Download
slide1 n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Mogućnost korišćenja fazorske simulacije za analizu kratkih spojeva u srednjenaponskoj mreži PowerPoint Presentation
Download Presentation
Mogućnost korišćenja fazorske simulacije za analizu kratkih spojeva u srednjenaponskoj mreži

Mogućnost korišćenja fazorske simulacije za analizu kratkih spojeva u srednjenaponskoj mreži

123 Vues Download Presentation
Télécharger la présentation

Mogućnost korišćenja fazorske simulacije za analizu kratkih spojeva u srednjenaponskoj mreži

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Mogućnost korišćenja fazorske simulacije za analizu kratkih spojeva u srednjenaponskoj mreži Prof. dr. Škuletić Sreten Doc. dr. Radulović Vladan Spec. Sci. Stešević Ivan Pržno, Maj 2013. godine

 2. - Sadržaj rada - • Simulacionemetode u Matlab-u • Konfiguracijaiparametri mreže • Proračun vrijednosti naponanakon KS • Rezultati dobijeni korišćenjem Matlab-a

 3. Simulacionetehnike

 4. - Izborkonfiguracijemreže i njenih parametara -

 5. - Proračun naponskih prilika nakon zemljospoja- - Naponzdrave faze nakonnastanka KS Impedansaαredosljeda Z= 0,081+j1.889 [Ω]

 6. Proračun naponskih prilika nakon zemljospoja- • Nultiredosljed- Impedansanultogredosljeda Zo= 450 [Ω]

 7. Proračun naponskih prilika nakon zemljospoja- • Faznistavnaponazdrave faze- Uba 30° Očekivanja od rezultata u Matlab-u: • Porastnaponazdravihfazanalinijskevrijednosti. • Promjenafaznogstavanaponazdrave faze za 30°.

 8. Rezultatidobijenikorišćenjem Matlab-a - • Napon i faznistavzdrave faze nakonnastankazemljospoja - Izgled napona Izgledfaznogstava

 9. Rezultatidobijenikorišćenjem Matlab-a - • Struja faze pogođene KS- Struja faze pogođene kvarom dobija vrijednosti koje su znatno veće od nominalnih. • Kod direktno uzemljenih mreža prilikom jednofazanog KS,javljaju se struje koje stvaraju velika strujna naprezanja. • Kod izolovanih mreža naponska naprezanja postaju opasnija.

 10. Rezultatidobijenikorišćenjem Matlab-a - • Naponzdrave faze nakonnaizmjeničnogzemljospoja - Izražena jednosmjerna komponenta koja ne utiče na fazorsku metodu rješavanja simulacije.

 11. Zaključak- • -Manefazorskemetode: • Nemogućnostposmatranjaučestanostikojesurazličiteodučestanostioscilovanjageneratora, iakosu one sastavnidiosvakog KS. • Neusklađenostfazorskesimulacijesavremenimaotvaranjaizatvaranjakontakataprekidača. • Zanemarivanjejednosmjernihkomponenti, iako one mogubitiznačajnoizražene. • - Prednostifazorskemetode: • Veomabrzoizvršenjesimulacije. • U kombinacijisaostalimmetodamadobija se potpunaslika o stanjusistema. • Jednostavnostočitavanjafaznihstavovaodgovarajućihfazora.

 12. HVALA NA PAŽNJI ! Pitanja???