hoe los ik deze opgave op n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Rekenen met decimalen PowerPoint Presentation
Download Presentation
Rekenen met decimalen

play fullscreen
1 / 4

Rekenen met decimalen

151 Views Download Presentation
Download Presentation

Rekenen met decimalen

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

  1. Hoe los ik deze opgave op? Stap 1. Wat is het einddoel van de opgave? Uitkomst van de berekening invullen.

  2. Stap 2. Hoe kun je 0,25 anders weergeven? 0,25 = 1/4

  3. Stap 3. De opgave is dus: ¼ x 0,3 x 4. ¼ x 4 = 4 : 4 = 1. De opgave wordt dan: 0,3 x 1 =

  4. 0,3 Stap 4. De uitkonmst wordt dan: 0,3 x 1 = 0,3