Download
homo litoreus seashore man n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Homo litoreus Seashore Man PowerPoint Presentation
Download Presentation
Homo litoreus Seashore Man

Homo litoreus Seashore Man

111 Views Download Presentation
Download Presentation

Homo litoreus Seashore Man

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Homo litoreusSeashore Man De savannetheorie over vachtverlies getest:een keukentafel experiment http://www.seashore_man.name

 2. Waar werd de mens tweebenig en naakt? De gangbare theorie stelt: op de savanne in Afrika • werd de mens tweebenig • werd hij vachtloos om oververhitting tijdens hardlopend jagen tegen te gaan • ving hij rechtopstaand minder zon op…dus minder opwarming • kon hij rechtopstaand beter gevaren in de gaten houden; een voordeel… • had hij de handen vrij om stokken en stenen als wapen te gebruiken

 3. Australopithecus

 4. Paleoantropologen • Dit beeld danken we aan de paleoantropologen. • Is het biologisch steekhoudend? • Zijn er andere mogelijkheden denkbaar? • De allereerste fossiele vondsten zijn al bipedaal; er zijn geen overgangsvormen gevonden • Van een kleine groep onder zware selectiedruk zijn fossielen moeilijk vindbaar • Een groeiende minderheid (2009) meent dat er een andere verklaring mogelijk is…

 5. Van Aquatic Ape naar Homo littoreus In 1962 opperde marien bioloog Sir Allister Hardy een fase in en om water voor de menswording; de Aquatic Ape Theorie was geboren (A.A.T.) • Rechtop lopen zou door waden in ondiep water kunnen zijn gestimuleerd.. • Een vacht geeft veel afkoeling bij uit en in het water gaan; vachtverlies voorkomt dat • Onderhuids vet is dan een zinvolle aanpassing • Aanleg van meer bloedvaten onder de huid maakt warmtewisseling toch mogelijk • De mens heeft een redelijk sterke duikreflex en kan zijn adem onder water inhouden

 6. Vacht, onderhuids vet of geen van beide? • Er is niet één jagend savannedier zonder vacht. • Ze zweten wel, maar veel minder dan de mens • Zij springen zuinig om met water, hebben geen onderhuids vet en geen dicht haarvatennetwerk onder de huid • Zij zijn zonder uitzondering sneller dan de mens, net als de prooidieren waar de oermens op gejaagd zou hebben…

 7. Testendus • Hypothese 1: onderhuids vet bij de mens dient om afkoeling in water tegen te gaan en is een nadeel op het land, doordat het afkoeling beperkt. • 2: Een natte vacht leidt tot snel warmteverlies bij regelmatig in en uit het water gaan, maar werkt in droge staat isolerend (zowel tegen opwarmen als afkoelen).

 8. Opzet van de test

 9. Uitvoering: de spullen • Drie petflessen • 150 gram vaseline • Een wollen sok • Temperatuur meting • Een ventilator • Warm en koud water

 10. Onderhuids vet • 1,5 liter fles insmeren met 150 gram vaseline = 10% van gewicht, net als bij de mens • Huishoudfolie is de huid.

 11. 1 blanco, 1 vet en 1 sok

 12. Meetapparatuur • In de blanco; een labthermometer • In beide andere flessen een CBL thermosensor

 13. Inzet van laptop en interface kan ook...

 14. Meting in koud water

 15. Meting in lucht

 16. Resultaten in water

 17. Resultaten in water

 18. Conclusies voor het milieu water • De variant met vet koelt het langzaamst af. De temperatuur van de blanco na 15 minuten wordtbij vacht 11,3% later en bij vet 16,7% later bereikt. Dit lijkt de rol van onderhuids vet in het watermilieu te bevestigen. • Herhalen van de metingen is nodig om er zeker van te zijn. • NB: ook in de tropen is de temperatuur van(zee)water lager dan de lichaamstemperatuur, zodat ook daar onderkoeling kan optreden.

 19. Resultaten in lucht

 20. Resultaten in lucht

 21. Conclusies voor lucht • Als we de hier de mate van afkoeling van de blanco na 15 minuten 100% stellen, dan is die bij vacht 7,5% eerder en bij vet 12,5%later bereikt. Vacht – vet scheelt 20% • Daarmee is de sterk koelende invloed van een vochtige vacht en tevens de “handicap” van onderhuids vet op het land aangetoond (gebrek aan warmtewisseling). • Het verklaart de noodzaak van sterk zweten van mensen en de ontwikkeling van de regelbare “radiator” die de mens door extra regelbare huiddoorbloeding heeft.

 22. Aangepast aan de savanne? Uit dit simpele keukentafelexperiment is af te leiden dat de mens oorspronkelijk niet een aan de savanne aangepast wezen kan zijn: • Hij verspilt teveel water. • Hij heeft daar een vacht nodig. • Onderhuids vet oververhit. ....In een watermilieu zijn mensspecifiek vachtloosheid,onderhuidse vetlaag en regelbare huiddoorbloeding wel zinvol.

 23. Sea Gypsies Mother Jones news feature 2005 11 sea_change

 24. Een zwembad in Europa

 25. En onze start…. http:www.urchinrock.com

 26. Verantwoording • Drs. D. Meijers • http://www.andaman.org/BOOK/video/textvideo.html George Weber • Urchin Rock underwater photographyhttp:/www.urchinrock.com • http://www.motherjones.com/news/feature/2005/11/sea_change.html • Alle details: http://www.seashore-man.name