Download
mohammed n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Mohammed PowerPoint Presentation

Mohammed

157 Views Download Presentation
Download Presentation

Mohammed

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

  1. Mohammed Kertoo itsestään: -35v mies, kotoisin Marokosta, asunut Kuopiossa vuoden -perheeseen kuuluu suomalainen vaimo ja 2 lasta pientä lasta -käynyt peruskoulun (8v) Marokossa ja suorittanut kokin ammatillisen koulutuksen Marokossa (2v) -työkokemusta kokin tehtävistä Marokosta 7v : ollut kokin tehtävissä ravintolassa, koulussa ja hotellissa Haluaa päästä Suomessa kokin tehtäviin Mohammedin tarina ja siihen liittyvät tehtävät: kuuntelu ja kysymykset sisällöstä, vaihtoehdot (a, b, c )

  2. Ammatillinen lisäkoulutus työpaikka näyttötutkinto Ammattikoulu Oppisopimus- koulutus Osaamisen tunnistaminen Alalle ohjaava koulutus VALMA ammatilliseen peruskoulutukseen valmistava koulutus

  3. VALMA • Maahanmuuttajien ammatilliseen peruskoulutukseen valmistava koulutus • Kouluttaja kertoo lyhyesti, mikä VALMA on ja mitä VALMAlla opiskellaan ja kenelle VALMA soveltuu (kuunteluharjoitus ja tehtävät/teksti) • hakulomake VALMAAn ja sen täyttämiseen opastus & selkokielistäminen (hakemuksen täyttämisen harjoitus) • YKI-testi ja siihen valmistautuminen, linkki YKItreeneihin • Ilmoittautuminen YKI:in(http://www.oph.fi/instancedata/prime_product_julkaisu/oph/embeds/75361_YKI_ilmoittautumislomake_www_UUSI.pdf) • Esimerkkejä muista testeistä, joita VALMAlla voi suorittaa (esim. hygieniaosaamistesti, työelämäsertifikaatti…linkit netissä oleviin itseopiskelumateriaaleihin) • Mohammed kertoo koulutuksen jälkeen, mitä hän on oppinut???

  4. Catering-alalle ohjaava koulutus, työvoimapoliittinen koulutus • Mohammed etsii mol.fi –sivuilta sopivan koulutuksen itselleen (työvoimapoliittisen koulutuksen esite mol.fi –sivuilta, tekstinymmärrys..hakuaika, opiskelijapaikat, koulutuksen alkamis- & päättymispäivä jne..) + tehtäviä • Mohammed hakee työvoimapoliittiseen koulutukseen : hakulomake ja sen täyttäminen (perusteellisemmin, oma motivaatio ”miksi haluan kurssille”) • Kutsukirje työvoimatoimiston haastatteluun (malli kirjeestä ja siihen liittyvät tehtävät) • Haastattelu kurssille?? (Haastatteluharjoitus, mallikysymyksiä, joihin opiskelija itse vastaa suullisesti)

  5. Ammatillinen peruskoulutus • Suomen koulutusjärjestelmä –kaavion esittely (puheena ja kaaviona, joka ”kasvaa”) • Yhteishaku, linkki haenyt –sivustolle ja sen esittely, maahanmuuttajien joustava haku? • Maahanmuuttaja kertoo opiskelukokemuksestaan ammattikoulussa esim. keittiöalalla tai opinto-ohjaaja kertoo opiskelusta ammattikoulussa (sen korostaminen, että ammattikoulu ei ole vain nuorille?) • Mohammedin suomalainen kaveri kertoo oman koulutushistoriansa. (teht. opiskelija täydentää koulutustaulukon)

  6. Osaamisen tunnistaminen • Mohammed juttelee ammattiopettajan kanssa työkokemuksestaan ja koulutuksestaan Marokossa. Ammattiopettaja tekee arviota Mohammedin osaamisesta ja he suunnittelevat yhdessä Mohammedin jatkoa, osaamiskartoitusta (kuullun ymmärtäminen?) • Opettaja kertoo näyttötutkintojärjestelmästä selkokielellä tai tekstinymmärtäminen? • oman osaamisen tunnistaminen, osaan.fi?? (vaikea) tai isok.fi sivut (muutamia ammattisanastoja?) • Tähän vinkkejä Annilta mitä voitaisiin lisätä!!

  7. Ammatillinen lisäkoulutus • Mohammed on jo työssä Rossossa, mutta hän haluaa opiskella lisää erityisruokavalioista • Keskustelu työnantajan kanssa lisäkoulutuksen tarpeesta • Mitä ammatillinen lisäkoulutus tarkoittaa, kuka voi suorittaa ja missä ko. koulutusta on tarjolla

  8. Näyttötutkinto • Mohammed suorittaa näytön työpaikallaan Rossossa • Mikä on näyttö ja mitä se käytännössä tarkoittaa -> kenelle sopiva? (sanastotehtävä, ymmärtäminen) • Opettaja ohjeistaa Mohammedin näyttöön • Mohammed kertoo itse näytön jälkeen oman arvion siitä, kuinka näyttö meni: mikä oli helppoa, mikä vaikeaa (kuunteluharjoitus) • Yhteinen loppukeskustelu työnantajan, opettajan ja Mohammedin kanssa tai työnantajan analyysi Mohammedin taidoista?

  9. Oppisopimus • Työvoimatoimiston viranomainen suosittelee Mohammedia etsimään oppisopimustyöpaikan ja kertoo Mohammedille mitä opso tarkoittaa (dialogi, sanastoa) • Mohammed saa esitteitä ja menee kysymään paikkaa