html5-img
1 / 16

MATERIE. CORP. SUBSTANŢĂ PROPRIETĂŢI FIZICE/CHIMICE FENOMENE FIZICE/CHIMICE

ŞCOALA CU CLASELE I – VIII, NR. 16 BOTOŞANI. MATERIE. CORP. SUBSTANŢĂ PROPRIETĂŢI FIZICE/CHIMICE FENOMENE FIZICE/CHIMICE. PROF. TARACIUC LĂCRĂMIOARA. CUPRINS. Ce este materia ? Ce sunt corpurile ? Din ce sunt alcătuite corpurile ? Ce este o proprietate chimică?

isolde
Télécharger la présentation

MATERIE. CORP. SUBSTANŢĂ PROPRIETĂŢI FIZICE/CHIMICE FENOMENE FIZICE/CHIMICE

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


 1. ŞCOALA CU CLASELE I – VIII, NR. 16 BOTOŞANI MATERIE. CORP. SUBSTANŢĂPROPRIETĂŢI FIZICE/CHIMICEFENOMENE FIZICE/CHIMICE PROF. TARACIUC LĂCRĂMIOARA

 2. CUPRINS • Ce este materia ? • Ce sunt corpurile ? • Din ce sunt alcătuite corpurile ? • Ce este o proprietate chimică? • Ce este un fenomen chimic ?

 3. OBIECTIVE La sfârşitul activităţii vei şti: • Să defineşti materia, corpul, substanţa; • Să indici compoziţia unui corp; • Să deosebeşti proprietăţile fizice de cele chimice; • Să dai exemple de proprietăţi fizice şi de fenomene chimice;

 4. Materia reprezintă realitatea care există independent de noi şi constituie izvorul tuturor transformărilor din natură.

 5. Proprietăţile materiei Se găseşte într-o continuă mişcare Ocupă un spaţiu Nu dispare şi nici nu se creează Se găseşte într-o continuă transformare Prezintă o masă proprie (în repaus) Apare sub diferite forme

 6. Corpul reprezintă o porţiune limitată de materie, cu formă proprie şi volum bine determinat

 7. Corpurile sunt alcătuite din materie cu compoziţie Substanţa este materia care aceeaşi compoziţie

 8. Din acelaşi material pot fi confecţionate diferite corpuri:

 9. Din aceeaşi substanţă se pot realiza diferite corpuri: De existenţa corpurilor, a substanţelor chimice sau a materialelor din care sunt confecţionate acestea, vă daţi seama cu ajutorul simţurilor.

 10. FENOMENE

 11. FENOMENE FIZICE Fenomenele fizice sunt transformări de stare şi de formă ale corpurilor, fără schimbarea compoziţiei substanţelor din care provin. Fenomene electromagnetice Fenomene termice Fenomene optice Fenomene electrice

 12. FENOMENE CHIMICE Orice transformare care schimbă compoziţia unei substanţe se numeşte fenomen chimic. Aprinderea hidrogenului Arderea magneziului Ruginirea fierului

 13. PROPRIETĂŢI FIZICE Proprietăţile fizice reprezintă însuşirile rezultate din acţiunea fenomenelor fizice Piatra vânătă se dizolvă în apă Cuprul este bun conducător de căldură Materialul plastic se electrizează prin frecare

 14. PROPRIETĂŢI CHIMICE Proprietăţile care se referă la transformări care modifică compoziţia substanţelor se numesc proprietăţi chimice. Diferenţa între fenomenul chimic şi proprietatea chimică constă în exprimare. Proprietăţile prin care substanţele se transformă unele în altele se numesc reacţii chimice. Spunem că: Fierul rugineşte. Magneziul arde. Hidrogenul arde.

 15. FIŞA DE LUCRU

More Related