1 / 30

Vorming Training en Opleiding

Aanbod VTO Vorming Training en Opleiding. Evangelische Toerusting school Kadertraining Be.EQUIPped Sprekerstraining Aanbod materialen Samenwerking van ECV – BEZ – VEG. Vorming Training en Opleiding. Evangelische Toerusting School. Evangelische Toerusting School. www.ets-vlaanderen.be

isha
Télécharger la présentation

Vorming Training en Opleiding

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


 1. Aanbod VTO Vorming Training en Opleiding • Evangelische Toerusting school • Kadertraining Be.EQUIPped • Sprekerstraining • Aanbod materialen • Samenwerking van ECV – BEZ – VEG Vorming Training en Opleiding

 2. Evangelische Toerusting School Evangelische Toerusting School www.ets-vlaanderen.be coördinator: peter.bordon@veg.be Info: 056/42 40 19

 3. Samenwerking met Stichting EBS (Evangelische Bijbelscholen) Nederland • Missie: ‘mensen effectief en verantwoord toerusting voor de dienst in Gods Rijk’ • Efeze 4:11-13 Evangelische Toerusting School

 4. Evangelische Toerusting School • Doel • Kennis en ervaring van het geloof verdiepen. • Het leven van discipelschap (Matth. 28:19-20) realiseren. • Doelgroep • Geen vooropleiding vereist • … iedereen die meer wil weten van de Bijbel • Vanaf 15 jaar Evangelische Toerusting School

 5. Evangelische Toerusting School • Dé bijbelcursus • 4 jaar • September – mei • 1 zaterdag of 2 avonden per maand • Zaterdag: 9.30 – 15.30 uur Avond: 19.30 – 22.15 uur • Juni & augustus examens (niet verplicht) • 2 docenten per locatie  theologisch geschoold • Voorbereidingen: • Bijbelboek lezen • Reader (cursus) doornemen Evangelische Toerusting School

 6. Evangelische Toerusting School • Studiemateriaal • Bijbel • Reader • ‘In ontmoeting met het Oude Testament’– B.T. Arnold & B.E. Beyer • ‘In ontmoeting met het Nieuwe Testament’– W.A. Elwell & R.W. Yarbrough • Status • Geen erkenning • Getuigschrift na 4 jaar examens Evangelische Toerusting School

 7. Evangelische Toerusting School • Organisatie • 37 groepen in Nederland • 7 groepen in Vlaanderen: Gistel, Kortrijk, Gent, Aalst, Berchem, Herentals, Houthalen • Gratis proeflessen in september Evangelische Toerusting School

 8. Evangelische Toerusting School Gratis ETS-studiedag: • 12 september van 9.30 tot 15.30 uur • Vrije Evangelische Gemeente Lokeren • Spreker: Johan Lukasse • Thema: Bruikbaar voor God en zijn dienst • Inschrijving via www.ets-vlaanderen.be of via de ETS-coördinator Evangelische Toerusting School

 9. Evangelische Toerusting School • € 245 • Voorschot van € 90 • Korting mogelijk voor studenten, mensen met onvoldoende inkomen, gepensioneerden en leden van hetzelfde gezin (zie website) Evangelische Toerusting School

 10. Evangelische Toerusting School • Curriculum • Bijbelkunde OT • Bijbelkunde NT • Bijbelleer • Cyclus van 4 jaar • 2009-2010: • 4e jaar van de cyclus Evangelische Toerusting School

 11. Evangelische Toerusting School Bijbelboeken 2009-2010: • Habakuk 1 & 2 Korinthiërs • Zefanja Efezen • Ezechiël 1 & 2 Thsalonicenzen • Daniël Openbaring • Haggaï • Zacharia • Maleachi • Ezra • Nehemia • Esther Evangelische Toerusting School

 12. waarom ETS? • Je mist wat als je het niet doet! • Als je… • opgebouwd wilt worden in het geloof • meer wilt weten over de achtergronden van OT en NT • de hele Bijbel wilt gaan lezen • de boodschap van de bijbelboeken wilt ontdekken • samen met anderen wilt nadenken over de woorden van God dan is de ETS iets voor u/jou. Evangelische Toerusting School

 13. Evangelische Toerusting School Evangelische Toerusting School www.ets-vlaanderen.be coördinator: peter.bordon@veg.be Info: 056/42 40 19

 14. Be.EQUIPped Info en inschrijving: 056/42 40 19 peter.bordon@veg.be www.veg.be

 15. Be.EQUIPped Voor wie leiding geeft in de gemeente, in een organisatie of op het werk Voor voorgangers, oudsten, diakenen, jeugdleiders en potentiële leiders

 16. Be.EQUIPped Er is overal nood aan extra leiding op verschillende niveau’s: Be.EQUIPped wil nieuwe leiders trainen!

 17. Be.EQUIPped op 2 locaties vanaf september 2009: Evangelische Kerk te Zwijnaarde en Evangelische Kerk te Brasschaat

 18. Be.EQUIPped Zwijnaarde: 7 zaterdagen Lesgevers: Berthold Lamparter, Herman Heyman en Anton van der Beek

 19. Be.EQUIPped Brasschaat: 13 dinsdagavonden Lesgevers: Teo Kamp en Koen Schelstraete

 20. Be.EQUIPped Prijs : 140 euro 10% korting bij betaling voor 1 juli 5% korting bij betaling voor 1 augustus

 21. Be.EQUIPped Ook korting mogelijk voor: studenten gepensioneerden mensen met financiële beperkingen leden van hetzelfde gezin

 22. Be.EQUIPped coördinator: peter.bordon@veg.be Info en inschrijving: 056/42 40 19 of Be.EQUIPped@veg.be of www.veg.be

 23. Doelgericht (s)preken Info : peter.bordon@veg.be 056/42 40 19

 24. Voor wie wil leren preken Voor wie al langer preekt , maar zich verder wil bekwamen Doelgericht (s)preken

 25. Doelgericht (s)preken 6 tot 12 cursisten uit 1 of meer gemeenten

 26. materialen te gebruiken  in groep of individueel cursusaanbod

 27. In één jaar doorheen het Oude Testament Doel: gemeenteleden een inleiding op de boeken van het OT bijbrengen cursusaanbod

 28. In één jaar doorheen het Nieuwe Testament Doel: gemeenteleden een inleiding op de boeken van het NT bijbrengen cursusaanbod

 29. Brief aan de Romeinen Doel: gemeenteleden bijbelkennis over de Romeinenbrief bijbrengen cursusaanbod

 30. Heer, leer ons bidden Doel: gemeenteleden onderwijs geven over gebed en samen leren bidden cursusaanbod

More Related