Download
kurz po ta ov gramotnosti p0 vodn modul n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Kurz počítačové gramotnosti P0 – úvodní modul PowerPoint Presentation
Download Presentation
Kurz počítačové gramotnosti P0 – úvodní modul

Kurz počítačové gramotnosti P0 – úvodní modul

113 Vues Download Presentation
Télécharger la présentation

Kurz počítačové gramotnosti P0 – úvodní modul

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

  1. Kurz počítačové gramotnostiP0 – úvodní modul Radek Pinc radek.pinc@seznam.cz

  2. Organizace • 30 vyučovacích hodin (1vh = 45min) • 7 lekcí po 3 hodinách (4vh) • 2/3 prezenčně, výklad + cvičení • 1/3 samostatná práce • 6 domácích úkolů

  3. Probíraná témata • Elektronická komunikace – Email • Práce s textem – Word • Grafika a prezentace – Malování obrázků, PowerPoint • Tabulkový procesor – Excel • Školní síť a internet

  4. Materiály • Oficiální jako na kurz Z bohužel nejsou • Moje osobní stránka • http://pogl.wz.cz/ (internetová adrese) • Školení kurzů pro SSŠ Kladno • Kurz počítačové gramotnosti P0 • Nápověda používaných programů