Download
program skogsbrandseminarium n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Program Skogsbrandseminarium PowerPoint Presentation
Download Presentation
Program Skogsbrandseminarium

Program Skogsbrandseminarium

148 Vues Download Presentation
Télécharger la présentation

Program Skogsbrandseminarium

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

  1. Program Skogsbrandseminarium 0930-0940 Inledning Bo Johansson SRV 0940-1010 Skogsbrandssommaren 2005 Håkan Helgesson RTJ Älmhult 1010-1030 Nulägesrapport från skogarna Lars Karlsson Skogsstyrelsen 1030-1040 Paus 1040-1110 I huvudet på en skogsägare Lars Ove Johansson 1110-1140 Brandriskmodeller Marie Gardelin SMHI 1140-1200 Förändrade risker Leif Sandahl SRV 1200-1245 Lunch

  2. 1110-1140 Brandriskmodeller Marie Gardelin SMHI 1140-1200 Förändrade risker Leif Sandahl SRV 1200 1245 Lunch 1245-1345 Skogsbränder i Södra Frankrike Oscar Nystrom VAR Frankrike 1345-1400 Länsstyrelsernas samordning 2006 Gunnar Karlsson Länsstyrelsen Kronoberg 1400-1410 Paus

  3. 1410-1440 Nyutvecklade utbildningar Kjell Lydänge, Kjell Mo SRV Rickard Hansen Kalmar Brandkår 1440-1510 Kaffe 1510-1540 Räddningsverkets stöd 2006 Civila helikopterresurser Lennart Danielsson, Bo Johansson SRV 1540-1600 Försvarsmaktens stöd 2006 Mikael Månsson Försvarsmakten 1600-1620 FFK möjligheter och begränsningar Tommy Wiren FFK 1620-1650 Paneldebatt