Download
slide1 n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Wallenstam bolagsstämma 2005 PowerPoint Presentation
Download Presentation
Wallenstam bolagsstämma 2005

Wallenstam bolagsstämma 2005

175 Views Download Presentation
Download Presentation

Wallenstam bolagsstämma 2005

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Wallenstam bolagsstämma 2005

 2. Agenda • Bokslut • Wallenstam Bostad • Wallenstam Företag • Framtid • Aktien/återköp • Mål

 3. Bokslut 2004 • Resultatet efter skatt ökade till 833 Mkr, motsvarande en vinst om 60 kr/aktie • Hyresintäkterna ökade till 1 110 Mkr • Förvaltningsresultatet förbättrades med 23% till 191 Mkr • Föreslagen utdelning 7,50 kr

 4. Förvaltningsresultat exklusive avskrivningar

 5. Aktien 2004 • Wallenstamaktien steg med 70% • SAX index steg med 16% • Kurs bokslutsdagen 288 kr

 6. Aktien 2004

 7. Utdelning

 8. Förvärv 2004 Kungsportsavenyn 16 Kungsportsavenyn 2

 9. Förvärv 2004 Första Långg, Göteborg Andra Långg, Göteborg

 10. Förvärv 2004 Gotlandsgatan och Strålgatan, Stockholm

 11. Förvärv 2004 Högshallsv, Jonsered Dahlströmsgatan, Göteborg

 12. Förvärv 2004 Kista, Stockholm

 13. Försäljning Brf Totalt 2000-2003 Yta Pris kkr Värdering Värd % 31 försäljningar 71 460 1 030 500 1 003 142 103 2004 Guldheden 34 103 528 000 528 000 100 Brännkyrkagatan 1 766 37 000 37 000 100 Blåsutgatan 4 746 80 000 74 600 107 Birkagatan 7 613 90 000 90 000 100 Timmermansg 38 B 1 400 31 00029 569105 Linnégatan 41-45 14 041 208 000 199 500 104 ---------------------------------------------------------------------------------------------- Totalt 135 129 2 004 500 1 961 811 102

 14. Fastighetsvärde

 15. Fastighetsbestånd 2004 Fastighetsbeståndets fördelning, yta Kommersiellt 45% Bostad 55%

 16. Organisation MODERBOLAG EKONOMI JURIDIK FINANS INFORMATION/IR PERSONAL FÖRETAG BOSTAD STOR GÖTEBORG CITY GÖTEBORG STOCKHOLM HELSINGBORG

 17. Wallenstam Bostad • 100% uthyrning • Satsning på effektiv nyproduktion • Positiva signaler hyresutveckling

 18. Nyproduktion • Mål att producera 400 lägenheter årligen

 19. Nyproduktion • Kv Forsen färdigt för inflyttning i mars 2005

 20. Nyproduktion Stockholm • Kv Svallvågen • 173 lägenheter • Byggstart hösten 2005

 21. Nyproduktion Stockholm Brovakten

 22. Nyproduktion Göteborg • Mäster Johansgatan • 55 lägenheter • Byggstart juni 2005

 23. Nyproduktion Göteborg • Kv Örlen, Mölndalsvägen • 63 lägenheter • Byggstart hösten 2005

 24. Förvärv 2005 Stift. Olle Engkvist Byggmästare, Stockholm • 1 815 lägenheter, tillträde april 2005 • 123 000 kvm • 1 530 Mkr Köpmanstorget 10, Gamla Stan Kindstugatan 16, Gamla Stan

 25. Förvärv 2005 Banérgatan 69-73, Östermalm Wennerbergsgatan 4-8, Fredhäll

 26. Förvärv 2005 Luntmakargatan 44, Norrmalm Nordenskiöldgatan 82, Djurgården

 27. Förvärv 2005 Kungsklippan 11-15, Kungsholmen

 28. Förvärv 2005 Hannebergsgatan, Solna Centralvägen 1-5, 7-15 Solna Huvudstag. 27-29, Solna

 29. Förvärv 2005 Fågelsångsvägen 11-17, Gröndal Fregattvägen 2-10, Gröndal Sjöbjörnsvägen 5, Gröndal Gröndalsvägen 104-106 Gröndal

 30. Förvärv 2005 Medsolsbacken 15-17, Hässelby Ormängsgatan 73-79, Hässelby Gubbkärrsvägen 25-29, Nockebyhov

 31. Wallenstam Företag • Positivt företagsklimat i Göteborg • Låg nyproduktion

 32. Wallenstam Företag • Wallenstams uthyrningsgrad 90% • Attraktiva fastigheter • Potential i förvärvade ytor • Låg risk

 33. Framtid Projekt Avenyn • Avenyn ska bli en ”destination”. • Minska spårvagnstrafiken på Avenyn. • Öka parkeringen i området. • Bygg nya bostäder längs Teater- och Lorensbergsgatan • Utöka handelsytorna rejält i området. • Ge Avenyn en unik ljussättning och ljusspel • Trygghet

 34. Tydliggör Avenyn i stadsbilden genom högre bostadshus samt en portalbyggnad i city Avenyn Whites förslag

 35. Fler bostäder i närområdet, ca 1750 lgh Avenyn Semrén & Månssons förslag

 36. Svävande glastak över Avenyn i två kvarters längd. Designhotell i bef. byggnad. Utbyggda fasader ger mer yta och intimare gaturum. Ny spårvagn till evenemangstråket Avenyn Wingårdhs förslag

 37. Komplettera Götaplatsen med ny identitetsbyggnad. Ny ringlinje till Operan. Avenyn Wingårdhs förslag

 38. Heden • Gemensam vision med Framtiden • Mer av allt • Ett levande Heden

 39. Heden

 40. Heden

 41. Återköp • Wallenstam har sedan starten i augusti 2000 köpt tillbaka 4 363 120 aktier, vilket motsvarar 24% av ursprungligt antal aktier. • Av dessa har 4 190 563 aktier dragits in • Fortsatt bemyndigande

 42. Återköp Kursutveckling aug 2000 – april 2005

 43. Mål 2007 Finansiella mål • Förvaltningsresultatet >300 Mkr • Eget kapital per aktie > 500 kr • Soliditet > 25% Verksamhetsmål • Uthyrning kommersiellt >97% • Nyproduktion 400 lgh/året, 7% direktavkastning

 44. Förvaltningsresultat exklusive avskrivningar

 45. Eget kapital per aktie (tidigare justerat eget kapital) Kr

 46. Soliditet (tidigare justerad soliditet)

 47. Vakans

 48. Aktien 2005

 49. Tack till personal och styrelse !