Download
raku ehitus ja talitlus n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
RAKU EHITUS JA TALITLUS PowerPoint Presentation
Download Presentation
RAKU EHITUS JA TALITLUS

RAKU EHITUS JA TALITLUS

858 Vues Download Presentation
Télécharger la présentation

RAKU EHITUS JA TALITLUS

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. RAKU EHITUS JA TALITLUS

 2. RAKUTEOORIA OLULISED NIMED: R. Hook K. E. von Baer M. Schleiden T. Schwann R. Virchow

 3. RAKUTEOORIA PÕHISEISUKOHAD • Kõik organismid koosnevad rakkudest • Iga uus rakk saab alguse olemasolevast rakust selle jagunemise teel • Rakkude ehitus ja talitlus on omavahel kooskõlas

 4. RAKKUDE MITMEKESISUS • Rakutuuma ehituse alusel jagatakse: PROKARÜOODID EUKARÜOODID • Lisaks jagatakse: ÜHERAKULISED HULKRAKSED

 5. EUKARÜOOTSE RAKU EHITUS

 6. RAKUMEMBRAAN

 7. TUUM • Ümbritsetud kahe poorilise membraaniga • Tuuma sees on karüoplasma • Interfaasis on olemas tuumakesed, milles toimub rRNA süntees ja ribosoomide moodustumine • Tuumas asuvad kromosoomid FUNKTSIOONID • Sisaldab ja säilitab pärilikku informatsiooni • Reguleerib kõiki rakus toimuvaid protsesse • Juhib raku elutegevust

 8. TSÜTOPLASMA • Poolvedel raku sisekeskkond • 60-90% tsütoplasmast moodustab vesi, milles on lahustunud erinevad ained FUNKTSIOONID • Seob raku organellid ühtseks tervikuks • Tagab toitainete laialikandmise rakus • On jääkainete eritumiskohaks • Sisaldab varuaineid, ainevahetuse produkte, pigmente

 9. TSÜTOPLASMAVÕRGUSTIK • Membraansete kanalikeste, põiekeste ja tsisternikeste süsteem, mida mööda toimub rakusisene ainete liikumine • Seotud ainevahetuslike protsessidega • Tuuma välismembraan on ERga alati ühenduses • Sileda- ja karedapinnaline ER

 10. SILEDAPINNALINE ER FUNKTSIOONID • Varusüsivesikute (glükogeen) süntees • Lipiidide süntees • Bioaktiivsete ainete süntees (steroidhormoonid) • Kaltsiumiioonide depoo lihasrakkudes KAREDAPINNALINE ER • Kanalitel paiknevad ribosoomid FUNKTSIOONID • Ribosoomides toimub valkude süntees

 11. RIBOSOOMID • Ribosoomides puuduvad membraanid • Sisaldavad rRNA ja valgumolekule • Neis toimub valkude süntees • Ühe mRNA molekuliga seotud ribosoomide kogumit nim. POLÜSOOMIKS

 12. GOLGI KOMPLEKS • Koosneb membraaniga ümbritsetud plaatjatest tsisternidest ja põiekestest ning neid ühendavatest kanalitest • Seal toimub valkude lõplik töötlemine ja pakkimine põiekestesse (lüsosoomidesse) • Osaleb rakumembraani moodustamisel

 13. LÜSOSOOMID • Ühekihilise membraaniga ümbritsetud põiekesed FUNKTSIOONID • Kindlustavad surnud ja mittevajalike rakustruktuuride lagundamise • Tagavad rakku sattunud võõra orgaanilise aine (antigeenide) lagundamise • Rakusisene seedimine (fago- ja pinotsütoos) • Moondega arengu korral kudede ümberkorraldajad • Tagavad metabolismi nälgimisel, dieedil

 14. MITOKONDRID • Ümbritsetud kahe membraaniga FUNKTSIOONID • Mitokondrites toimib oma valgusünteesi süsteem (DNA, RNA, mitokondriaalsed ribosoomid) • Tagavad raku hingamise • Toimub ATP süntees

 15. TSÜTOSKELETT • Valgulistest fibrillidest koosnev võrkjas struktuur • Raku sisetoes • Annab rakule vormi ja seob sisemuse ühtseks tervikuks • Kindlustab rakkude liikumise, kuju muutmise, organellide ümberpaiknemise.

 16. TSENTROSOOM • Esineb loomarakkudes ja osades seenerakkudes • Moodustub kahest tsentrioolist (9x3 mikrotuubulit) • Olulised raku jagunemisel • Moodustavad kääviniidid, tagades kromosoomide liikumise poolustele

 17. TAIMERAKK

 18. RAKUKEST • Peamiselt tselluloosist, ligniinist, pektiinist • Vananedes pakseneb • Ainevahetus toimub pooride kaudu FUNKTSIOONID • Kaitseb väliste mõjutuste eest • Annab taimerakule kuju ja tugevuse • Kaitseb rakku siserõhu (turgori) eest

 19. VAKUOOLID • Ühekihilise membraaniga • Sisaldab vesilahustunult varu- ja jääkaineid FUNKTSIOONID • Vee reservuaar • Kindlustavad turgori • Lahustunult on vakuoolides keemilised ühendid, mis kaitsevad taime ärasöömise eest või meelitavad vilju sööma • Lüsosoomide analoogid, milles toimuvad ka lõhustumisprotsessid

 20. PLASTIIDID • Kahemembraansed organellid • Plastiidide eellasteks on proplastiid KLOROPLASTID • Kloroplasti täidab valguline vesilahus – strooma • Klorofüll asub lamellides FUNKTSIOON • fotosüntees

 21. KROMOPLASTID • Sisaldavad karotinoide FUNKTSIOON • Erksad värvid meelitavad ligi (viljad) • Ainevahetus – taim vabaneb jääkainetest LEUKOPLASTID • Pigmendivabad, värvuseta FUNKTSIOON • Varuainete talletamine

 22. SEENERAKK • Kitiinist kestaga • Plastiide ja taimedele iseloomulike omadustega vakuoole ei esine • Organellid samad, mis loomarakus • Võivad olla üherakulised või hulkraksed

 23. BAKTERIRAKK • Eeltuumne (DNA ei ole eraldatud membraaniga, asub tuumapiirkonnas) • Tuumapiirkonnas on üks rõngakujuline kromosoom (haploidne kromosoomistik) • Väikestes DNA rõngasmolekulides – PLASMIIDIDES asuvad geenid, mida bakteril pole tavaolukorras vaja • Tsütoplasmat ümbritseb rakumembraan

 24. Rakumembraani ümbritseb rakukest • Rakukesta pinnal on limakapsel (kaitseb kuivamise eest) • Ribosoomid on ehituselt eukarüootide ribosoomidest erinevad • Tsütoplasmas on varuainete terakesed • Puuduvad: mitokondrid, plastiidid, tsentrioolid, tsütoplasmavõrgustik, Gogi kompleks, lüsosoomid

 25. BAKTERIRAKKE ISELOOMUSTAVAD • Viburid • Karvakesed ehk piilid • Gaasivakuoolid ehk aerosoomid • Spoorid PÕHITÜÜBID KUJU JÄRGI