Shoda přísudku s podmětem - PowerPoint PPT Presentation

shoda p sudku s podm tem n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Shoda přísudku s podmětem PowerPoint Presentation
Download Presentation
Shoda přísudku s podmětem

play fullscreen
1 / 10
Shoda přísudku s podmětem
184 Views
Download Presentation
indiya
Download Presentation

Shoda přísudku s podmětem

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

  1. Shoda přísudku s podmětem Jaro

  2. Všechny záhon__ na zahradě se zazelenal__. • Urči slovní druhy. • Vyznač základní skladební dvojici. • Doplň i, í/ y, ý a odůvodni pravopis. • Urči, zda se jedná o podmět holý nebo rozvitý.

  3. Květ__ sladce voněl__. • Urči slovní druhy. • Vyznač základní skladební dvojici. • Doplň i, í/ y, ý a odůvodni pravopis. • Urči, zda se jedná o podmět holý nebo rozvitý.

  4. Ptáčkové se navracel__ z dalekých krajů. • Urči slovní druhy. • Vyznač základní skladební dvojici. • Doplň i, í/ y, ý a odůvodni pravopis. • Urči, zda se jedná o podmět holý nebo rozvitý.

  5. Nad tul__pány p__lně poletoval__ čmeláci. • Urči slovní druhy. • Vyznač základní skladební dvojici. • Doplň i, í/ y, ý a odůvodni pravopis. • Urči, zda se jedná o podmět holý nebo rozvitý.

  6. P__lné včel__ snášel__ do úlů p__l. • Urči slovní druhy. • Vyznač základní skladební dvojici. • Doplň i, í/ y, ý a odůvodni pravopis. • Urči, zda se jedná o podmět holý nebo rozvitý.

  7. Keře šeř__ků krásně rozkvetl__. • Urči slovní druhy. • Vyznač základní skladební dvojici. • Doplň i, í/ y, ý a odůvodni pravopis. • Urči, zda se jedná o podmět holý nebo rozvitý.

  8. Skř__van__ prozpěvoval__ od rána do večera. • Urči slovní druhy. • Vyznač základní skladební dvojici. • Doplň i, í/ y, ý/ a a odůvodni pravopis. • Urči, zda se jedná o podmět holý nebo rozvitý.

  9. Na dvorku mňoukal__ tř__ koťata. • Urči slovní druhy. • Vyznač základní skladební dvojici. • Doplň i, í/ y, ý/ a a odůvodni pravopis. • Urči, zda se jedná o podmět holý nebo rozvitý.

  10. Dět__ si venku hrál__ s m__č__. • Urči slovní druhy. • Vyznač základní skladební dvojici. • Doplň i, í/ y, ý/ a a odůvodni pravopis. • Urči, zda se jedná o podmět holý nebo rozvitý.