1 / 8

Adunarea generală a Comitetului de părinţi

Adunarea generală a Comitetului de părinţi. UN CĂLDUROS BUN VENIT la adunarea generală a Comitetului de părinţi!. Preşedinte, Heinz Seiber. Excursia toamnei. Bazarul de Crăciun. Petrecerea verii. Plimbare cu bicicleta. Acţiunile din timpul liber organizate de Comitetul de părinţi.

herve
Télécharger la présentation

Adunarea generală a Comitetului de părinţi

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


  1. Adunarea generală aComitetului de părinţi Heinz Seiber

  2. UN CĂLDUROS BUN VENITla adunarea generală a Comitetului de părinţi! Preşedinte, Heinz Seiber Heinz Seiber

  3. Excursia toamnei Bazarul de Crăciun Petrecerea verii Plimbare cu bicicleta Acţiunile din timpul liber organizate de Comitetul de părinţi Grătar la iarbă verde Zi de schi Seară de folclor Târg de Paşti Heinz Seiber

  4. StructuraComitetului de părinţi Heinz Seiber

  5. Raportul anual al Comitetului de părinţi • Membri: 434 • Intrări: 102 • Ieşiri: 97 • Încasări: 3.825,50 € • Cotizaţii de la membri: 3.579,18 € • Subvenţii: 246,32 € • Plăţi: 3.340,04 € • Din care alocaţii pentru elevi: 2.245,63 € • Rest: 485,46 € Heinz Seiber

  6. Raportul anual alComitetului de părinţi • Încasări: 3.825,50 € • Plăţi: € 3.340,04 • Rest: € 485,46 Heinz Seiber

  7. Subvenţii Dotarea sălilor cu cărţi din colecţia ECDL Cumpărarea unui laptop pentru participanţii la seminarii în alte şcoli şi seminariile ţinute în şcoală Susţinerea finaciară a elevilor cu probleme (tabere de iarnă şi de vară, cursuri) Evenimente organizate Spectacol şcolar Bazarul de Crăciun Ziua plimbării cu bicicleta Sărbătoarea de Paşti cu partenerii de şcoală din Florenţa Petrecerea Comitetului de părinţi Cursuri pentru elevi Germană Engleză Franceză Matematică Planuri pentru noul an şcolar Cotizaţia de membru:10,90 € pe an Heinz Seiber

  8. Petrecerea Comitetului de părinţi • 27 iunie • Începe la ora: 19:00 • Se termină la ora: 2:00 • Curtea şcolii • Cine participă? • Cum se împart responsabilităţile? • Cine angajează formaţia muzicală? • Cine creează anunţurile şi invitaţiile? Heinz Seiber

More Related