verder met rekenen n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Verder met rekenen PowerPoint Presentation
Download Presentation
Verder met rekenen

play fullscreen
1 / 33

Verder met rekenen

218 Views Download Presentation
Download Presentation

Verder met rekenen

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Conferentie Handreikingbij de standaarden en eindtermenve Verder met rekenen 22 en 24 mei 2013 Monica Wijers, Vincent Jonker Freudenthal Instituut

 2. Verder met rekenen • 13:15 – 13:25 • 13:25 – 13:35 • 13:35 – 14:00 • 14:00 – 14:35 • 14:35 – 14:45 Kennismaking Opbouwhandreiking Voorbeelden Voortgang Tot slot

 3. deel 1 kennismaking

 4. Ontwikkelgroep • Peter Griffioen, ROC Midden Nederland • Frank Haacke, Summa College • Annelies Jacobs, Boekvoortaal • Vincent Jonker, FI • Irma Romme, Cinop • RinskeStelwagen, Cinop • Monica Wijers, FI

 5. Kennismaking Korteronde: • Naam, instelling, functie • Wat doe je met rekenen? • Wat is je motivatie (voorrekenen) !?

 6. deel 2 opbouwhandreiking

 7. Handreiking – indeling • Standaarden en eindtermen (p. 1 - 85) • Handreikingtaal (p. 86 – 394) • Handreikingrekenen (p. 395 – 422)

 8. Welkgebied? (pagina 2)

 9. Opbouwrekenen • Domeinen = geen ‘losse’ vaardigheden(welbijtaal) • Rekenenfunctioneelgebruiken in situaties • vaakmeerdan 1 domein • domeinGetallenondersteunend (vgltaalverzorging) • Rekenenopbouwleerlijnen (vakinhoud en – didactiek)

 10. Context en zelfstandigheid

 11. DomeinGetallen • Basiskennisvolwassenenandersdanbijkinderen • Niet (opnieuw) aanlerenvanaf basis • Begripipvspecifieketechnieken • Rekenenlerengebruiken en toepassen • Getallen is ondersteunendaanfunctioneelrekenen in de domeinen: • Verhoudingen; • Meten en Meetkunde; • Verbanden

 12. handreiking • Verh. problemenherkennen, aanpakken en oplossen • Procentproblemenoplossen • Meetinstrumentengebruiken • Metriekstelsel en tijd • Meetkunde: begrippen en ruimt. orientatie • Meetkunde: rekenen (schaal, opp., inh.) • Grafieken, diagrammen, tabell. en formules

 13. deel 3 Voorbeelden

 14. Kenmerkenniveausopgaven • Complexiteit van getallen • Complexiteit van bewerkingen • Aantal uit te voeren bewerkingen • Mate van abstractie van het probleem • Mate van bekendheid met de situatie • Aantal gegevens • Wijze van presentatie van gegevens • Relevantie van gegevens • Taalgebruik • Helderheid van het probleem

 15. Voorbeeld • Voorbeeld ‘Rekenen in de meetkunde’ (6)

 16. Hoe lang is het bed ongeveer?

 17. Hoe groot is de oppervlakte van beidekamersongeveer?

 18. Voor het installeren van de verwarming in kamer 1 moet je wetenwat de inhoud is. De kamer is 2,4 meter hoog. Bereken de inhoud.

 19. Verhoudingen in recepten • AKA • Receptvoor 4 personen -> hoe ga je dannaar 6 personen • Let op de taalbijdezerecepten (kan het compliceren) • Pannenkoekmix (van zoveel gram). Hoeveelpannenkoekenhaal je uit 1 pak.Erkomen 9 mensene.d.

 20. Voorbeelden • Houtenspeeltoestellenmaken (trion) • Daarkomtrekenenbijkijken (zagen, afmeten, e.d.) • Maakerfoto’s van • Gordijnenmaken

 21. Opdracht • Bedenkeen context • Bedenkeenopdracht • Beschrijfdeze en ‘plaats’ deze op de lijn I-1F-2F

 22. deel 4 voortgang

 23. handreiking • Verh. problemenherkennen, aanpakken en oplossen • Procentproblemenoplossen • Meetinstrumentengebruiken • Metriekstelsel en tijd • Meetkunde: begrippen en ruimt. orientatie • Meetkunde: rekenen (schaal, opp., inh.) • Grafieken, diagrammen, tabell. en formules

 24. Verzamelkaart

 25. Instroom 1F 2F verhoudingsproblemen procentenproblemen metriekstelsel en geld meetinstrumenten meetkundigebegrippen rekenen in de meetkunde tabellen en grafieken en vuistregels

 26. Opdracht • Kieseenonderwerp (een plastic mapje) per groep • Bespreek 1 van je deelnemers (korteschets), liefst op niveau ‘instroom’. • En bedenk hoe je dezedeelnemerkuntbegeleiden.

 27. Opdracht • Is dezeverzamelkaart direct bruikbaar?

 28. deel 5 tot slot

 29. Verwijzingen • http://www.steunpuntve.nl • http://www.fisme.science.uu.nl/mbo

 30. dank voorjulliebijdrage • monicawijers, m.wijers@uu.nl • vincentjonker, v.jonker@uu.nl