Download
projektowanie system w informacyjnych n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Projektowanie systemów informacyjnych PowerPoint Presentation
Download Presentation
Projektowanie systemów informacyjnych

Projektowanie systemów informacyjnych

157 Vues Download Presentation
Télécharger la présentation

Projektowanie systemów informacyjnych

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Projektowanie systemów informacyjnych Dane o wykładowcy: http://www.agh.edu.pl/uczelnia/tad/ Preferowany kontakt: rtad@agh.edu.pl Konsultacje: paw. E, pok. 429, wtorek godz. 1400 - 1500 Uwaga:do wykładu jest „bryk” w Internecie: http://regent2.uci.agh.edu.pl/~dunin/ISPI/

 2. Inna strona PSI dostępna w sieci:

 3. ...i jeszcze jedna...

 4. ... i następna strona w jeszcze innym wykonaniu...

 5. Literatura zalecana do egzaminu z przedmiotu "Projektowanie Systemów Informacyjnych" III rok AE w Krakowie Pełny wykaz jest pod adresem: http://www.agh.edu.pl/uczelnia/tad/dorobek_naukowy.php?id=egzamin

 6. Rola systemu informacyjnego w przedsiębiorstwie

 7. Cele wdrażania systemu informacyjnego w przedsiębiorstwie ułatwianie gromadzenia informacji niezbędnych do funkcjonowania danego procesu, usprawnianie analizy zebranych danych i informacji, możliwość przekształcenia nieustrukturalizowanego procesu w rutynowo przebiegającą transakcję, ułatwienie wprowadzania zmian w kolejności przebiegu procesu, umożliwienie łatwego dostępu do zasobów wiedzy i ekspertyz oraz ich swobodnego transferu, umożliwienie eliminacji zbędnych pośredników z procesu, umożliwienie łatwego monitorowania przebiegu zarówno całego procesu, jak i jego poszczególnych elementów, możliwość zastępowania czynnika ludzkiego w procesie lub też zmniejszanie jego udziału.

 8. Mało kto w to dziś uwierzy, ale naprawdę możnamieć system informacyjny bez komputera.Jednak nikt tego tak nie robi, bo jest to bardzo niewygodne...

 9. Komputer jest niezbędny zwłaszcza wtedy, kiedy ilość danych, jakie trzeba przetworzyć, jest bardzo duża

 10. W miarę, jak sytuacje, z którymi trzeba się zmierzyć w procesie zarządzania, stają się coraz bardziej złożone rośnie efekt „luki informacyjnej”, który można pokonać wyłącznie przy użyciu komputerów.

 11. Dlatego ludzie zaangażowani w działalność biznesową używają coraz intensywniej coraz większej liczby komputerów

 12. Chociaż prawdę mówiąc taki komputer to potrafi czasem człowieka nieźle wkurzyć!

 13. Dlatego niektórzy twierdzą, że najlepiej jest mieć komputer, ale go nie używać

 14. Albo używać go do innych celów...

 15. Mówiąc poważnie:stosunek przyszłych użytkowników systemu informacyjnego do podejmowanej próby informatyzacji ma zasadnicze znaczenie dla powodzenia lub niepowodzenia całego przedsięwzięcia.

 16. Fatalne jest, jeśli użytkownicy postrzegają system komputerowy jako źródło zagrożenia

 17. Równie niebezpieczna jest jednak sytuacja, kiedy pokładają w nim nadmierne nadzieje i przesadne oczekiwania