Download
a barokk n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
A barokk PowerPoint Presentation

A barokk

249 Vues Download Presentation
Télécharger la présentation

A barokk

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. A barokk

 2. Stílustörténeti helye Művelődéstörténti korszakés korstílus (minden művészeti ágban megjelenő stílusirányzat) renszánsz manierizmusbarokk rokokó VAGY B A R O K K ren. manier. rokokó klasszicizmus szentim.

 3. Etimológia barosz (gr.) súlyosság túltelítettség verucca (lat.) szemölcs burjánzás barucca (prt.) szabálytalan igazgyöngy barocco (ol.) nyakatekert okoskodás ↓ Minden lehetőség a barokk szabálytalanságára, dekorativitására, formakultuszára utal

 4. A barokk időben és térben Időbeli behatárolása: 16 – 18. sz. Térbeli behatárolása: • Sp.o.; Ol.o.; Ném.o.;Kö. – Eur.  Angl.; Skandinávia kevésbé • Fr.o.: a barokk a klasszicizmussal párhuzamosan bontakozik ki • Latin-Amerikában is! (Hódító spanyolok, portugálok)

 5. Világkép és alapértékek • Metafizikai meghatározottság, transzcendens jelleg • A teremtett világ tökéletes rendje: állandóan változó, de zárt és hierarchikus • irracionalitás • miszticizmus • vallásosság • lelki érzékenység (spiritualitás) • heroizmus (hősiesség)

 6. Történelmi környezete • Ellenreformáció (?) / rekatolizáció:tridenti zsinat (1545 – 1563); jezsuiták (1540); Loyolai Szent Ignác • A katolikus egyház felhasználja a barokk művészetet, de: immanens fejlődés • Abszolút monarchiák (nagyság, hatalom, rend)

 7. A tridenti zsinat (az egri líceum mennyezetfreskójáról) Loyolai Szent Ignác

 8. Tükörterem - Versailles XIV. Lajos ( a „Napkirály”)

 9. Stílusjegyek Cél: • lenyűgözés, figyelem megragadása, meghökkentés és gyönyörködtetés Eszközei: • dekorativitás • dinamizmus • monumentalizmus • expresszivitás, „ráhatás” • érzéki hatások ( pátosz,szenvedélyesség, bizarr hatáselemek; erotika, vaskosság)

 10. vallási: templomok világi: paloták, kastélyok, parkok, iskolák, terek Motívumok: spirálok, meghökkentő geometrikus formák ívek oszloprendszerek hullámvonalak kiszögellések burjánzó növényi ornamentika A barokk építészet

 11. Stílusjegyek, motívumok: különös fény-árnyék hatások szenvedélyesség mozgalmasság formák, motívumok ellentéte+több nézőpont = kompozíció egyensúlya mozgás és érzelmi reakciók ábrázolása A barokk szobrászat

 12. Témák: bibliai és mitológiai jelenetek gazdagon díszített főúri portrék csendéletek (újdonság) táj- és életképek Stílusjegyek: Összefüggő, de tagolt képtér (földi szféra - transzcendens szféra) Erős fény-árnyék kontraszt szabadon áramló, lendületes vonalvezetést Víziószerű (álomszerű) ábrázolásmód A barokk festészet