Download
slide1 n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
KARDIOLOGIJOS TARNYBOS STRUKT ŪR OS REFORMA : AR JO S REIKIA? PowerPoint Presentation
Download Presentation
KARDIOLOGIJOS TARNYBOS STRUKT ŪR OS REFORMA : AR JO S REIKIA?

KARDIOLOGIJOS TARNYBOS STRUKT ŪR OS REFORMA : AR JO S REIKIA?

164 Vues Download Presentation
Télécharger la présentation

KARDIOLOGIJOS TARNYBOS STRUKT ŪR OS REFORMA : AR JO S REIKIA?

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. KARDIOLOGIJOS TARNYBOS STRUKTŪROS REFORMA: AR JOS REIKIA?

 2. DABARTINĖ SISTEMA

 3. Galima gan efektyviai įgyvendinti sprendimus Daug galios atsiranda kelių žmonių rankose Dėl to sistema darosi labai pažeidžiama Terpė korupcijai Sprendimai gali būti įtakojami vadovui artimų žmonių Priimant sprendimus dažniausiai ignoruojamas platesnis žmonių ratas PLIUSAI MINUSAI

 4. REZULTATAS • Visus pastaruosius 15 metų buvo užsiiminėjama pinigų “pramušinėjimu”. • To pasekoje praktiškai nevyko reforma, apie tai netgi nebuvo šnekama. Prabilta tik dabar, kai situacija iš tiesų yra bloga. • Mūsų socialinės ir kitos problemos liko neišpręstos

 5. REFORMA YRA BŪTINA

 6. Simptomai • Mažos gydytojų algos • Persidirbmas, norint išlaikyti tam tikrą gyvenimo lygį. • Neišspręstos socialinės problemos. • Rezidentai neturi aiškiai apibrėžtos darbo vietos ir atsakomybių. • Slaugytojų stoka • Neruošiamos kvalifikuotos slaugytojos, galinčios perimti kai kuriuos gydytojų darbus (veloergometrija, echoskopija, kt)

 7. Sindromai • Valdžios sukoncentravimas kelių žmonių rankose • Troškimas užimti postą • “Komandinė atsakomybė” • Kompetencijos ir įgūdžių stoka • “Poliklinikos” specialistai- visą laiką dirbą tik poliklinikoje !!!!!!!!!

 8. Gydymas • Valstybės struktūros turi reglamentuoti postų skaičių. • Profesinės etikos laikymasis. • Sukūrimas tokios struktūros, kuri neleistų tarpti anksčiau minėtiems sindromams

 9. Pasiūlymas – keisti vertybių skalę

 10. Pasiūlymas Pereiti nuo “komandinio-hierarchinio” modelio prie specialistais pagrįstos praktikos

 11. Reformos metmenys • Esminis rezidentų darbo tvarkos pokytis • Struktūros reforma

 12. Reformos metmenys • Sistema gyvybinga tik tuomet, kai ji sugeba atsinaujinti • Medicinoje – tai geras specialisto paruošimas. • Kas tai yra geras specialistas? • Tai yra specialistas, galintis savarankiškai ir nepriklausomai praktikuoti pagal šiuolaikinius standartus.

 13. Kas yra specialistas Britanijoje ar Australijoje? • Vidutinis kardiologas, baigęs specialybės rezidentūrą, yra įvaldęs: • Bendrąją kardiologiją • Savarankiškai atlikęs 1000-1500 diagnostinių koronarografijų • Savarankiškai atlikęs 400-500 angioplastikų • Mažiausiai implamtavęs 100 stimuliatorių • Pilnai įvaldęs transtorakalinę echokardioskopiją ir dažniausiai transezofaginę.

 14. Pasiūlymas-Lietuvos kardiologijos rezidentūros reikalavimai • Vidutinis kardiologas, baigęs specialybės rezidentūrą, yra įvaldęs: • Bendrąją kardiologiją • Savarankiškai atlikęs 400-500 diagnostinių koronarografijų • Savarankiškai atlikęs 100-200 angioplastikų • Mažiausiai implantavęs 40-50 stimuliatorių • Pilnai įvaldęs transtorakalinę echokardioskopiją ir dažniausiai transezofaginę.

 15. Kardiologijos rezidentūra • Kardiologijos rezidentūra negali būti 2 metų. • Turėtų būti 4 metai

 16. Universitetinių ligoninių vaidmuo • Universitetinės ligoninės turi suvokti savo vaidmenį ruošiant specialistus • Negali taip būti, kad kiekvienas specialistas, baigęs rezidentūrą, yra visomis išgalėmis stengiamas palikti dirbti Universitetinėje ligoninėje. • Universitetinės ligoninės privalo suvokti, kad jos specialistus ruošia Lietuvai, o ne savo ligoninėms.

 17. Reformos metmenys • Reforma yra ilgas procesas • Neįmanoma įgyvendinti per vieną dieną. • Tačiau turint aiškų tikslą ir planą galima pasiekti labai gerų rezultatų • Tikslas – sukurti kritinę masę specialistų

 18. Pirmas reformos etapas • Apsiprendimas – ar mes to norime? • Pirmoji reforma- asociacija, draugija ar kt sukuria specialisto apibrėžimą. Taip pat apibrėžiamas viduriniojo rango specialistas (specialistas konsultantas arba asocijuotas specialistas). • Sukuriamas specialisto pavyzdinis kontraktas, apibrėžiantis specialisto darbo laiką, darbo sąlygas, atlyginimą, tobulinimosi laiką ir kt. • Prailginama kardiologijos rezidentūra iki 4 metų

 19. Antras reformos etapas • Ligoninė skelbia konkursą specialisto-konsultanto vietoms užimti • Pradedama dirbti pagal naująjį modelį

 20. Trečias etapas • Atsiradus kritinei naujai paruoštų specialistų masei • sistema sugebės save palaikyti • Reformuotis toliau • Būti gyvybinga • Adaptuotis prie pastoviai besikeičiančių iššūkių ir sąlygų

 21. 30 lovų skyrius • Reikia 3 specialistų konsultantų • 2 viduriniojo rango specialistų (kardiologijos rezidentas,asocijuotas specialistas) • 2 terapijos rezidentų

 22. 30 lovų skyrius • Ideali specialistų komanda: • Intervencionalistas • Elektrofiziologas • “Vaizdų” specialistas – transtorakalinė echokardioskopija, transezofaginė echokardioskopija, neinvazininiai krūvio mėginiai ir tt.

 23. 30 lovų skyrius • Specialistas-konsultantas vizituoja 1-2 kartus per savaitę. • Asocijuotas specialistas vizituoja 2-3 kartus per savaitę. • Rezidentai vizituoja kasdieną. Jie tvarko visą dokumentaciją.

 24. Kiti darbo organizavimo principai • Vienas iš konsultantų eina klinikos vadovo pareigas, jis nėra viršininkas klinikine prasme. Tik administruoja bendrus reikalus, atstovauja padalinį administracijoje. • Dažniausiai klinikos vadovo postas yra rotuojamas • Vyksta reguliarūs padalinio susirinkimai.

 25. Specialisto darbo savaitė • 1-2 vizitacijos per savaitę • Darbas operacinėje ( dažniausiai apie 12 valandų per savaitę) • Darbas polikinikoje (dažniausiai 4- 8 valandos) • Tobulinimasis