Download
slide1 n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
نوروفیدبک و بهبود عملکرد تحصیلی PowerPoint Presentation
Download Presentation
نوروفیدبک و بهبود عملکرد تحصیلی

نوروفیدبک و بهبود عملکرد تحصیلی

263 Vues Download Presentation
Télécharger la présentation

نوروفیدبک و بهبود عملکرد تحصیلی

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

  1. نوروفیدبک و بهبود عملکرد تحصیلی 1

  2. تحصیلات: دوم ابتدایی جنسیت : دختر سن: 7سال و 8 ماه تاریخ مراجعه : اردیبهشت 92 2

  3. نوع مشکل: • بیقراری، بیش فعالی، مشکلات دیکته پیشینه پزشکی: 2 سال مصرف ریتالین تشخیص: بیش فعالی و اضطراب جدایی 3

  4. نمونه دیکته قبل از نوروفیدبک : 4

  5. نمونه کارنامه توانمندیها 5

  6. نتایج آزمونها تست IVA بیش فعالی از نوع بی توجه را نشان می دهد تست وکسلر هوش نرمال رو به بالا را نشان می دهد 6

  7. نوع درمان : 20 جلسه نوروفیدبک 7

  8. کاهش اضطراب بهبود ادراک دیداری نتایج پس از نوروفیدبک: نتایج درمانی بهبود دیکته نویسی کاهش علایم بی قراری حرکتی 8

  9. نمونه دیکته پس از نوروفیدبک 9

  10. مقایسه دیکته قبل و پس از نوروفیدبک 10