1 / 13

Ціннісний підхід до виховання історією

Дніпропетровський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти Кафедра педагогіки та технологій розвитку особистості Навчально-методична лабораторія суспільних дисциплін. Ціннісний підхід до виховання історією. Людмила Базилевська, завідуюча НМЛ суспільних дисциплін ДОІППО.

homer
Télécharger la présentation

Ціннісний підхід до виховання історією

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


 1. Дніпропетровський обласний інститут післядипломної педагогічної освітиКафедра педагогіки та технологій розвитку особистостіНавчально-методична лабораторія суспільних дисциплін Ціннісний підхід до виховання історією Людмила Базилевська, завідуюча НМЛ суспільних дисциплін ДОІППО ДОІППО Людмила Базилевська

 2. ДОІППО Людмила Базилевська

 3. Структура процесувихованняпередбачає: ДОІППО Людмила Базилевська

 4. Мовою документів про особистісно-ціннісні аспекти виховання історією • Національна доктрина: “…постійне оновлення змісту освіти та організації навчально-виховного процесу відповідно до демократичних цінностей, виховання покоління людей, здатних оберігати та приумножувати цінності…” • Держстандарт:“Метоюісторичного та суспільствознавчого компонентів, є забезпечення розвитку учня як особистості, що керується гуманістичними нормами і цінностями, усвідомлює себе громадянином України та успішно самореалізується в сучасному українському суспільстві”. • Програми з історії: “….цілями навчання історії є виховання в учнів загальнолюдських духовних цінностей, сприйняття ідей гуманізму та демократизму, патріотизму і взаєморозуміння між народами на основі особистісного усвідомлення досвіду історії…” ДОІППО Людмила Базилевська

 5. Напрямки виховання ДОІППО Людмила Базилевська

 6. Історичне виховання • Ефективність спільної виховної роботизалежить від: • розуміння усіма мети і завдань виховання; • володіння методикою організації виховного процесу; • об’єктивності висвітлення подій; • злагодженості виховних впливів. Історія України ДОІППО Людмила Базилевська

 7. Історичне краєзнавство потребує: керування педагога; уведеннядозмістуроботияскравихуявлень, які б виражалиморально-етичніуявлення; історичніфактиповиннібутиносіямицінностей; використаннярезультатівісторико-краєзнавчого дослідження в різних сферах життясуспільства; відродженняігідногонаслідуваннякращих традиційрідного краю; емоційно-естетичноговпливу, як відвласноїучасті так івідучастіцікавихїм людей. ДОІППО Людмила Базилевська

 8. ОЛІМПІАДИ, КОНКУРСИ Всеукраїнський інтерактивний конкурс з етики, правознавства “Кришталева сова - 2012” Всеукраїнський інтерактивний історичний конкурс “Лелека – 2012” Всеукраїнські турніри з історії (квітень) та правознавства (жовтень) ДОІППО Людмила Базилевська

 9. Громадянське виховання Основним напрямком громадянського виховання є формування громадянськості, що дає людині можливість відчувати себе морально, соціально і юридично дієздатною та захищеною. Ціннісний підхід може бути здійснений з урахуванням регіональних особливостей і традицій народного побуту та самоуправління. ДОІППО Людмила Базилевська

 10. Асоціація “Нова Доба”вул.Галицька, 1/579008, м.Львівсайт: novadoba.org.ua Асоціація викладачів історії та суспільних дисциплін „Нова Доба” є освітньою громадською організацією із всеукраїнським статусом, до якої входять 24 колективні члени із різних регіонів України. Напрями роботи - розробка програм та підручників; проведення навчальних семінарів; ініціювання молодіжних акцій; інтеграція громадянської освіти в інші навчальні дисципліни ДОІППО Людмила Базилевська

 11. Національне виховання • Цінності втілюються в різних формах культури: • символіка державна і національна, • моральні і правові джерела, • повага до мови, культури, національних надбань, • традиції, звичаї, обряди, • людська громада. ДОІППО Людмила Базилевська

 12. Знаменні дати української історії • січень –День Соборності України; • травень – День Перемоги; • серпень – День Державного Прапора; • вересень – День партизанської слави; • жовтень – звільнення регіонів Дніпропетровщини від окупантів; День українського козацтва • грудень – День прав людини. ДОІППО Людмила Базилевська

 13. Завідувач НМЛ суспільних дисциплін ДОІППО: Базилевська Людмила Леонтіївна Адреса: 49006 м. Дніпропетровськ, ДОІППО, вул. Свердлова, 70, кімн. 201 Тел.: 056-732-47-58 Моб.: 050-68-77-386 Факс: 056-732-48-48 E-mail: ludabaz@mail.ru Сайт: bazilevskaya.jimdo.com абоdoippo.dp.ua (рубрика “Предмети”) ЗАПРОШУЮ ДО СПІВПРАЦІ! ДОІППО Людмила Базилевська

More Related