1 / 15

M ere fokus på læring, mindre fokus på udstyr!

It og kooperativ læring (CL ). M ere fokus på læring, mindre fokus på udstyr!. -ved Ida Harlev, Tobias Smith og Dea Jespersen fra Syvstjerneskolen. Top 3 it-problemer. Hvem er vi?. Syvstjerneskolen E lever: 719 S martBoards : 02 E lever pr computer: 2,4 O pladere: 89

jamal
Télécharger la présentation

M ere fokus på læring, mindre fokus på udstyr!

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


 1. It og kooperativ læring (CL) Mere fokus på læring,mindre fokus på udstyr! -ved Ida Harlev, Tobias Smith og Dea Jespersen fra Syvstjerneskolen

 2. Top 3it-problemer

 3. Hvem er vi? Syvstjerneskolen Elever: 719 SmartBoards: 02 Elever pr computer: 2,4 Opladere: 89 iPads: 0 It-vejledere: 2 Mobiler: 600

 4. Hvad betyder titlen? • CL = Cooperative Learning • Læring gennem social afhængighed • IT = Informations- teknologier • computere og mobiltelefoner Dette er et forsøg på at eksemplificere hvordan IT og CL i sammenspil kan skabe positive læringsmiljøer

 5. Kend din nabo! • Hils og sig hvor du kommer fra • Stil følgende spørgsmål: • Hvilket it-program har du senest brugt i din undervisning? • Hvad var det faglige formål med brug af programmet? • Genfortæl til din anden nabo

 6. IT og CL – Hvorfor? • CL = ”in” på vores skole – it anvendes… • Projekt: at løfte stemningen omkring it ved at vise dets kooperative potentiale! • Erfaringsbaseret projekt ud fra forløb i • matematik i 8. kl. • dansk i 6. og 7. kl. • engelsk i 7. og 9. kl.

 7. Hvad man skal huske før man begynder - Ud fra erfaring

 8. It program tjekliste • Ved jeg hvorfor jeg bruger programmet? • Forståeligt layout • Begrænsede valgmuligheder • Nemt login • Kan man samarbejdesimultant? • Stabilitet • Kan bruges på mobil / iPad

 9. Vores eksempler Ida – Skole kanal (Matematik) Tobias – Mind Meister (Dansk) Dea – Screencast (Engelsk)

 10. Dea – Screencast (Engelsk) • Forløb om 1. Verdenskrig – 9.kl. engelsk • Faglige mål: at lære om censur af breve fra skyttegravene • Hvorfor bruge screencast? • Fokus på sprog (intonation, udtale…) • Eleverne er tvunget til at sige noget • Del af en blog om emnet

 11. Screencast er et led i et sammenhængende undervisningsforløb (brev, feedback, rettet brev, blog indlæg) I CL grupperne: • Elev sender brev til et gruppe medlem • Brevene bliver ”censureret” og kommenteret på samme tid i screencast A B sender brev til blog D C

 12. Hvad kan der nu ske i klassen?

 13. Der er håb forude! • Tekniske problemer opstod trods brug af CL. • Positive observationer: • CL- og it-erfaring tages med i andre fag • Mindre lærerafhængighed • Klasselokalets mure åbnes

 14. Ideer til fremtiden • Tænke it ind i teamet • Tænke it ind i lærermøderne

 15. Er der nogle spørgsmål? Vi ses på bloggen http://weblog.emu.dk/roller/brugit/entry/it_og_cooperative_learning_så

More Related