vägning av data 4

 24. 4 Vägning av data Urvalet är kontrollerat och representativt, enligt SCBs definition, för variablerna kön, ålder och region innan screening.

 25. Presentation YouGov 5

 26. 5 PresentationYouGov Presentation av företaget YouGov genomför kompletta analyser som hjälper företag att bättre förstå sin marknad samt maximera effekten av reklam och produktlanseringar. Till sin hjälp har YouGov ett effektivt undersökningssystem och 160 000 personer i en Nordisk panel. YouGov är noterat på engelska börsen och har kontor över hela världen. Med målet att förändra undersökningsvärlden fokuserar YouGov i Sverige på kundnytta, smarta och enkla lösningar för att kunna leverera rätt beslutsunderlag i rätt tid.

 27. www.yougovsweden.se 5 PresentationYouGov Kontakt Konsult: Ann-Christine Meyerhöffer ann-christine.meyerhoffer@yougovsweden.se Projektledare: Anna Malmborg Anna.malmborg@yougovsweden.se YouGov Sweden AB Västergatan 1 211 21Malmö T +46 40 630 16 20 YouGov Sweden AB Holländargatan 17 B 111 60 Stockholm T +46 8 4100 5810 YouGov Norge AS Møllergata 8 0179 Oslo T +47 2242 3200 YouGov Zapera A/S Ryesgade 3A, 1. 2200 København N T +45 7027 2224

More Related