Download
decentralizacija u poljskoj 1990 2005 n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
DECENTRALIZACIJA U POLJSKOJ 1990 – 2005 PowerPoint Presentation
Download Presentation
DECENTRALIZACIJA U POLJSKOJ 1990 – 2005

DECENTRALIZACIJA U POLJSKOJ 1990 – 2005

126 Vues Download Presentation
Télécharger la présentation

DECENTRALIZACIJA U POLJSKOJ 1990 – 2005

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. DECENTRALIZACIJAU POLJSKOJ1990 – 2005 ODREDNICE: (I) Političke promjene – 1989 (II) Lokalne samouprave (1.razina) – 1990 (III) Zakon o gradovima – 1996 (IV) Ustav – 1997 (V) Powiat (2.razina)i županije (3.razina) – 1999

 2. I. Proces decentralizacije(prva faza) • Odluka o stvaranju osnovne razine samouprave: lokalne samouprave • Političko slaganje =bez velikih prepreka • Uloga partnera (političari, stručnjaci, civilni odbori, mediji) • Struktura – europski standardi • Kvaliteta rezultata prve faze

 3. II. Lokalne samouprave (prva razina)(1) • Rezultat procesa: • Prvi demokratski izbori u Poljskoj – 1990 • 2490 lokalnih samouprava (38,2 mil. stanovnika) • Prosječna veličina – 15.000 stanovnika (slično europskom prosjeku) • 65 grada s pravima powiata(slično njemačkom „Kreisfreistädte” (12,8 mil. stanovnika) • 300 grada i 530 grada s ruralnim područjem • 1600 ruralnih lokalnih samouprava

 4. II. Lokalne samouprave(prva razina) (2) • Sve lokalne ovlasti (planiranje korištenja zemljišta, okoliš, javni prijevoz, lokalne ceste, vodovod, kanalizacija, upravljanje krupnim otpadom, osnovno obrazovanje, socijalna skrb, lokalna kultura, javno zdravstvo, lokalni razvoj, osnovne administrativne usluge); • Vijeće (15 – 45 članova), direktan izbor na četverogodišnji mandat; u lokalnim samoupravama s više od 20 000 stanovnika – proporcionalno, u manjima – izborne jedinice u kojima se bira jedan kandidat) • Od 2002 – direktan izbor gradonačelnika (prethodno je biralo Vijeće) za isti mandat

 5. II. Lokalne samouprave(prva razina) (3) • Financije lokalne samouprave (2004): a) u 2 425 JLS – 1 615 PLN / po stanovniku b) u 65 grada s pravima powiata – 2 505 PLN / po stanovniku • Struktura: a) direktan prihod (lokalni porezi i naknade) 34,9 % b) udjeli u porezu na dohodak fizičkih osoba i porezu na dobit trgovačkih društava 20,4 % c) opće subvencije 32,9 % d) prijenos ovlasti 11,8 %

 6. III. Zakon o gradovima (1996-8) • Proces: • 1994 –pilot-projekt powiata (neke ovlasti budućih powiata prenesene su na 46 grada pojedinačnim bilateralnim sporazumima uključujući uvjete financiranja); • 1996 – posebni zakon prenosi niz ovlasti budućih powiata na 46 grada, uspostavljajući posebne financijske transfere za te ovlasti; • Rezultat: od 1. siječnja 1999. godine – spomenuta 46 grada i dodatnih 19 gradova postali su “gradovi s pravima powiata”

 7. IV. Novi Ustav • Supsidijarnost u preambuli Ustava • Lokalna samouprava – osnovna razina samouprave, ostale razine definirane zakonom • Poglavlje 7 – Samouprava (uključuje sve osnovne izjave iz Europske povelje o lokalnoj samoupravi)

 8. V. Proces decentralizacije(druga faza) • Odluka o stvaranju drugih razina samouprave: powiata i županije • Prepreke u procesu (glavna – negativno ponašanje središnje uprave ) • Uloga partnera (političari, stručnjaci, civilne organizacije, mediji) • Uloga udruga lokalnih samouprava u zagovaranju interesa • Kvaliteta rezultata druge faze

 9. V. Powiati(druga razina) (1) • Rezultat: • Prvi izbori – Listopad 1998; • Početak djelovanja – 1. siječanj 1999. • 307 powiata; 8 novih 2001. godine • 65 gradova s pravima powiata (imaju sve ovlasti powiata te primaju financijska sredstva lokalnih samouprava i powiata)

 10. V. Powiati(druga razina) (2) • One ovlasti čije izvršavanje prelazi granice lokalne samouprave (administrativne usluge, okoliš, županijske ceste, srednješkolsko obrazovanje, zaposlenost, socijalna skrb, kultura, osnovne javne bolnice, vatrogasna služba, javna zaštita) • Vijeće (15 – 29 članova), direktan izbor na četverogodišnji mandat u proporcionalnim izborima) • Poglavarstvo (izvršno tijelo) bira Vijeće na isti mandat

 11. V. Powiati(druga razina) (3) • Financije powiata (2004.): a) u 315 powiata – 500 PLN / po stanovniku b) u65grada s pravima powiata – 2 505 PLN / po stanovniku • Struktura (od 2004.): a) direktan prihod (lokalne naknade) 14,2 % b) udjeli u porezu na dohodak fizičkih osoba i porezu na dobit trgovačkih društava 10,7 % c) opće subvencije 50,9 % d) prijenos ovlasti 24,2 %

 12. V. Županije (treća razina) (1) • Prvi izbori – Listopad 1998. • Početak djelovanja – 1. siječanj 1999. • 16 županija • Vijeće (30 – 48 članova), direktno izabrano na četverogodišnji mandat u proporcionalnim izborima • Poglavarstvo (izvršno tijelo) bira Vijeće za isti mandat

 13. V. Županije (treća razina) (2) • Županijske financije (2004.): u 16 županija – 185 PLN / po stanovniku • Struktura (od 2004.): a) direktan prihod (lokalne naknade) 3,2 % b) udjeli u porezu na dohodak fizičkih osoba i porezu na dobit trgovačkih društava 55,9 % c) opće subvencije 18,5 % d) prijenos ovlasti 22,4 %

 14. Decentralizacija javnih financija Pokazatelji: - stupanj decentralizacije – 10,3%od BDP-a (Danska – 32%, Švedska – 25 %, Njemačka, Nizozemska – 10-11 %, Francuska, Velika Britanija, sve ostale nove članice EU-a – manje od 10%) - struktura javnih financija (2004.): - državni proračun197,7 milijardiPLN (43,6 %), - lokalni i regionalni proračuni 91,5milijardiPLN (20,3 %) - Fond za nacionalno zdravstvo 31,4 milijardi PLN (6,9 %), - Fondovi za ostale ovlasti133,0 milijardi PLN (29,3 %).

 15. Struktura decentraliziranih javnih financija (2004.) • Lokalne samouprave 40,94 (44,8%) • Gradovi s pravima powiata 32,14 (35,2%) zajedno (80,0%) • Powiati 12,44 (13,6%) • Županije 6,00 (6,4%) UKUPNO91,52 (100 %) (milijardi PLN)

 16. Lokalna i županijska ulaganja (milijardi PLN) • Lokalne samouprave 7,47 (49,2%) • Gradovi s pravima powiata 4,71 (31,0%) (zajedno) (80,2%) • Powiati 1,27 (8,4%) • Županije 1,74 (11,4%) UKUPNO15,19 (100%) = 4 milijarde eura