Download
slide1 n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Aprender PowerPoint Presentation

Aprender

106 Vues Download Presentation
Télécharger la présentation

Aprender

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

  1. Aprender

  2. Vaig aprendre a mirar el cel, veient les estrelles entre somnis, il·luminant esteles d'anhels i apagant les meves tristeses.

  3. Vaig aprendre a mirar el vent i els colors de les nuvolades, a sentir el gust del silenci,entre soroll de tramuntanades.

  4. Vaig aprendre a encendre el foc, d'un rostoll d’ il·lusions, a escalfar cors silenciosos,i encendre'ls d'amors callats.

  5. Vaig aprendre el que és el dolor i a conèixer de front la tristesa, la pena i el plor van marxar,en sentir el tacte d'una mà.

  6. Vaig aprendre el que és la solitud,la que em feia por i rebutjava,pau i serenitat em van donar,dels amics la seva amistat.

  7. Vaig aprendre i comprendre,qual breu que és nostre pas,vivint l'amor i la desgràcia,pas endavant i no recular.

  8. Vaig aprendre el que és la paciènciai a calmar cants de sirenes,la ira vaig omplir d'esperança,cobrint la manca de tolerància.

  9. Que com vaig aprendre a viurei quan vaig aprendre a estimar?no ho sé, hi ha camí a seguir,perquè cada dia és nou començar.