Download
tietopalvelu verkkoymp rist ss n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Tietopalvelu verkkoympäristössä PowerPoint Presentation
Download Presentation
Tietopalvelu verkkoympäristössä

Tietopalvelu verkkoympäristössä

84 Vues Download Presentation
Télécharger la présentation

Tietopalvelu verkkoympäristössä

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Tietopalvelu verkkoympäristössä Nina Granlund Kirjastot.fi 2008

 2. 1. Enemmän aikaa laatia ja muokata vastausta 2. Keskustelu jää pois -> sähköpostikeskustelu 3. Lähteet: painettu ja erityisesti verkkomateriaali Verkossa työskentelyn vaikutus

 3. Kirjoitettu vastaus vaatii jonkin verran viimeistelyä. Vastauksen laatimiseen jää enemmän ”aikaa”, koska asiakas ei ole odottamassa vieressä. Luo mahdollisuuden tarkastaa ja huolitella vastausta. Luo mahdollisuuden järjestää työtehtävät päivään sopivasti. 1. Vastauksen muoto

 4. Kun vastaus kirjoitetaan, sitä saatetaan tarkastella liiankin kriittisesti. Tämä saattaa lisätä arkuutta julkistaa vastaus. Kynnys madaltuu, kun kokemusta karttuu. On tärkeää muistaa, että hyviä tietopalveluvastauksia on monenlaisia. 1. Toisaalta

 5. Luo mahdollisuuden arkistoida vastauksia, jolloin niistä on hyötyä tiedonhaussa. 1. Vastauksen muoto

 6. Tiedontarpeen tunnistaminen saattaa joissain tapauksissa olla monimutkaista, kun keskustelu asiakkaan kanssa jää pois. 2. Keskustelu

 7. Kysymys voi olla epäselvä tai monitulkintainen. Epäselvään kysymykseen voi pyytää tarkennusta sähköpostitse. Monitulkintaiseen kysymykseen voi myös tarjota useampia vastauksia. 2. Kysymyksen tulkinta

 8. Kysymys: miksi nhl2003 tulee että tämä joukkue ei voi treidata? 2. Esimerkki 1

 9. Vastaus: Valitettavasti NHL 2003 on peli jota ei kirjastoissa ole, joten en pysty vastaamaan kysymykseesi! Mutta oheisena linkki keskustelusivulle aiheena nhl 2003! http://www.peliplaneetta.net/keskustelut/ Kokeilepa saisitko tietoa tätä kautta 2. Esimerkki 1

 10. Kysymys: lippu punoutuu nostettaessa 2. Esimerkki 2

 11. Vastaus: Mikä olikaan kysymyksesi? 2. Esimerkki 2

 12. Mistä saan tietoa netistä 1800- ja 1900-lukujen lapsiperheiden elämästä ns. kirjallisuuden merkeissä? Minun pitäisi tehdä koulutehtävä. 2. Esimerkki 3

 13. Vastaus: Vastauksessa tulkitaan kysyjän kysyvän lapsiperheiden lukuharrastuksesta, mutta ehkä kysyjä haluaakin tietää kaunokirjallisuudesta, jossa kuvataan lapsiperheiden elämää? 2. Esimerkki 3

 14. Lähteiden joukossa on luontevaa olla mukana digitaalisia, verkosta löytyviä lähteitä, jotka asiakas saa heti käyttöönsä. Melko usein asiakkaat pyytävätkin tietoa, jonka löytäisi Internetistä. Painetut lähteet on kuitenkin myös muistettava. 3. Lähteet

 15. Kysy kirjastonhoitajalta –palvelussa vastauksissa on vakiintunut käytäntö tarjota sekä digitaalista että painettua materiaalia. 3. Lähteet

 16. Vastaajilta tulleiden palautteiden mukaan tietopalvelu verkossa on jonkin verran erilaista kuin asiakkaan kanssa kasvotusten. Se koetaan kuitenkin mielenkiintoiseksi ja palkitsevaksi. Erityisesti verkkotietopalvelun katsotaan lisäävän työn haasteellisuutta ja monipuolistavan sitä. Vastaajapalaute

 17. Useat verkkotietopalveluun osallistuvat mainitsevat sen hyväksi ammattitaidon ylläpitämisen kannalta. Vastaajapalaute