Download
debatt innlegg n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Debatt-innlegg PowerPoint Presentation
Download Presentation
Debatt-innlegg

Debatt-innlegg

258 Vues Download Presentation
Télécharger la présentation

Debatt-innlegg

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Debatt-innlegg • Debatt er en form for formell diskusjon. • Debatter kan foregå muntlig, f.eks på tv, i radio, på møter og på Stortinget, i klassen, eller skriftlig i aviser, blader og på Internett.

 2. Ppt av Reidun Stødle Seiffert • Hovedmålet med en debatt kan være å få bestemt noe, eller man ønsker å utveksle meninger om en sak. • Et debattinnlegg i avisa kan være opptakten til en debatt eller være svar på et innlegg som har stått tidligere.

 3. Ppt av Reidun Stødle Seiffert • Å skrive et debattinnlegg: • Når man skriver et debattinnlegg, står man fritt til å gi uttrykk for egne tanker og meninger. • En viktig regel bør man likevel følge: • Gi bare uttrykk for meninger du virkelig kan stå for!!

 4. Ppt av Reidun Stødle Seiffert • Husk at hvem som helst kan lese det du har skrevet!!

 5. Ppt av Reidun Stødle Seiffert • Når vi sender innlegg til avisa, må vi oppgi navnet vårt til redaksjonen for at innlegget vårt skal komme på trykk. • Men vi kan velge om vi vil at navnet vårt skal stå under selve innlegget.

 6. Ppt av Reidun Stødle Seiffert • Vi kan altså velge å være anonyme. • Anonym kommer fra latin og betyr ”uten navn”. • Vi kan også finne på en overskrift, for eksempel ”Engasjert 8.-klassing”. • På nettet er det vanlig å bruke fiktive navn under debattinnlegg.

 7. Ppt av Reidun Stødle Seiffert • Også avisinnlegg kan være inndelt i innledning, hoveddel og avslutning. • Debattinnlegg bør imidlertid være korte!! • Hvis vi skriver for langt, hender det at redaktøren kutter i teksten, og viktige poeng blir borte.

 8. Ppt av Reidun Stødle Seiffert • Kom derfor fort til poenget, kanskje allerede i innledningen. • Vi vil gjerne at synspunktene våre skal vekke interesse, og en overraskende tittel kan tiltrekke seg oppmerksomhet.

 9. Ppt av Reidun Stødle Seiffert • I hoveddelen utdyper vi synspunktene og meningene våre, og vi kan også foreslå endringer og tiltak. • Eksempler gjør det lettere for leseren å forstå. • Gjenta poenget fra innledningen i avslutningen, gjerne som en oppfordring!

 10. Ppt Av Reidun Stødle Seiffert • Forsterkere, som nemlig, faktisk, absolutt, selvfølgelig, jo, helt sikkert, heldigvis kan understreke budskapet vårt. • Det samme gjør vi når vi uthever med fet, kursiv eller understreket skrift.

 11. Ppt av Reidun Stødle Seiffert • Å være subjektiv og objektiv: • I debattinnlegg kan vi se formuleringer som: Jeg mener.., Jeg synes…, Jeg er sikker på…. • Når det er tydelig at teksten gir uttrykk for hva innsenderen mener, sier vi at innlegget er subjektivt, eller partisk.

 12. Ppt av Reidun Stødle Seiffert • Når teksten presenterer rene fakta og saklig informasjon, sier vi at den er objektiv eller upartisk. • ”Oslo er hovedstaden i Norge.” – er et eksempel på en objektiv setning.

 13. Ppt av Reidun Stødle Seiffert • Sport engasjerer mange mennesker og skaper sterke følelser. • Innlegg som handler om sport, er derfor ofte svært subjektive og sterkt partiske. • Eks.: • ”Dommeren var en skandale. Det skulle aldri i verden vært offside!”

 14. Ppt av Reidun Stødle Seiffert • Oppsummert: • Overskrift som engasjerer. • Innledning skrevet som ingress • Hoveddel med understreket og utdypet mening. • Bruk av forsterkere. • Understreket med uthevinger, understrekinger, kursiv. • Oppfordring i avslutningen.

 15. Ppt av Reidun Stødle Seiffert • Vurdering av debattinnlegg: • Vekker overskriften nysgjerrighet? • Blir poenget presentert i innledningen? • Utdypes poenget i hoveddelen? • Er innlegget passe saklig? • Er innlegget engasjert skrevet? • Er det brukt forsterkere og/eller dempere? • Gjentas poenget i avslutningen?

 16. Ppt av Reidun Stødle Seiffert • Lykke til med debattinnlegget ditt!! • Hilsen Reidun